Ταχ. Διεύθυνση:

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πατρών
Κτήριο Διοίκησης – Πρυτανεία, ισόγειο (δυτική πτέρυγα)
Πανεπιστημιούπολη, 26504 Ρίον, Πάτρα.

Τηλ: 2610 996639, 2610 996688

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Γκόλφω Ζαμπάρα

e-mail:  kedivim@upatras.gr

Facebook: upatrascve