Τα όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι ο Πρόεδρος, καθώς και το Συμβούλιο του Κέντρου του οποίου προϊσταται ο Πρόεδρος.

Πρόεδρος:

Μαντζαβίνος Διονύσιος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Email: vrec_acad@upatras.gr

Μέλη Συμβουλίου:

Βανταράκης Απόστολος
Τμήμα Ιατρικής (Καθηγητής)
Email: avanta@upatras.gr

Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Email: ngias@upatras.gr

Καραλής Αθανάσιος
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Καθηγητής)
Email: karalis@upatras.gr

Καραπαναγιώτη Χρυσή
Τμήμα Χημείας (Αν. Καθηγήτρια)
Email: karapanagioti@upatras.gr

Κατσέλης Γεώργιος
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Καθηγητής)
Email: gkatselis@upatras.gr

Ξένος Μιχαήλ
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (Καθηγητής)
Email: xenos@ceid.upatras.gr

Τσέπης Ηλίας
Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Καθηγητής)
Email: tsepis@upatras.gr

Διευθυντής Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΠ
Παπαθανασόπουλος Φώτης
Τμήμα Ιατρικής (ΕΔΙΠ)
Email: fpap@upatras.gr


Διοικητική και Οργανωτική Υποστήριξη Δράσεων: Αθανασιάδου Ευγενία (kedivim@upatras.gr | Τηλ: 2610 996639),  Ζαμπάρα Γκόλφω (kedivim@upatras.gr | Τηλ: 2610 996688)


Υπεύθυνοι ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ 2018-20

Υπεύθυνοι ΚΕΚ ΠΠ 2014-17

Υπεύθυνοι ΚΕΚ ΠΠ 2012-14