Οστεοπόρωση-Σαρκοπενία: Αξιολόγηση, Πρόληψη και Θεραπευτική Αποκατάσταση

Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Μεικτή εκπαίδευση (blended learning)

Θεματική Ενότητα: Υγεία και Πρόνοια, Φυσικοθεραπεία

Διδακτικές Ενότητες: 5

Διάρκεια: 70 ώρες – 12 εβδομάδες

Κόστος συμμετοχής: 480 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας που ασχολούνται με την πρόληψη και την θεραπευτική άσκηση είτε διαγνωστικά είτε θεραπευτικά, όπως φυσικοθεραπευτές, ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, εργοφυσιολόγους, νοσηλευτές, ψυχολόγους, διαιτολόγους, οι οποίοι θέλουν να επικαιροποιήσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους με τα νεότερα δεδομένα σχετικά με την πρόληψη και την θεραπευτική αποκατάσταση για την οστεοπόρωση και την σαρκοπενία.

Ειδικότερα τo πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Αποφοίτους Τμημάτων Φυσικοθεραπείας Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αποφοίτους ομοταγών Τμημάτων Φυσικοθεραπείας Αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Αποφοίτους Τμημάτων Ιατρικής Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αποφοίτους ομοταγών Τμημάτων Ιατρικής Αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Αποφοίτους Τμημάτων άλλων Επιστημών Υγείας Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αποφοίτους ομοταγών Τμημάτων άλλων Επιστημών Υγείας Αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ)

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η αξιολόγηση, η πρόληψη και η θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με οστεοπόρωση και/ή σαρκοπενία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό  την εμβάθυνση και επικαιροποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για την αξιολόγηση, αντιμετώπιση και για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, της σαρκοπενίας και της οστεοσαρκοπενίας, με βάση τα σχήματα θεραπευτικής άσκησης και φυσικής δραστηριότητας. Απώτερος στόχος είναι η απόκτηση νέων τεκμηριωμένων γνώσεων και θεραπευτικών σχημάτων για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων εξατομικευμένης άσκησης στα άτομα αυτά. Στην ανάπτυξη του προγράμματος θα παρέχονται οι βασικές γνώσεις παθολογίας, διάγνωσης και ιατρικής διαχείρισης της οστεοπόρωσης, της σαρκοπενίας, της φυσιολογίας της άσκησης και αποκατάστασης, τα φυσιολογικά αλλά και παθολογικά ευρήματα σε μια αξιολόγηση και εκτίμηση κινδύνου για οστεοπόρωση και σαρκοπενία. Απαντώνται ερωτήματα όπως πότε ενδείκνυται η εξέταση οστεοπόρωσης και/ή σαρκοπενίας, ποιες είναι οι παράμετροι αξιολόγησης, ποιοι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την απώλεια οστικής μάζας,  την απώλεια ποιότητας και ποσότητας μυϊκού ιστού, ποιοι χρειάζονται προγράμματα άσκησης και αποκατάστασης για θεραπεία ή/και πρόληψη και πώς αυτό θα σχεδιασθεί και θα εφαρμοστεί κατάλληλα και με βάση το ιστορικό κάθε ασθενούς. Επίσης, αναλύονται παράγοντες κινδύνου που επιδέχονται παρέμβαση και σε καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν την υγεία των οστών και των μυών όπως:  Διατροφή φτωχή σε ασβέστιο, πρωτείνη και βιταμίνη D,  διατροφή φτωχή σε φρούτα και λαχανικά –  και πώς αυτό το «νέο πρόγραμμα» θα σχεδιασθεί και θα εφαρμοστεί κατάλληλα και με βάση το ιστορικό κάθε ασθενούς.

Θεματικές Ενότητες

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος «Οστεοπόρωση, Σαρκοπενία: Αξιολόγηση, Πρόληψη και Θεραπευτική Αποκατάσταση» έχει δομηθεί κατά τρόπο που να καλύπτονται οι γνώσεις και οι ικανότητες που θεωρείται αναγκαίο να διαθέτει ο επαγγελματίας υγείας για την τεκμηριωμένη αξιολόγηση και θεραπεία της οστεοπενίας, οστεοπόρωσης και σαρκοπενίας. Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Ενότητα 1. Οστεοπόρωση, Σαρκοπενία -Γενικά στοιχεία (16 ώρες)

Ενότητα 2: Αξιολόγηση και Διαγνωστικές μέθοδοι (16 ώρες)

Ενότητα 3: Τεχνικές πρόληψης και θεραπευτικής προσέγγισης (16 ώρες)

Ενότητα 4: Προγράμματα θεραπευτικής άσκησης (16 ώρες)

Ενότητα 5: Πρακτική  αξιολόγηση /εξέταση-συζήτηση κλινικών περιστατικών (case studies) (6 ώρες)

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ανάλυση των θεματικών ενοτήτων αναγράφονται στο πλήρη οδηγό σπουδών.

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε τμήματα εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 70 ώρες εκπαίδευσης.  Είναι μεικτού ή υβριδικού τύπου (blended learning) και βασίζεται σε συνδυασμό σύγχρονης τηλεκπαίδευσης,  ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης διδασκαλίας. To κομμάτι της σύγχρονης και της δια ζώσης διδασκαλίας, ιδιαίτερα όσον αφορά το καθαρά κλινικό σκέλος (π.χ. ενότητες 3, 4 & 5), θα περιλαμβάνει διαδραστικές εργαστηριακές συνεδρίες με κλινική και εργαστηριακή-πρακτική άσκηση, επίδειξη, προσομοιώσεις και κλινικές αναπαραστάσεις στο Εργαστήριο Κλινικής Φυσικοθεραπείας και Έρευνας (με έγκριση στην 20η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος 29/9/2020) ή σε άλλους εργαστηριακούς χώρους του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών ή σε συνεργαζόμενους χώρους της Πανεπιστημιούπολης Πατρών (κατόπιν έγκρισης).  Αναλυτικότερα:

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη των εργασιών και της μελέτης τους. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται: (α) η κατοχή προσωπικού λογαριασμού e-mail και, (β) η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης, εξέτασης και βαθμολόγησης που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τα εξής

 1. Συμμετοχή σε τεστ αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της κάθε Θεματικής Ενότητας (10% κάθε θεματική ενότητα, 40% συνολικά).
 2. Επίδειξη/παρουσίαση συγκεκριμένων κλινικών δεξιοτήτων από τη σύγχρονη /πρακτική εξάσκηση (60%).
 3. Οι κλινικές δεξιότητες ολοκληρώνονται όταν έχουν λάβει βαθμό «ικανοποιητικά» ή «εξαιρετικά», ενώ η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ομάδα αξιολογητών-εκπαιδευτών.

Επιπλέον, προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης και χορήγησης πιστοποιητικού είναι και η ενεργός συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης) καθώς και στην δια ζώσης εκπαίδευση.

Επιστημονικός Υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ευδοκία Μπίλλη PT PhD MSc (ManipTherMCSPMMACP

Η Ευδοκία Μπίλλη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Pinderfields College του Πανεπιστημίου του Leeds (1995) της Αγγλίας, εργάστηκε ως φυσικοθεραπεύτρια για 2 χρόνια στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Nottingham (Queen’s Medical Centre) και εν συνεχεία ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Manipulative Therapy στο Πανεπιστήμιο του Coventry (1998), από όπου και πήρε την κλινική εξειδίκευση του χειροθεραπευτή (manual therapist). Το 2009 ολοκλήρωσε και το Διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο του Manchester, πάνω στην οσφυαλγία μηχανικής αιτιολογίας.  Η κλινική της εμπειρία σε Αγγλία (1995-2000) και Ελλάδα (2000-μέχρι σήμερα), επικεντρώνεται σε μυοσκελετικές παθήσεις, ιδιαίτερα της σπονδυλικής στήλης & πυέλου.

Από το 2003 εργάζεται στον ακαδημαϊκό χώρο. Το ερευνητικό ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στους τομείς της μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας (κυρίως χειροθεραπευτική φυσικοθεραπεία και θεραπευτική άσκηση), στην φυσικοθεραπεία σε προβλήματα υγείας γυναικών (γυναικολογικά-μαιευτικά, οστεοπόρωση κ.α.) καθώς και στην ανάπτυξη έγκυρων μέσων αξιολόγησης και φυσικοθεραπείας στον Ελλαδικό χώρο. Έχει δημοσιεύσει έρευνες κυρίως μυοσκελετικού περιεχομένου σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (πάνω από 35 πλήρεις δημοσιεύσεις & 22 short reports αποδελτιωμένες σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως Medline, Cinahl κτλ.). Έχει δώσει σειρά επιστημονικών διαλέξεων, ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε μεγάλα συνέδρια (Ελλάδας και εξωτερικού), συμμετέχει στην διδασκαλία και στον συντονισμό μεταπτυχιακών& μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ είναι εκλεγμένο μέλος της Συνονιστικής Επιτροπής του Επιστημονικού Τμήματος «Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών» του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ξεργιά Α. Σοφία PTMScPhD

Η Σοφία Α. Ξεργιά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙ Θεσσοαλονίκης (2004), εργάστηκε ως φυσικοθεραπεύτρια από το 2004 μέχρι το 2014 ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ιατρική Σχολη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007) στην Αντιμετώπιση του Πόνου. Το 2012 ολοκλήρωσε και το Διδακτορικό της στο Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων που ανοίκε στην Ιατρική Σχολή του Πανπειστημίου Ιωαννίνων πάνω στην Λειτουργική Αξιολόγιση Αθλητών μετά από ανακατασκευή του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου.  Η κλινική της εμπειρία, επικεντρώνεται σε μυοσκελετικές παθήσεις, ιδιαίτερα των κάτω άκρων. Από το 2014 εργάζεται στον ακαδημαϊκό χώρο. Το ερευνητικό ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στους τομείς της αθλητικής μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας με έμφαση στην εμβιομηχανική αξιολόγησης αθλητών. Έχει παρουσιάσει και δημοασιεύσει σε έγκριτα επιστημονικά περιδοδικά έρευνες κυρίως μυοσκελετικού περιεχομένου σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως Medline, Cinahl κτλ.). Έχει δώσει σειρά επιστημονικών διαλέξεων, ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε μεγάλα συνέδρια (Ελλάδας και εξωτερικού).

Εκπαιδευτές του προγράμματος (κατ’ αλφαβητική σειρά)

Χαράλαμπος Ματζάρογλου MD,PhD, Αναπληρωτής καθηγητή Χειρουργικής – Ορθοπεδικής – Τραυματολογίας στοΤμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο κος Ματζάρογλου εισήχθη με Πανελλαδικές εξετάσεις και υποτροφία στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έλαβε το δίπλωμα Ιατρικής το 1992. Στη συνέχεια εξειδικεύτηκε για 5 έτη στην Χειρουργική – Ορθοπεδική – Τραυματολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από το οποίο έλαβε και τον τίτλο ειδικότητας Ορθοπεδικής Χειρουργικής – Τραυματολογίας το 1999,  καθώς και διδακτορικό τίτλο με αντικείμενο την αντιμετώπιση των ασταθών κακώσεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (2007).  Μετά τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας έλαβε και Πτυχίο Ανωτάτης Παιδαγωγικής Σχολής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών με άριστα (9,9). Έλαβε 4 – συνολικά – υποτροφίες της Ευρωπαϊκής κοινότητας με αντικείμενα – την    Σπονδυλική στήλη και  την Επείγουσα Ιατρική και διετέλεσε για 13 έτη Επιμελητής εις Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών με κλινικό και χειρουργικό έργο που αφορούσε την Σπονδυλική Στήλη και την Γενική Τραυματολογία. Εξειδικεύτηκε επίσης στην Γερμανία στις Πανεπιστημιακές Κλινικές  1. Johannes Gutenberg University, Department of Orthopedics and Musculoskeletal Disorders, Mainz, Germany 2010 (Spine surgery and Oncology) και 2.  Ulm University, Department of Orthopedics, Center of Biomechanics and Spine Surgery (Spine biomechanics and Spine Surgery) 2005 -2006. Το ερευνητικό ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στους τομείς της χειρουργικής και της εμβιομηχανικής της σπονδυλικής στήλης, στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (M.I.S.S), στην ογκολογία και στην χειρουργική άκρου ποδός. Έχει δημοσιεύσει έρευνες κυρίως Ορθοπεδικής Χειρουργικής – Τραυματολογίας καθώς και μεταβολισμού των οστών –  σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές (πάνω από 60 πλήρεις δημοσιεύσεις) σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως Medline, Cohrane database, Cinahl κτλ.) με 750 ετεροαναφορές (756 citations 4/2020). Έχει δώσει σειρά επιστημονικών διαλέξεων, ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε  συνέδρια (Ελλάδας–Πανευρωπαικά και Παγκόσμια), συμμετέχει στην διδασκαλία και στον συντονισμό μεταπτυχιακών & μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων και ήταν εκπαιδευτής των τεχνικών της κυφοπλαστικής και διαδερμικής σπονδυλοδεσίας (2011 – 2014).

Ευδοκία Μπίλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολη Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (βλ. παραπάνω)

Μαρία Τσεκούρα, PT,MSc,PhDΦυσικοθεραπεύτρια και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εξωτερικός συνεργάτης Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών  (2012), στα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών. Το 2019 ολοκλήρωσε και το Διδακτορικό της στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών πάνω στην Σαρκοπενία και την θεραπευτική άσκηση. Η κλινική της εμπειρία σε μέχρι σήμερα, επικεντρώνεται σε μυοσκελετικές παθήσεις. Από το 2013 εργάζεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Έχει δημοσιεύσει πάνω από 45 peer reviewed επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά (σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως Medline κτλ.). Έχει δώσει σειρά επιστημονικών διαλέξεων, ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε  συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επιστήμη των μεταβολικών νοσημάτων των οστών, της σαρκοπενίας, της γηριατρικής και γυναικολογικής φυσικοθεραπείας και της θεραπευτικής άσκησης κυρίως στους τομείς της πρόληψης, λειτουργικής αξιολόγησης/ αποκατάστασης, ενώ είναι εκλεγμένο μέλος της Συνονιστικής Επιτροπής του Επιστημονικού Τμήματος «Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών» του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ, του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νέα τμήματα ξεκινούν αμέσως μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις εκπαιδευομένων ή κατά την προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 480 € ενώ στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών* παρέχεται  έκπτωση και το κόστος διαμορφώνεται σε 400 €. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη και μία κατά το μέσο του προγράμματος. Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός 81379, το επίθετο και το όνομά σας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση επί των τελών συμμετοχής σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων όπως προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους. Το κόστος σε αυτήν την περίπτωση διαμορφώνεται στα 400 €.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50 % της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.grα) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξηςβ) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.