Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ δίνει προτεραιότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) και την μεικτή μάθηση (blended learning) για την επιμόρφωση υψηλής ποιότητας.

Τα προγράμματα μεικτής μάθησης του ΚΕΔΙΒΙΜ συνδυάζουν δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω είδη μάθησης:

  1. Διδασκαλία σε τάξη
  2. Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (ευέλικτη μελέτη)
  3. Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση (μάθημα με καθηγητή σε εικονική τάξη)
  4. Κοινωνική Μάθηση

Προγράμματα ανοιχτά αυτή τη στιγμή σε αιτήσεις εκπαιδευόμενων

Τα προγράμματα e-learning που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι τα εξής:

Δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί