Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής

Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Eξ αποστάσεως, Ασύγχρονη εκπαίδευση

Θεματική Ενότητα: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας

Διδακτικές Ενότητες: 4

Διάρκεια: 30 ώρες – ανά ενότητα

Μονάδες ECVET: 0

Κόστος συμμετοχής: 50 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!

Σε ποιούς απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής απευθύνεται σε φοιτητές, εργαζόμενους όλων των κατηγοριών και ανέργους που έχουν ήδη βασικές δεξιότητες στους Η/Υ και σε εφαρμογές γραφείου και θέλουν να αναπτύξουν και να πιστοποιήσουν προχωρημένες δεξιότητες σε συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού.

Σκοπός

Η δράση έχει ως σκοπό την προετοιμασία των εκπαιδευόμενων για εξετάσεις πιστοποίησης προχωρημένων δεξιοτήτων πληροφορικής που οδηγούν στην απόκτηση του Vellum diploma in IT Skills Proficiency.

To Vellum diploma in IT Skills Proficiency είναι αναγνωρισμένο από το Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, πληροί τα κριτήρια της ΚΥΑ 121929/Η/31.07.2014 – Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014) και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα έγκυρα πιστοποιητικά Δεξιοτήτων Πληροφορικής για τις προκηρύξεις δημόσιων οργανισμών και ΑΣΕΠ.

Η πιστοποίηση Προχωρημένων Δεξιοτήτων Πληροφορικής αποδεικνύει ότι ο/η κάτοχός της είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου και να αντιμετωπίζει έργα σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας χρησιμοποιώντας δημοφιλείς εφαρμογές γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις). Η Πιστοποίηση Προχωρημένων Δεξιοτήτων παρέχει στον/ην κάτοχο της:

 • Έγκυρη απόδειξη γνώσης σε βάθος των πιο διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου
 • Επιβεβαίωση ικανότητας αντιμετώπισης εργασιών υψηλής δυσκολίας και σύνθετων καθηκόντων
 • Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
 • Βελτίωση αποδοτικότητας στην εργασία και εξοικονόμηση χρόνου στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών
 • Πιθανή επιπλεόν μοριοδότηση ανάλογα με το είδος των προκηρύξεων  (δημόσιων οργανισμών, ΑΣΕΠ)

Θεματικές ενότητες προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση στις παρακάτω εφαρμογές γραφείου σε προχωρημένο επίπεδο:

 1. Επεξεργασία Κειμένου (Word 2010 ή νεώτερο)
 2. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2010 ή νεώτερο)
 3. Παρουσιάσεις (Powerpoint 2010 ή νεώτερο)
 4. Βάσεις Δεδομένων (Access 2010 ή νεώτερο)

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πιστοποιηθούν σε οποιαδήποτε ενότητα επιθυμούν ξεχωριστά.

Η εξεταστέα ύλη για τις παραπάνω ενότητες βρίσκεται εδώ

Μέθοδος εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση υλοποιείται μέσω μιας πλήρους σειράς διαδραστικών ηλεκτρονικών μαθημάτων. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει :

 • αναλυτικά βιντεομαθήματα,
 • διαδραστικές ασκήσεις προετοιμασίας με βιντεολύσεις και
 • εκπαιδευτικά τεστ προσομοίωσης που περιλαμβάνουν όλα τα χαρακτηριστικά των εξετάσεων για όλες τις ενότητες.

που η υλοποίησή τους απαιτεί περίπου 30 ώρες ανά ενότητα και στους εκπαιδευόμενους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους ανά ενότητα σε διάστημα τριών εβδομάδων. Για παράδειγμα, κάποιος που θα δηλώσει συμμετοχή σε δύο ενότητες θα υλοποιήσει δραστηριότητες 60 ωρών τις οποίες θα πρέπει να τις ολοκληρώσει σε μέγιστο διάστημα 6 εβδομάδων. Ταχύτερη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι εφικτή ανάλογα με το επίπεδο του εκπαιδευόμενου.

