Professional English – IELTS

Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Eξ αποστάσεως, Ασύγχρονη εκπαίδευση

Θεματική Ενότητα: Υπηρεσίες

Διδακτικές Ενότητες: 2

Διάρκεια: 168 ώρες – 8 εβδομάδες

Κόστος συμμετοχής: 220 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!

Σε ποιους απευθύνεται

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει τα προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης (e-learning) Professional English Ι & ΙΙ σε συνεργασία με το British Council με προνομιακές παροχές για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.

To πρόγραμμα σχεδιάστηκε μετά από σχετικό αίτημα αρμόδιων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί να συμμετάσχει στην πιο δημοφιλή εξέταση αγγλικής γλώσσας στον κόσμο, το International English Language Testing System (IELTS). Το IELTS αναγνωρίζεται από πάνω από 10.000 οργανισμούς σε περισσότερες από 140 χώρες για ακαδημαϊκές σπουδές, μετανάστευση και εργασία στο εξωτερικό ενώ είναι ευρέως διαδεδομένο και στην Ελλάδα.

Πολλά από τα κορυφαία Ελληνικά πανεπιστήμια, Ιδιωτικά κολλέγια και Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εργοδότες ιδιωτικού τομέα και κυβερνητικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένου του ΑΣΕΠ), αναγνωρίζουν την βαθμολογία του IELTS ως έναν αξιόπιστο και έγκυρο δείκτη ικανότητας επικοινωνίας στα Αγγλικά.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να επικοινωνούν με άνεση σε κάθε ακαδημαϊκό και εργασιακό περιβάλλον που απαιτεί την πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στο τεστ IELTS Academic το οποίο αποτελείται από τέσσερις ενότητες: Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening), Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) και Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking).

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας IELTS (Academic) καθώς επίσης και να απασχοληθούν στο εξωτερικό ή να σε συμμετάσχουν σε Αγγλόφωνα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

Μέθοδος Εκπαίδευσης

 

Το πρόγραμμα ξεκινάει με ένα δωρεάν διαγνωστικό τεστ γνώσεων σε συνεργασία με το British Council για τη διαπίστωση του επιπέδου κάθε συμμετέχοντα το οποίο και βοηθάει στην αξιόπιστη κατάταξη των συμμετεχόντων στο αντίστοιχο επίπεδο γνώσεων. Με αυτό το τρόπο γίνεται και η σωστή εκτίμηση των ωρών που απαιτούνται για να επιτύχει ο κάθε εκπαιδευόμενος τη βαθμολογία που επιθυμεί.

Ακολούθως υπάρχουν δύο διαθέσιμα προγράμματα ταχύρρυθμης επιμόρφωσης και εντατικής προετοιμασίας προς επιλογή.

Professional English Ι 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 84 ώρες εκπαίδευσης σε διάστημα 4 εβδομάδων, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

 • 72 ώρες ευέλικτης εξ αποστάσεως μελέτης μέσω υπολογιστή (e-learning) πραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορούν αφενός την ατομική μελέτη βιβλίων, πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, άρθρα) και αφετέρου την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων, ασκήσεων, εργασιών και προσομοίωσης εξετάσεων (mock tests). Οι μαθησιακές δραστηριότητες και ασκήσεις πραγματοποιούνται στην επίσημη, εξειδικευμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του British Council, Road to IELTS Full Version.
 • 12 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με καθηγητή/τρια πραγματοποιούνται μέσω επαγγελματικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (8 συνεδρίες διάρκειας 1,5 ωρών)

Η διδασκαλία γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους διδάσκοντες. Τα μαθήματα ξεκινούν άμεσα μετά τη δημιουργία ομοιογενούς τμήματος. Τα τμήματα συμπληρώνονται με σειρά προτεραιότητας μετά την κατάταξη των συμμετεχόντων σε αρχικό επίπεδο γνώσεων.

Professional English ΙΙ

Έχει ίδια δομή με το πρόγραμμα Ι με τη διαφορά ότι η διάρκειά του είναι διπλάσια: 168 ώρες σε 8 εβδομάδες. Από αυτές οι 144 αφορούν ευέλικτη εξ αποστάσεως μελέτη μέσω υπολογιστή και οι 24 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση με καθηγητή/τρια μέσω επαγγελματικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (16 συνεδρίες διάρκειας 1,5 ωρών). Απευθύνεται σε όσους έχουν ανάγκη πρόσθετης επιμόρφωσης για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου πιστοποίησης.

Επιπροσθέτως, στο μέσο του προγράμματος (8η εβδομάδα) διοργανώνεται  εξ αποστάσεως εξέταση προσομείωσης (Mock Exam) με εξωτερικό επιτηρητή για την εξοικείωση με τη διαδικασία και για την εκτίμηση του γνωσιακού επιπέδου.

Τα Professional English Ι & ΙΙ είναι από  τα λίγα προγράμματα διεθνώς που συνδυάζουν την ευελιξία της πλήρους εξ αποστάσεως μάθησης (e-learning) σε συνδυασμό

 • συναντήσεων σε εικονική αίθουσα με καθηγητή και
 • ατομική μελέτη, εκπόνηση εργασιών και επίλυση ασκήσεων ανά πάσα στιγμή μέσω υπολογιστή

Εξετάσεις πιστοποίησης

Οι συμμετέχοντες στη δράση μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με βάση το IELTS – International English Language Testing System αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ αλλά και από τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς σε όλο τον κόσμο.

Οι εξετάσεις του IELTS είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα Αγγλικά και, μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες, θα αξιολογηθούν όλες οι δεξιότητες σας στην αγγλική γλώσσα: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Professional English του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις IELTS μέσω του British Council που θα πραγματοποιηθούν στο γνώριμο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες εάν συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων. Παράλληλα υπάρχει πάντα η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Το IELTS είναι επίσης αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η αντιστοίχηση της βαθμολογίας IELTS με το επίπεδο γλωσσομάθειας όπως αυτό έχεις καθοριστεί από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) δίνεται εδώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εξετάσεις IELTS μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τέλος Συμμετοχής

Το τέλος συμμετοχής των εκπαιδευόμενων για το πρόγραμμα Professional English Ι είναι 140 € και για το πρόγραμμα Professional English ΙΙ 220 € (Δε περιλαμβάνεται το παράβολο εξέτασης).  Η καταβολή για το πρόγραμμα Professional English Ι γίνεται σε μία δόση ενώ για το πρόγραμμα Professional English ΙΙ σε δύο δόσεις, μια πριν από την έναρξη (140 €) και μια κατά το μέσο του προγράμματος (80 €). Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του προγράμματος ΙΙ, το τέλος διαμορφώνεται σε 200 €.

Στο τέλος συμμετοχής περιλαμβάνονται:

 • Εκπαιδευτικές Σημειώσεις
 • Πρόσβαση στο πρόγραμμα E-learning προετοιμασίας και εξάσκησης του British Council, Road to IELTS Full Version.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών εκπαιδευομένων. Στους δικαιούχους της έκπτωσης το κόστος για τα Professional English I διαμορφώνεται στα 125 € (Δε περιλαμβάνεται το παράβολο εξέτασης) και για Professional English II  σε 200 € (Δε περιλαμβάνεται το παράβολο εξέτασης) εφάπαξ ή σε δύο δόσεις, Την ίδια έκπτωση δικαιούνται και όσοι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε επάλληλους κύκλους του προγράμματος.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφές

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νέα τμήματα σχηματίζονται περίπου ανά δύο μήνες και ανακοινώνονται με την προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Για να συμμετάσχετε στη δράση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
 2. Εκπαιδευτές μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να συζητήσετε τη συμμετοχή σας στην εξατομικευμένη διαδικασία εκτίμησης επιπέδου γνώσεων
 3. Επιλέγετε πρόγραμμα και προβαίνετε στην κατάθεση της 1ης δόσης ή του συνολικού ποσού στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232. Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός 81338, το επίθετο και το όνομά σας.Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.
 4. Ακολούθως στείλτε μας ηλεκτρονικά αντίγραφο ή φωτοτυπία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Επιπλέον, οι υποχρεώσεις των καταρτιζομένων είναι οι ακόλουθες

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 3. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής επιμορφούμενου στο Πρόγραμμα, το ΚΕΔΙΒΙΜ παρακρατά το 50% της προκαταβολής εάν η ακύρωση γίνει μέσα στην  πρώτη εβδομάδα από την έναρξη του Προγράμματος. Εάν η ακύρωση γίνει μετά από το διάστημα αυτό παρακρατείται όλο το ποσό που έχει κατατεθεί.