Θεατρική Πράξη: Τέχνη και Δημιουργικότητα

Έναρξη κύκλου: Φεβρουάριος 2022

Λήξη εγγραφών: 31/01/22

Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Μεικτή εκπαίδευση (blended learning)

Θεματική Ενότητα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Διδακτικές Ενότητες: 11

Διάρκεια: 350 ώρες – 8 μήνες

Μονάδες ECVET: 14

Κόστος συμμετοχής: 500 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!

Σε ποιους απευθύνεται

Α) Σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών – προσλήψεων (προσοντολόγιο)

Β) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων.

Γ) Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΑΤΕΙ που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην θεωρητική και πρακτική ενασχόληση με τις παραστατικές τέχνες.

Δ) Σε καλλιτέχνες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στην θεωρητική και πρακτική ενασχόληση με τις παραστατικές τέχνες.

Ε) Σε όσους θέλουν να προσεγγίσουν μαθησιακά την ένταξη μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα, την ετερότητα στη σχολική μονάδα, την διαπολιτισμικότητα και πολυπολιτισμικότητα.

Στ) Σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ .

Ζ) Σε  Εκπαιδευτές Ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) – σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής.

Η) Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να καλλιεργήσει τους παραπάνω τομείς για την προσωπική του εξέλιξη.

Μοριοδότηση

Το πρόγραμμα λόγω της διάρκειας, της διάρθρωσης και της θεματολογίας του πληροί τις προϋποθέσεις μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τον διορισμό και την υπηρεσιακή εξέλιξη εκπαιδευτικών (ν. 4547/2018, ν. 4589/2019, Υ.Α. ΦΕΚ 2491Β/2020), καθώς και για το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής (ν. 4692/2020 και Υ.Α. ΦΕΚ 4183Β/2020). Ωστόσο, λόγω των πιθανών αλλαγών στο νομικό πλαίσιο, οι υποψήφιοι/ες είναι αναγκαίο να εξετάζουν την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης κατά την περίοδο που θα επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή να αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Σκοπός

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία με τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της τέχνης και της δημιουργίας. Επιδιώκονται, αφενός η εξοικείωση με τις παραστατικές τέχνες με έμφαση στο θέατρο και αφετέρου οι  πρακτικές εφαρμογές τους, σε καλλιτεχνικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον . Στον σκοπό μας εντάσσεται και η κινητικότητα των ενδιαφερομένων μέσω του προγράμματος, καθώς θα έρθουν σε επαφή με ανθρώπους και θεσμούς που σχετίζονται με την θεατρική τέχνη και ευρύτερα με τον πολιτισμό όπως π.χ. το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πατρών, το ΥΠ.ΠΟ.Α., θέατρα και εκπαιδευτικούς φορείς.

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1: Θεατρική Γραφή: Κανόνες (και μη) δημιουργίας. Τι είναι αυτό που συνιστά και  ταυτόχρονα καθιστά μια γραφή θεατρική;               

Ενότητα 2: Μεγάλοι θεατρικοί ήρωες, μικρές προσωπικές ιστορίες.

Ενότητα 3: Από το κείμενο στη δράση και από τη δράση στο κείμενο: μια δημιουργική διαδικασία αλληλεπίδρασης.

Ενότητα 4: Η επεξεργασία του μονολόγου από τον ηθοποιό.

Ενότητα 5: Προτάσεις μουσικής-ηχητικής επένδυσης θεατρικών έργων και μουσικοκινητικής αγωγής μαθητών για μουσικοθεατρικές παραστάσεις σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ενότητα 6:  Παράσταση χορού: μεικτή ομάδα ατόμων με αναπηρία και χωρίς αναπηρία

Ενότητα 7: Εκπαιδευτική Ομάδα Ψυχοδράματος: Πώς στέκομαι δίπλα στον άλλο; Πώς παραμένω ανοιχτός; Πώς συσχετίζομαι;

Ενότητα 8: Σχεδιασμός σκηνικού χώρου, φωτισμός και κοστούμια.

Ενότητα 9: Σκηνοθεσία παράστασης με παιδιά ή για παιδιά.

Ενότητα 10:Το θέατρο σκιών στην εκπαίδευση

Ενότητα 11: Τελική εργασία

Τον πλήρη κανονισμό σπουδών με την ανάλυση των ενοτήτων μπορείτε να τον κατεβάσετε εδώ

Χρονική διάρκεια – Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι οκτώ (8) μήνες και ο συνολικός χρόνος ενασχόλησης είναι 350 ώρες. Από αυτές οι 220 ώρες αντιστοιχούν σε σύγχρονη διδασκαλία και εργαστήρια, οι 70 ώρες σε ασύγχρονη μελέτη και 60 ώρες στην υλοποίηση της τελικής εργασίας.

Οι διαλέξεις και εργαστήρια με δια ζώσης διδασκαλία, πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα: Δευτέρα- Πέμπτη, απόγευμα (16.00-20.00)

Αναλυτικά ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος είναι υβριδικής (μεικτής) μάθησης συνδυάζοντας την ασύγχρονη διδασκαλία με μελέτη και προετοιμασία και την πρόσωπο με πρόσωπο- δια ζώσης- διδασκαλία με θεωρία και εργαστήρια για τις εφαρμογές. Επίσης προϋποθέτει και την αυτοοργάνωση σε ομάδες για την παρουσίαση της τελικής εργασίας (σύνθεση και παρουσίαση παράστασης μέσα από πρότζεκτ). Βασίζεται σε ενότητες με διαίρεση σε  επιμέρους ψηφίδες της ύλης, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική (το σύνολο των απουσιών ανά ενότητα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών της ενότητας).

Θα παρακολουθήσουμε και μαγνητοσκοπημένες παραστάσεις, διαλέξεις και παρεμβάσεις  ειδικών συνεργατών καθηγητών από όλο τον κόσμο για την εμβάθυνση στα θέματα των ενοτήτων.

Χρονική διάρκεια ωρών σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης,  φόρτου εργασίας ανά θεματική ενότητα,  πραγματοποίησης  εργασιών:

Συνολικά οι ώρες που αντιστοιχούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος είναι:

 • Καθένας /μία εκ των εκπαιδευομένων είναι υποχρεωμένος/η να παρακολουθήσει υποχρεωτικά την δια ζώσης διδασκαλία των 220 ωρών .
  • Ο απαιτούμενος χρόνος ενασχόλησης εκτιμάται συνολικά στις 220 ώρες της παρακολούθησης και 70 ώρες αυτόνομης μελέτης και προετοιμασίας για την αξιολόγηση κάθε ενότητας και τέλος το φόρτο εργασίας για την εκπόνηση τελικής εργασίας (60 ώρες).

Μέθοδοι αξιολόγησης, εξέτασης και βαθμολόγησης:

Η κάθε ενότητα αξιολογείται αυτοτελώς ως προς τις αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

 • Οι εκπαιδευόμενοι/ες με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος συμμετέχουν σε μια διαδικασία ασκήσεων αναστοχασμού. Με την ολοκλήρωση της κάθε διδακτικής ενότητας είναι υποχρεωμένοι/ες, να ολοκληρώσουν μια εργασία γραπτή ή προφορική ή συνδυασμός των δύο, ατομική ή ομαδική,  σύμφωνα με τη φύση της διδακτικής ενότητας.  Για την εργασία παρέχεται εκπαιδευτική υποστήριξη και αφού έχει προηγηθεί η ανατροφοδότηση στο τέλος  αναρτάται  στην πλατφόρμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Η κλίμακα βαθμολογίας της κάθε ενότητας είναι 0 έως 10.
 • Με την ολοκλήρωση όλων των διδακτικών ενοτήτων ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να εκπονήσει την τελική εργασία της επιλογής του, την οποία θα καταθέσει στο διδάσκοντα/ουσα της αντίστοιχης (με το θέμα της εργασίας) διδακτικής ενότητας και την οποία θα παρουσιάσει, έως την ημερομηνία που θα καθορίζεται με βάση το χρονοδιάγραμμα του κάθε τμήματος. Η τελική αυτή εργασία μπορεί να αποτελεί ομαδικό πρότζεκτ. Για την εργασία παρέχεται εκπαιδευτική υποστήριξη . 
 • Ο εκπαιδευόμενος/η μπορεί να απευθύνεται, θέτοντας ερωτήματα για την επίλυση των αποριών του/της ηλεκτρονικά  στον εκπαιδευτή/τρια – επόπτη /τρια της εργασίας.
 • Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών που θα λάβει στις επιμέρους αξιολογήσεις των ενοτήτων με συντελεστή βαρύτητας 50 % και της τελικής εργασίας με συντελεστή βαρύτητας 50 %.
 • Σε περίπτωση που ο τελικός συνολικός βαθμός είναι απορριπτέος (μικρότερος του 5), ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση μία φορά, σε ενότητα/ες οι οποίες έχουν αξιολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 5, κατόπιν αιτήματός του/της στον διδάσκοντα της ενότητας,. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μετά το πέρας και της εξέτασης της τελικής εργασίας και σε διάστημα που καθορίζεται από τον αντίστοιχο διδάσκοντα. Η τελική εργασία, δεν δύναται να επανεξετασθεί.

Όταν ο συνολικός βαθμός του/της εκπαιδευόμενου/ης είναι προακτέος (μεγαλύτερος ή ίσος του 5) τότε χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του Προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός συνολικός βαθμός (μετά και την επανεξέταση) είναι απορριπτέος (μικρότερος του 5), τότε χορηγείται στον/στην εκπαιδευόμενο/η Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράμματος, εφόσον έχει παρακολουθήσει όλες τις ενότητες.

Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 14 πιστωτικές μονάδες ECVET.

Επιστημονικός Υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Μαρία Φραγκή, PhD Θεατρικών Σπουδών-Σκηνοθέτις, Μέλος ΕΕΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο: Εκπαίδευση, Θεσμοί και Παραγωγή Θεάτρου-Θέατρο για παιδιά και εφήβους

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Ωδείου Πειραϊκού Συνδέσμου το 1984 και από την Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1986. Eίναι Διδάκτωρ Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών με ειδίκευση στις ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ – ΘΕΑΤΡΟ, του Πανεπιστημίου PARIS X-NANTERRE (1996). Έχει παίξει στο θέατρο και έχει σκηνοθετήσει πολλές παραστάσεις για επαγγελματικούς και ερασιτεχνικούς θιάσους. Ίδρυσε το «Εργαστήριο Θεατρικής Έρευνας και Τέχνης» του Πανεπιστημίου Κρήτης και την Ομάδα «ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ;» του ΕΚΠΑ με έμφαση στην έρευνα παραστάσεων για νεανικό κοινό. Έχει διευθύνει το «Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου» και το περιοδικό ΠΑΠΥΡΟΙ. Είναι μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, του IDEA, της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.(2015-2018), του Ελληνικού Κέντρου της Διεθνούς Σχολής Θεατρικής Ανθρωπολογίας. Διδάσκει θέατρο –θεωρία και πράξη– σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού από το 1997 έως σήμερα. Συγγραφέας άρθρων, βιβλίων για το θέατρο(Θεατρική Αγωγή Ε΄-Στ΄Δημοτικού, Η σκηνική πράξη στην εκπαίδευση) και Προγραμμάτων Σπουδών – Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό  γύρω από την Τέχνη του Ηθοποιού, την Καλλιτεχνική Παιδεία, το Θέατρο στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία  κ.ά. Πρόσφατες σκηνοθεσίες : «Ο φιλάργυρος» της Ε.Μ.Μαρτινέγκου, «Ημερολόγιο επιστοφής» της Μ.Τσισκάκη-Γαλιατσάτου, «Οι δραπέτες της σκακιέρας» του Ε.Τριβιζά-Γ.Κουρουπού.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Δέσποινα Γεωργακοπούλου

Η Δέσποινα Γεωργακοπούλου είναι απόφοιτός του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιου Πατρών, και κάτοχος Mάστερ στην Υποκριτική στην R.S.A.M.D. (Royal Scottish Academy of Music and Drama) στη Γλασκώβη, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. Από το 2003 έως σήμερα διδάσκει στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών ως Μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Έχει συνεργαστεί ως ηθοποιός με τον Εκτορα Λυγίζο, ως ηθοποιός και βοηθός σκηνοθέτη με τον σκηνοθέτη Μιχαήλ Μαρμαρινό, και ως συγγραφέας ηθοποιός με τον  Alan Dunnett, στο New Athenaum Theatre στη Γλασκώβη και στο Venue 13 του Fringe Festival του Εδιμβούργου καθώς και ως ηθοποιός στο κινηματογράφο στην ταινία του Σύλλα Τζουμέρκα Χώρα προέλευσης. Επίσης έχει συνεργαστεί ως  συγγραφέας,  ηθοποιός στο έργο Κασσάνδρα Gig, σε σκηνοθεσία Αμαλία Μουτούση, στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα και στο θέατρο «Λιθογραφείον» στην Πάτρα. Έχει συγγράψει και σκηνοθετήσει θεατρικά έργα, ενδεικτικά: Το Δρομάκι  στο  Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών – Παλαιό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα.  Έχει σκηνοθετήσει την Performance Μια επίσκεψη στον τάφο της Αντιγόνης, στον αρχαιολογικό χώρο του Μυκηναϊκού νεκροταφείου στη Βούντενη Πατρών. Επίσης έχει μεταφράσει το βιβλίο της  Ananda K. Coomaraswamy, Τέσσερα Δοκίμια, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα.

Μαρία Κολιοπούλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε με υποτροφία στο τριετές τμήμα ανώτατων σπουδών BA(Hons) του Laban Centre for Movement and Dance. Παράλληλα παρακολούθησε σπουδές στη σχολή Βακαλό. Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας σύγχρονου χορού Πρόσχημα από το 1996 .Το 2006 ξεκινάει τη σειρά έργων [πράξεις] που παρουσιάζονται στην Αθήνα – μεταξύ άλλων στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στο Φεστιβάλ Αθηνών, στην Α.Σ.Κ.Τ – και στο εξωτερικό .Το 2008 βραβεύεται για τα δύο έργα πράξη 1.3 και πράξη 3 με το Jarmila Jeřábková award στο New Europe Festival στην Πράγα. Το 2013 η χορογραφία της πράξη 21 – mneme παίρνει το 2ο Βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού στο Αλγέρι.Στα πλαίσια του unlimited festival 2015 χορογραφεί το έργο «Η πτήση» σε παραγωγή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών για μεικτή ομάδα χορευτών με και χωρίς κινητική αναπηρία. Το 2016 χορογραφεί  την έναρξη της έκθεσης Στην Επιφάνεια. Παράλληλα συνεργάζεται με την πλατφόρμα blind date, στο δημοτικό θέατρο Πειραιά.Το 2017 διδάσκει χορογραφία και αυτοσχεδιασμό στο Belgrade Dance Institute και  χορογραφεί για την Editta Brown Company το έργο 4only που έκανε πρεμιέρα στο Σάλτσμπουργκ και παρουσιάστηκε στην Αθήνα το Δεκέμβριο στον Κινητήρα. Παρουσιάζει το έργο Rapidly becoming στο Φεστιβάλ Αθηνών.Από το 2013 συνεργάζεται με την Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στα προγράμματα Unlimited Access και iDance: Χορός χωρίς διακρίσεις και στο  Europe Beyond Access.Έχει διδάξει στην εκπαίδευση, ενώ έχει δώσει σεμινάρια στην Κρατική Σχολή Χορού, στο Διεθνές Φεστιβάλ χορού Καλαμάτας, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (ΙΜΚ), στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σκυτάλη, στην επαγγελματική σχολή χορού Dansarte, Πάτρα, στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Χανιά, στο τμήμα χορού του Αμερικάνικού Κολλεγίου Deree.Τον Απρίλιο του 2018 παρουσίασε T e r r a i n στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης .

Το 2019  χορογράφησε στην Αγγλία το έργο Here and where, ενώ παρουσίασε το σόλο c for clay στο Holland dance festival, Danceable #3 στη Χάγη.

Αγγελική Κορδέλλου

Σπούδασε πιάνο, μονωδία και ανώτερα θεωρητικά (Ελληνικό Ωδείο, Ωδείο Φ. Νάκας, Ωδείο Μότσαρτ) και είναι απόφοιτος του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές μουσικολογίας στην Γαλλία αποκτώντας μεταπτυχιακό (D.E.A.) και διδακτορικό δίπλωμα στη Μουσική και τη Μουσικολογία του 20ού αιώνα με την ανώτερη διάκριση από το Πανεπιστήμιο Παρίσι IV-Σορβόννη.

Έχει διδάξει σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Κατασκευής Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και, ως επιτυχούσα διαγωνισμού ΑΣΕΠ (2008), ως μουσικοπαιδαγωγός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου επιμελήθηκε ποικίλα εκπαιδευτικά-πολιτιστικά προγράμματα.

Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια για τη σύγχρονη μουσική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Κύπρος, Γαλλία, Σερβία, Ισπανία, Πορτογαλία) και έχει δημοσιεύσει άρθρα παιδαγωγικού και μουσικολογικού περιεχομένου σε διεθνή περιοδικά και κείμενα εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων.

Ως μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναλάβει τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικά με την όπερα, το σύγχρονο μουσικό θέατρο και την ελληνική σκηνική μουσική του 20ού αιώνα. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Κώστας Μακρής

Ο καραγκιοζοπαίχτης Κώστας Μακρής γεννήθηκε στην πόλη της Πάτρας, το έτος 1961. Μαθήτευσε, επί πολλά χρόνια, κοντά σε μεγάλους πατρινούς καραγκιοζοπαίχτες, όπως ο Γιάνναρος, ο Σωτήρης Ασπιώτης, ο Μητσάκης και ο Κώσταρος. Δραστηριοποιείται, καλλιτεχνικά, εδώ και τρεις δεκαετίες, τόσο στην Πάτρα, όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το 1989, απέσπασε, με το καλλιτεχνικό του έργο, το βραβείο «Ιπεκτσί» (İpekçi), στην Κωνσταντινούπολη, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ελληνοτουρκικής φιλίας, ενώ έργα του φιλοξενούνται στο «Μουσείο του Ανθρώπου» (Musée de l’Homme), στο Παρίσι. Διδάσκει Θέατρο Σκιών σε πολλές εκπαιδευτικές μονάδες , σε ΑΕΙ κ.α. Παρουσιάζει ανελλιπώς παραστάσεις έως σήμερα σε μεγάλες σκηνές , θέατρα, ύπαιθρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Βίκυ Μαντέλη

Η Βίκυ Μαντέλη είναι μέλος ΕΕΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο διδασκαλίας το αγγλόφωνο θέατρο (το θέατρο του Σαίξπηρ, αμερικανικό θέατρο) και τη θεατρική μετάφραση. Έχει επίσης διδάξει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θεατρικών σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων (ΜΑ) από το Πανεπιστήμιο του Kent της Αγγλίας και από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών και η διδακτορική διατριβή της είχε ως θέμα τη μεταφραστική και σκηνική απόδοση των Αχαρνέων του Αριστοφάνη. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το χιούμορ και το κωμικό στον θεατρικό λόγο, τη σύγχρονη δραματουργία, καθώς και την πρόσληψη (μετάφραση και παράσταση) του αρχαίου δράματος.  Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (Didaskalia, Theatre Journal, Θεατρογραφίες κ.ά.) και σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων (Benjamins, Bloomsbury, Continuum). Από τις εκδόσεις Πεδίο (2014) κυκλοφορεί η μονογραφία της Το μοτίβο της εισβολής στο θέατρο της Λούλας Αναγνωστάκη. Έχει διατελέσει (αναπληρώτρια) γενική γραμματέας του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, όπως επίσης και σύμβουλος θεατρολόγος του  Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού (ΕΚΕΘΕΧ).

Μαρία Μπρανίδου

Η Μαρία Μπρανίδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ψυχολογία στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο Paris V – René Descartes, απ’ όπου το 2000 απέκτησε το Δίπλωμα Ψυχολογίας (Maîtrise de Psychologie, με κατεύθυνση Κλινική Ψυχολογία – Ψυχοπαθολογία). Στη συνέχεια σπούδασε Θέατρο στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Ανωτέρα Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών το 2005. Ως ηθοποιός έχει λάβει μέρος σε πολλές παραστάσεις (Εθνικό Θέατρο, Θέατρο Στοά, Θέατρο Αργώ, Θέατρο Αθηνών, Θέατρο 104, Θέατρο Studio Μαυρομιχάλη, Θέατρο Μπιπ, Θέατρο Vault, κ.ά.). Επίσης έχει συμμετάσχει σε πολλές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Το 2016 ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της στο Ψυχόδραμα, στο Ψυχοδραματικό Κέντρο Ανάπτυξης της Προσωπικότητας (ΨΥΚΑΠ). Έκτοτε διοργανώνει και συντονίζει εργαστήρια ψυχοδράματος, είτε ιδιωτικά είτε σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς. Έχει συνεργαστεί με τους εξής: Be the miracle (ομάδα δημιουργικής έκφρασης παιδιών και εφήβων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες), Έμφασις (ομάδα υποστήριξης εθελοντών), Ελληνική Εταιρία Αντιρευματικού Αγώνα (ομάδα υποστήριξης ατόμων με ρευματοειδή νοσήματα), Danish Refugee Council (ομάδα υποστήριξης προσφύγων), Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ψυχολογική υποστήριξη κατ’ οίκον). COSMOTE (βιωματικά σεμινάρια υποστήριξης υπαλλήλων).

Θωμάς Οικονομάκος

Γεννήθηκε στην Αθήνα . Απόφοιτος  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας [ΑΣΟΕΕ.] Παρακολούθησε μαθήματα ελεύθερου σχεδίου στο Architectural Association του Λονδίνου και γλυπτικής στο  Richmond College. Συνέχισε τις σπουδές του στο Royal Academy of Dramatic Art(RADA), στο τεχνικό εργαστήριο σκηνογραφίας τεχνικών σκηνής. Στο Wimbledon School of Art(U.A.L University of the Arts London.) απέκτησε το Btec Diploma of Art and Design και ΒΑ (Ηοns) στη Σκηνογραφία Tec Art design .  Μέσω του προγράμματος Εrasmus παρακολούθησε το πρόγραμμα του τμήματος  φωτισμού και ήχου της Θεατρικής Ακαδημίας της Φιλανδίας (V.A.S.Tampere). Έχει κάνει σχεδιασμούς σκηνικών ,κοστουμιών και φωτισμών για παραστάσεις Θεάτρου και χορού στην Μεν. Βρετανία, Φιλανδία, Σουηδία , Τσεχία, Κροατία, Γερμανια, Αυστρία, Γαλλία ,Ελλάδα και Κύπρο.  Διδάσκει Σκηνογραφία και Φωτισμούς στην Δραματική σχολή ΄΄Αρχή΄΄, στο  Εργαστήριο Σκηνογραφίας – Laboratory of Scenography (LSA) ,στην Ανωτάτη σχολή  Καλών Τεχνών Αθήνας (Σεμινάρια φωτισμού), στην Κρατική σχολή ορχηστικής  τέχνης . Έχει διδάξει το μάθημα του Θεατρικού φωτισμού στο Πανεπιστήμιο της  Σμύρνης στο τμήμα Αρχιτεκτονικής και εσωτερικής διακόσμησης.  Έχει δώσει διαλέξεις για την δουλειά του στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα (ΗΠΑ),  στο διεθνή περιβαλλοντικό συνέδριο για την εκπαίδευση στο Μόντρεαλ (Kαναδά) ,Τορίνο (Ιταλία), Μπαλί (Ινδονησία), Ευγενίδιο Ίδρυμα. Μέλος της Βρετανικής Ένωσης Σκηνογράφων (1998-2001) και του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος .Μετέχει από το 2005 στο διεθνές πρόγραμμα kid’s Guernica . Τα τελευταία τέσσερα χρόνια συνεργάζεται ως τεχνικός συντονιστής του θεάτρου της  Ανώτατης σχολής καλών τεχνών της Αθήνας. ΑΣ.Κ.Τ.

Γιάννα Ροϊλού

Η Γιάννα Ροϊλού (Δρ. στις Θεατρικές Σπουδές)  γεννήθηκε στην Αθήνα και ζει στην Πάτρα όπου διδάσκει εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και θεατρική γραφή στο ΕΑΠ. Σπούδασε νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θέατρο στην Αγγλία. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Θεάτρου Νέων και μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου θεάτρου για τα παιδιά και τους νέους.  Έχει εργαστεί ως συγγραφέας και δραματουργός σε παραστάσεις του Θεάτρου Νέων και του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου και έχει συνεργαστεί με το Λιθογραφείον και τον Κάνθαρο στην Πάτρα. Είναι μέλος του ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Επίσης έχει εκδώσει: Θέατρο για παιδιά 2: Θέατρο και σχολείο (επιμ.),  Έκδοση του Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου για τα παιδιά και τους νέους (2002), τέσσερεις τόμους με πρωτότυπα  παραμύθια της με το γενικό τίτλο Ιστορίες, Εκδόσεις: Κόκκινη Κλωστή Δεμένη (2009), Ancient Greek Tragedy and Hellenikotita: The Making of a Greek Aesthetic Style of Performance, 1919-1967, Εκδόσεις: VDM Verlag Dr Müller (2009), την ποιητική σύνθεση Το Ταξίδι του Ka μέσα στο Khat, Εκδόσεις: Γιάννης Πικραμένος (2010),  το θεατρικό έργο Χίλιες και μία ιστορίες της ερήμου Εκδοτικός οίκος Αστήρ (2018) και το θεατρικό έργο επιστημονικής φαντασίας Σφιγξ 2081: Οι πόλεις του νερού, Εκδόσεις: Σοκόλη (2020).

Βάσω Σακελλάρη Ηθοποιός και συγγραφέας , απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Συνεργάστηκε ως ηθοποιός με την Ξένια Καλογεροπούλου και τον Θίασο Καρέζη-Καζάκου καθώς  και με τον Γ.Κιμούλη. Ιδρυτικό μέλος της «Λαϊκής Σκηνής» του Γ.Αρμένη. Συνεργάστηκε με τον Βασίλη Παπαβασιλείου και την «Εποχή». Επίσης συνεργάστηκε  σε πολλές παραστάσεις  με το Εθνικό Θέατρο και σε Εκπαιδευτικές μονάδες και σχολές Υποκριτικής ως διδάσκουσα και σκηνοθέτης. Είναι μέλος ΕΕΠ στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών όπου διδάσκει Υποκριτική και Αγωγή του Λόγου.

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ και του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι οκτώ (8) μήνες. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων ορίζεται κατ’ ελάχιστον στους 35.

Το τέλος επιμόρφωσης είναι 500 ευρώ. Αυτά καταβάλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη (Σεπτέμβριος) της δράσης (250 €) και μια στο μέσο (Ιανουάριος)  του προγράμματος (250 €). Στην περίπτωση εφ απαξ καταβολής το τέλος συμμετοχής διαμορφώνεται σε 450 €.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει εκπτώσεις σε ειδικές κατηγορίες επιμορφούμενων όπως προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους/μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πολύτεκνους, τρίτεκνους, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών κ.α. Το τέλος συμμετοχής στην περίπτωση έκπτωσης διαμορφώνεται σε 450 € τα οποία καταβάλονται επίσης σε δύο ισόποσες δόσεις.

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στο παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232) και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το επίθετο και το όνομά σας.

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς.

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50 % της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr
 • α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης
 • β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.