Τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό – ΕRGON IASTM TECHNIQUE

Έναρξη κύκλου: Ιανουάριος 2022

Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Μεικτή εκπαίδευση (blended learning)

Θεματική Ενότητα: Υγεία και Πρόνοια, Φυσικοθεραπεία

Διδακτικές Ενότητες: 5

Διάρκεια: 86 ώρες – 5 εβδομάδες

Κόστος συμμετοχής: 600 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας που ασχολούνται με την πρόληψη και την αποκατάσταση των μυοπεριτονιακών δυσλειτουργιών όπως φυσικοθεραπευτές και ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θέλουν να επικαιροποιήσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους με τα νεότερα δεδομένα σχετικά με τις εφαρμογές μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης με χρήση ειδικού εξοπλισμού με βάση την Τεχνική ERGON ΙASTM. H ΕRGON® Τechnique είναι μία καινοτόμα θεραπευτική προσέγγιση που συνδυάζει στατικούς και δυναμικούς χειρισμούς των μαλακών μορίων του σώματος με ειδικό κλινικό εξοπλισμό με στόχο την θεραπεία των παθολογικών καταστάσεων του. Η συγκεκριμένη τεχνική έχει πάρει το όνομα της από την αρχαιοελληνική λέξη ¨έργον¨ που ετυμολογικά σημαίνει ¨αυτό που παράγει ένας άνθρωπος με την εργασία του, χειρωνακτική ή διανοητική, επιστημονική ή καλλιτεχνική¨ H ΕRGON® Τechnique αποτελεί καινοτόμα εξέλιξη των παλιών προσεγγίσεων (IASTM technique. GRASTON technique, SMART TOOLS technique, toolsassisted-massagetechniqueκ.α), στοχεύοντας στην επιτάχυνση της αποκατάστασης όλων των μυοσκελετικών παθήσεων. Oι τεχνικές Μαλακών Μορίων ΕRGON® Τechnique εφαρμόζονται σε ειδικά σημεία ιστικών βραχύνσεων και περιτονιακών προσκολλήσεων που όταν απελευθερωθούν βελτιώνουν άμεσα την λειτουργικότητα της περιοχής σε λίγες συνεδρίες. Η τεχνική ΕrgonIASTM δημιουργήθηκε στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και κατά το τελευταίο έτος (ένταξης του Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Πατρών) εξελίχθηκε περαιτέρω, καθώς με πρόσφατες σχετικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος τεκμηριώνεται η αποτελεσματικότητά της.

Ειδικότερα τo πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Αποφοίτους Τμημάτων Φυσικοθεραπείας Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αποφοίτους ομοταγών Τμημάτων Φυσικοθεραπείας Αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Αποφοίτους Τμημάτων Ιατρικής Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αποφοίτους ομοταγών Τμημάτων Ιατρικής Αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ)

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης επίσης απευθύνεται σε επαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές που εχουν ηδη συμμετασχει σε προηγούμενα μεμονωμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΕrgonIASTM και έχουν πιστοποιηθεί ως ERGONIASTM πάροχοι.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των επιστήμων υγείας στην τεκμηριωμένη εφαρμογή της Τεχνικής ERGONIASTM για την πρόληψη και αποκατάσταση των νευρομυοσκελετικών κακώσεων και παθήσεων. Απώτερος στόχος είναι η  απόκτηση νέων τεκμηριωμένων γνώσεων καθώς και η εντατική εργαστηριακή άσκηση των συμμετεχόντων στην εφαρμογή καινοτόμων και τεκμηριωμένων τεχνικών και μεθόδων μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης και κινητοποίησης των μαλακών μορίων του σώματος. Στην ανάπτυξη του προγράμματος θα παρέχονται επίσης οι βασικές γνώσεις λειτουργικής ανατομικής, ιστολογίας και λειτουργίας της ανθρώπινης περιτονίας και θα αναλύονται οι παθολογικές περιτονιακές προσαρμογές.

Θεματικές Ενότητες

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος ¨ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ – ΕRGONIASTMTECHNIQUE¨ έχει δομηθεί κατά τρόπο που να καλύπτονται οι γνώσεις και οι ικανότητες που θεωρείται αναγκαίο να διαθέτει ο σύγχρονος Φυσικοθεραπευτής για την τεκμηριωμενη αξιολόγηση και θεραπεία των μυοπεριτονιακών δυσλειτουργιών.

Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Ενότητα 1. Ανθρωπινη Περιτονία  (16 ώρες)

Ενότητα 2: Παθολογικές Προσαρμογές της Περιτονίας (16 ώρες)

Ενότητα 3: Ανθρώπινη Στάση (16 ώρες)

Ενότητα 4: ErgonIASTMTechnique (16 ώρες)

Ενότητα 5: Εργαστηριακές Εφαρμογές ΕRGONIASTMTechnique) (22 ώρες)

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ανάλυση των θεματικών ενοτήτων αναγράφονται στο πλήρη οδηγό σπουδών.

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε τμήματα εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 5 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 86 ώρες εκπαίδευσης.  Είναι μεικτού ή υβριδικού τύπου (blended learning) και βασίζεται σε συνδυασμό σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης εκπαίδευσης. To κομμάτι της σύγχρονης και της δια ζώσης διδασκαλίας, ιδιαίτερα όσον αφορά το καθαρά κλινικό σκέλος (π.χ. ενότητα 5), θα περιλαμβάνει διαδραστικές εργαστηριακές συνεδρίες με κλινική και εργαστηριακή-πρακτική άσκηση, επίδειξη, προσομοιώσεις και κλινικές αναπαραστάσεις στο Εργαστήριο Θεραπευτικής Ασκησης και Αθλητικής Αποκαταστασης (με έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος) ή σε άλλους εργαστηριακούς χώρους του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών ή σε συνεργαζόμενους χώρους της Πανεπιστημιούπολης Πατρών (κατόπιν έγκρισης).

Αναλυτικότερα:

 • 8 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με σύγχρονη τηλεκπαίδευση (4 διαλέξεις διάρκειας 2 ωρών η καθεμία)
 • 56 διδακτικές ώρεςπραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορούν την παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού και την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εργασιών.
 • 22 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με σύγχρονη (δια ζώσης) εργαστηριακή άσκηση.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης, εξέτασης και βαθμολόγησης που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Συμμετοχή σε τεστ αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της κάθε Θεματικής Ενότητας (10% κάθε θεματική ενότητα, 40% συνολικά).
 2. Επίδειξη/παρουσίαση συγκεκριμένων κλινικών δεξιοτήτων από τη σύγχρονη /πρακτική εξάσκηση (60%).
 3. Οι κλινικές δεξιότητες ολοκληρώνονται όταν έχουν λάβει βαθμό «ικανοποιητικά» ή «εξαιρετικά», ενώ η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ομάδα αξιολογητών-εκπαιδευτών.

Επιπλέον, προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης και χορήγησης πιστοποιητικού είναι και η ενεργός συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης) καθώς και στην δια ζώσης εκπαίδευση.

Επιστημονικός υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δρ.Κωνσταντινος Φουσεκης, PtBSCMMedSciPhD(SportsPhysio)

O Kωνσταντίνος Φουσέκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικου και Καποδιστριακού Πανεπιστημιου Αθηνών (1995) και από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημιου του Καρόλου Πράγας (CharlesUniversity-Prague-ChechRepublic) (1998) της Τσεχίας. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (MasterinMedicalScience-MMedSci) στην Αθλητιατρική (SportsMedicine)  στο Πανεπιστήμιο της Γλασκωβης (GlasgowUniversity-UK) (1999), από όπου και πήρε την κλινική εξειδίκευση του αθλητικού φυσικοθεραπευτή (SportsPhysiotherapist). Το 2010 ολοκλήρωσε και το Διδακτορικό του στο Εθνικό και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνών πάνω στην Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση της αιτιοπαθογένειας των αθλητικων κακώσεων.  Η κλινική του εμπειρία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των αθλητικών και μυοπεριτονιακών κακώσεων.

Από το 2003 εργάζεται στον ακαδημαϊκό χώρο. Το ερευνητικό ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στους τομείς της Αθλητικής φυσικοθεραπείας, στις τεχνικές μαλακών μορίων στην φυσικοθεραπεία και στην Θεραπευτική άσκηση. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του είναι κυρίως μυοσκελετικού περιεχομένου και το δημοσιευμένο έργο της έχει αναγνωρισθεί ευρέως από την επιστημονική κοινότητα. Επίσης έχει δώσει σειρά επιστημονικών διαλέξεων, ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε μεγάλα συνέδρια (Ελλάδας και εξωτερικού), συμμετέχει στην διδασκαλία και στον συντονισμό μεταπτυχιακών και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ είναι εκλεγμένο μέλος της Συνονιστικής Επιτροπής του Επιστημονικού Προγράμματος πιστοποίησης των Αθλητικων Φυσικοθεραπευτών και Ειδικών Ασκησης του Πανελληνιου Συλλογου Φυσικοθεραπευτων.

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος

Χαράλαμπος Ματζάρογλου MD,PhD, Αναπληρωτής καθηγητής Χειρουργικής – Ορθοπεδικής – Τραυματολογίας.

Ο κος Ματζάρογλου εισήχθη με Πανελλαδικές εξετάσεις και υποτροφία στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έλαβε το δίπλωμα Ιατρικής το 1992. Στη συνέχεια εξειδικεύτηκε για 5 έτη στην Χειρουργική – Ορθοπεδική – Τραυματολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από το οποίο έλαβε και τον τίτλο ειδικότητας Ορθοπεδικής Χειρουργικής – Τραυματολογίας το 1999,  καθώς και διδακτορικό τίτλο με αντικείμενο την αντιμετώπιση των ασταθών κακώσεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (2007).  Μετά τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας έλαβε και Πτυχίο Ανωτάτης Παιδαγωγικής Σχολής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών με άριστα (9,9). Έλαβε 4 – συνολικά – υποτροφίες της Ευρωπαικής κοινότητας με αντικείμενα – την    Σπονδυλική στήλη και  την Επείγουσα Ιατρική και διετέλεσε για 13 έτη Επιμελητής εις Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών με κλινικό και χειρουργικό έργο που αφορούσε την Σπονδυλική Στήλη και την Γενική Τραυματολογία. Εξειδικεύτηκε επίσης στην Γερμανία στις Πανεπιστημιακές Κλινικές 1. JohannesGutenbergUniversity, DepartmentofOrthopedicsandMusculoskeletalDisorders, Mainz, Germany 2010 (SpinesurgeryandOncology) και 2.  Ulm University, Department of Orthopedics, Center of Biomechanics and Spine Surgery (Spine biomechanics and Spine Surgery) 2005 -2006. Το ερευνητικό ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στους τομείς της χειρουργικής και της εμβιομηχανικής της σπονδυλικής στήλης, στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (M.I.S.S), στην ογκολογία και στην χειρουργικής άκρου ποδός. Έχει δημοσιεύσει έρευνες κυρίως Ορθοπεδικής Χειρουργικής – Τραυματολογίας καθώς και μεταβολισμού των οστών –  σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές (πάνω από 60 πλήρεις δημοσιεύσεις) σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως Medline, Cohranedatabase, Cinahl κτλ.) με 750 ετεροαναφορές (756 citations 4/2020). Έχει δώσει σειρά επιστημονικών διαλέξεων, ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε  συνέδρια (Ελλάδας–Πανευρωπαικά και Παγκόσμια), συμμετέχει στην διδασκαλία και στον συντονισμό μεταπτυχιακών & μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων και ήταν εκπαιδευτής των τεχνικών της κυφοπλαστικής και διαδερμικής σπονδυλοδεσίας (2011 – 2014).

Εκπαιδευτές του προγράμματος (κατ’ αλφαβητική σειρά)

 1. Παυλος Αγγελόπουλος, PTMSCPhD (cand)

O Παυλος Αγγελόπουλος είναι διδακτορικός φοιτητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2015). Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (MasterinRehabilitationSciences) στις Επιστήμες Αποκατάστασης στο Πανεπιστημιο Πατρων. Διαθέτει αρκετά χρόνια κλινικής εμπειρίας στην ορθοπεδική και αθλητική Φυσιοθεραπεία έχοντας εργαστεί για πάρα πολλά χρόνια ως Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής σε αθλητικούς συλλόγους υψηλού επιπέδου.

Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής της ERGON Technique καθώς διδάσκει την συγκεκριμένη θεραπευτική τεχνική στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές χώρες του Εξωτερικού ανάμεσα στις οποίες η Κύπρος, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ιταλία, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Σλοβενία, η Γερμανία, η Σερβία, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιαπωνία κα. Η κλινική του εμπειρία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των αθλητικών και μυοπεριτονιακών κακώσεων και παθήσεων.  Έχει δημοσιεύσει αρκετά peer reviewed επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά σχετικα με την ErgonTechniqueκαι έχει συμμετάσχει ως ομιλήτής σε περισσότερα από 20 συνέδρια.

 • Δήμητρα Κουμουνδούρου, MDMSCPHDΕπιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ

Η Δήμητρα Κουμουνδούρου είναι Ιατρός Παθολοανατόμος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομεία Πατρων ¨Παναγία η Βοήθεια¨. Η  κυρία Δήμητρα Κουμουνδούρου εισήχθη με Πανελλαδικές εξετάσεις και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρων  και έλαβε το δίπλωμα Ιατρικής το 1999. To 2004 έλαβε Μεταπτυχιακό διπλωμα ειδίκευσης (MPhil) Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρων στις βασικές Ιατρικές Επιστήμες με βαθμό ¨Αριστα¨ και παράλληλα εξειδικεύτηκε για 4 έτη στην Παθολογική Ανατομική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από το οποίο έλαβε και τον τίτλο ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής το 2006,  καθώς και διδακτορικό τίτλο με γνωστικό αντικείμενο τον καρκίνο του μαστού (2007).

Το ερευνητικό ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στους τομείς της παθολοανατομίας-ιστολογίας και στην μελέτη των ιστολογικων προσαρμογών της ανθρωπινης περιτονίας. Έχει δημοσιεύσει πολλές έρευνες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές (πάνω από 20 πλήρεις δημοσιεύσεις) σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως Medline, Cohranedatabase, Cinahl κτλ. Έχει δώσει σειρά επιστημονικών διαλέξεων, ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε  συνέδρια (Ελλάδας–Πανευρωπαικά και Παγκόσμια) και συμμετέχει στην διδασκαλία του μαθήματος της Παθολοανατομίας στο Τμημα Ιατρικής του Πανεπιστημιου Πατρων (407).

 • Xαράλαμπος Ματζάρογλου(βλ. παραπάνω)
 • Κωνσταντίνος Μυλωνάς, PTMSCPhD (cand)

O Κωνσταντίνος Μυλωνάς είναι διδακτορικός φοιτητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2015). Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (Master in Rehabilitation Sciences) στις Επιστήμες Αποκατάστασης στο Πανεπιστημιο Πατρων. Διαθέτει αρκετά χρόνια κλινικής εμπειρίας στην ορθοπεδική και αθλητική Φυσιοθεραπεία και αυτήν την περίοδο είναι ο φυσικοθεραπευτής της Εθνικής ομάδας Άρσης Βαρών της Ελλάδας.

Σε συνεργασία με τον Δρ. Κωνσταντίνο Φουσέκη έχει δημιουργήσει την ERGON Technique και διδάσκει την συγκεκριμένη θεραπευτική τεχνική στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές χώρες του Εξωτερικού ανάμεσα στις οποίες η Κύπρος, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ιταλία, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Σλοβενία, η Γερμανία, η Σερβία, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιαπωνία κα. Η κλινική του εμπειρία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των αθλητικών και μυοπεριτονιακών κακώσεων και παθήσεων.  Έχει δημοσιεύσει πανω από 10 peer reviewed επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά σχετικα με την ErgonTechniqueκαι έχει συμμετάσχει ως ομιλήτής σε περισσότερα από 15 συνέδρια.

Κωνσταντίνος Φουσέκης (βλ. παραπάνω)

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ, του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νέα τμήματα ξεκινούν αμέσως μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις εκπαιδευομένων ή κατά την προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 600 € ενώ στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν ήδη εκπαιδευθεί στο βασικό ή και εξελιγμενο σεμινάριο της ERGONIASTMTechnique (www.ergontechnique.com) παρέχεται 50% έκπτωση και το κόστος διαμορφώνεται σε 300 €.

Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη και μια κατά το μέσο του προγράμματος.Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός 81380, το επίθετο και το όνομά σας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση επί των τελών συμμετοχής σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων όπως προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους. Τα τέλη συμμετοχής σε αυτή την περίπτωση διαμορφώνονται σε 510 €.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50 % της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.