Επιμόρφωση στην Αγωγή Υγείας

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως
Τομέας: Εκπαίδευση, Υγεία και Πρόνοια

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Γώγος

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω συνεργαζόμενου φορέα με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Εκπαίδευση Φροντιστών Χρόνιων Πασχόντων στην Κοινότητα

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως, Μεικτή εκπαίδευση (blended learning)
Τομέας: Υγεία και Πρόνοια
 • Κόστος Συμμετοχής: 650 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!
 • Διάρκεια: 360  ώρες – 32 εβδομάδες

Έναρξη νέου κύκλου: Φεβρουάριος 2022

ΤΕΧΝΗ_ΚΑΙ_ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τέχνη και Διαφορετικότητα

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως
Τομέας: Εκπαίδευση, Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Κόστος Συμμετοχής: 520 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!
 • Διάρκεια: 420  ώρες – 28 εβδομάδες
 • Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο

Έναρξη νέου κύκλου: Φεβρουάριος 2022

Λήξη εγγραφών: 28/01/22

Αυτισμός: Κατανόηση, Εκπαίδευση και Παρέμβαση

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως, Ασύγχρονη εκπαίδευση
Τομέας: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Θεώνη Μαυρόγιαννη

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω συνεργαζόμενου φορέα με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η ποιότητα των υπηρεσιών στη φιλοξενία και την εστίαση: Διοίκηση λειτουργιών, ψηφιακή παρουσία, ανάπτυξη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως
Τομέας: Τουρισμός
 • Κόστος Συμμετοχής: 680 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!
 • Διάρκεια: 450  ώρες – 9 μήνες

Έναρξη νέου κύκλου: Ιανουάριος 2022

Νοσηλευτική ψυχικής υγείας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως
Τομέας: Νοσηλευτική, Υγεία και Πρόνοια
 • Κόστος Συμμετοχής: 600 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!
 • Διάρκεια: 320  ώρες – 7 μήνες

Έναρξη νέου κύκλου: Νοέμβριος 2021

Ορολογία Επιστημών Υγείας και Δεξιότητες Επικοινωνίας στην Αγγλική Γλώσσα

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως
Τομέας: Νοσηλευτική, Υγεία και Πρόνοια
 • Κόστος Συμμετοχής: 650 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!
 • Διάρκεια: 320  ώρες – 7 μήνες

Λήξη εγγραφών: 31/10/22

Διοικητική Λογιστική – Management Accounting

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως
Τομέας: Διοίκηση και Νομικές Επιστήμες, Λoγιστική και επιχειρήσεις
 • Κόστος Συμμετοχής: 700 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!
 • Διάρκεια: 280  ώρες – 12 εβδομάδες

Χρηματοοικονομική Λογιστική – Financial Accounting

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως
Τομέας: Διοίκηση και Νομικές Επιστήμες, Λoγιστική και επιχειρήσεις
 • Κόστος Συμμετοχής: 700 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!
 • Διάρκεια: 280  ώρες – 12 εβδομάδες

Κατάρτιση αγροτών και παραγωγών στις τεχνολογίες αιχμής (cutting edge) στον αγροτικό τομέα. Ψηφιακός μετασχηματισμός και γεωργική παραγωγή

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως
Τομέας: Γεωπονική
 • Κόστος Συμμετοχής: 590 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!
 • Διάρκεια: 400  ώρες – 8 μήνες

Έναρξη νέου κύκλου: Οκτώβριος 2022

Πληροφορική της Υγείας

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως
Τομέας: Νοσηλευτική, Υγεία και Πρόνοια
 • Κόστος Συμμετοχής: 600 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!
 • Διάρκεια: 360  ώρες – 7 μήνες

Νοσηλευτική μονάδων εντατικής θεραπείας

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως
Τομέας: Νοσηλευτική, Υγεία και Πρόνοια
 • Κόστος Συμμετοχής: 700 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!
 • Διάρκεια: 360  ώρες – 7 μήνες

Έναρξη νέου κύκλου: Οκτώβριος 2021

Management Κρίσεων και Αλλαγών

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως
Τομέας: Διοίκηση και Νομικές Επιστήμες
 • Κόστος Συμμετοχής: 330 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!
 • Διάρκεια: 90  ώρες – 12 εβδομάδες

Έναρξη νέου κύκλου: Μάρτιος 2022

Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Σχεδίαση, Υλοποίηση, Αξιολόγηση και Εφαρμογή

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως
Τομέας: Εκπαίδευση
 • Κόστος Συμμετοχής: 430 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!
 • Διάρκεια: 216  ώρες – 10 εβδομάδες

Έναρξη νέου κύκλου: Οκτώβριος 2021

Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής

Μέθοδος: Eξ αποστάσεως, Ασύγχρονη εκπαίδευση
Τομέας: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
 • Κόστος Συμμετοχής: 40 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!
 • Διάρκεια: 20  ώρες – ανά ενότητα