Η επιμόρφωση λαμβάνει χώρα είτε

 • στους σταθμούς εργασίας του ΚΕΔΙΒΙΜ όπου είναι εγκατεστημένα τοπικά τα ηλεκτρονικά μαθήματα σε μέρες και ώρες της επιλογής των εκπαιδευομένων κατά το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ και κατόπιν συννενοήσεως με τη γραμματεία του Κέντρου είτε
 • εξ αποστάσεως (e-learning) από τον προσωπικό υπολογιστή (με κατάλληλες προδιαγραφές) του εκάστοτε συμμετέχοντα. Τις λεπτομερείς προδιαγραφές μπορείτε να τις δείτε εδώ . Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα εκπαίδευσης μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε περιβάλλον Windows (7 ή νεώτερο ελληνικά) και ο υπολογιστής θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο MS Office (2010 ή νεώτερο) ελληνικό και κατά τη λειτουργία της πλατφόρμας να βρίσκεται συνεχώς συνδεδεμένος στο Internet

Τον κανονισμό σπουδών του προγράμματος μπορείται να το βρείτε εδώ

Εξετάσεις πιστοποίησης

Η εκπαίδευση οδηγεί στη λήψη του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικού δεξιοτήτων Η/Υ Vellum Diploma in IT Skills Proficiency. Η εξεταστέα ύλη είναι διαθέσιμη εδώ (αρχείο pdf).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν χώρα στους σταθμούς εργασίας του ΚΕΔΙΒΙΜ σε τακτική βάση. Η εξέταση σε κάθε ενότητα διαρκεί 60’ και περιλαμβάνει 20 ασκήσεις. Η βάση επιτυχίας στην εξέταση είναι 70%. Κατά την εξέταση παρίστανται επιτηρητές του φορέα πιστοποίησης.

Ο πλήρης κανονισμός πιστοποίησης και διαδικασίας διενέργειας των εξετάσεων βρίσκεται εδώ και για όλη τη διαδικασία υπάρχει διοικητική υποστήριξη από το Κέντρο μας (kedivim@upatras.gr)

Κόστος Συμμετοχής

Η καταβολή του τέλους συμμετοχής γίνεται σε μία (για επιμόρφωση σε 1 ή δύο ενότητες) ή δύο δόσεις (για επιμόρφωση σε 3 – 4 ενότητες), μια πριν από την έναρξη και μια κατά το μέσο της εκπαίδευσης.

Το τέλος συμμετοχής ανά ενότητα είναι 50 € και περιλαμβάνει

 • Επιμόρφωση
 • Παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις – κόστος επανεξέτασης, έκδοση πιστοποιητικού

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών εκπαιδευομένων. Στους δικαιούχους της έκπτωσης το τέλος συμμετοχής διαμορφώνεται σε 45 € ανά ενότητα και περιλαμβάνει επίσης

 • Επιμόρφωση
 • Παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις – κόστος επανεξέτασης για μια φορά ανά ενότητα, έκδοση πιστοποιητικού

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφές

Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι ανοιχτές καθόλη τη διάρκεια του έτους και η επιμόρφωση είναι εξατομικευμένη και ξεκινά άμεσα. Για να συμμετάσχετε,   προβείτε στις εξής ενέργειες για την κατοχύρωση της θέσης σας:

 1. Δηλώστε συμμετοχή για τις ενότητες και το επίπεδο που επιθυμείτε να εκπαιδευτείτε & πιστοποιηθείτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.
 2. Τις επόμενες ημέρες το Κέντρο επικοινωνεί μαζί σας καθορίζοντας και το αντίστοιχο κόστος συμμετοχής σας
 3. Καταθέστε το κόστος συμμετοχής στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232
  Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως ο κωδικός 81337, το επίθετο και το όνομά σας.
  Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.
 4. Προσκομίστε ηλεκτρονικά μέσω email ή σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ
  α) αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης και
  β) αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 5. Σε συννενόηση με το Κέντρο δηλώστε συμμετοχή σε προσεχή εξέταση πιστοποίησης. Η θέση σας θα επιβεβαιωθεί μετά από απάντηση με email από το ΚΕΔΙΒΙΜ. Μπορείτε πάντα να προβείτε σε αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης έως και 4 ημέρες πριν από την εξέταση.
 6. Τέλος, για την ημέρα της εξέτασης σας προτείνουμε να διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες  αλλά και τον πλήρη κανονισμό πιστοποίησης και διαδικασίας διενέργειας των εξετάσεων

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Οι υποχρεώσεις των καταρτιζομένων που συμμετέχουν στη δράση είναι

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος