Επαγγελματικά Αγγλικά

Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Eξ αποστάσεως

Θεματική Ενότητα: Υπηρεσίες

Διδακτικές Ενότητες: 4

Διάρκεια: 270 ώρες – 16 εβδομάδες

Κόστος συμμετοχής: 420 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους/ες κάθε ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και ειδικότητας οι οποίοι/ες επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στα επαγγελματικά Αγγλικά, να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο, να εργαστούν ως επαγγελματίες, καθώς και να πιστοποιήσουν τη γλωσσομάθειά τους στην Αγγλική γλώσσα.

Η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας είναι σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη για τη συμμετοχή σε προκηρύξεις δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Επιπλέον, το επίπεδο της πιστοποίησης αποτελεί στους περισσότερους διαγωνισμούς κριτήριο επιλογής και διαφορετικής μοριοδότησης. Αποτελεί σήμερα ένα απαραίτητο εφόδιο για την επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη.

Σκοπός

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των επαγγελματικών Αγγλικών των καταρτιζομένων τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση επαγγελματικών Αγγλικών. Συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις δεξιότητες στην επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα σε επαγγελματικό επίπεδο και έχει σκοπό την ένταξη ή τη διασφάλιση των ατόμων στην αγορά εργασίας, την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους αποκτώντας το καινοτόμο και φιλικό πιστοποιητικό Test of Interactive Englishαναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ  και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στα παρακάτω επίπεδα:

 • Β1 (Pre-Lower – Μέτρια γνώση της αγγλικής γλώσσας)
 • Β2 (Lower – Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας)
 • C1 (Advanced – Πολύ καλή χρήση αγγλικής γλώσσας)
 • C2 (Proficiency – Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας)

Θεματικές ενότητες προγράμματος

Τα περιεχόμενα του προγράμματος είναι τα ακόλουθα

Θεματική Ενότητα 1. Αποτελεσματική Επαγγελματική Γραπτή Επικοινωνία (Αλληλλογραφία –Αναφορές – Υπομνήματα)

 • Σχεδιασμός διαφόρων μορφών επαγγελματικών κειμένων.
 • Παραδείγματα γραπτού επαγγελματικού λόγου στο επαγγελματικό περιβάλλον.
 • Τεχνικές και Αρχές ανάλυσης επαγγελματικού γραπτού λόγου.
 • Εξάσκηση με χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τον γραπτό λόγο.

Θεματική Ενότητα 2. Αποτελεσματική Επαγγελματική Προφορική Επικοινωνία (Εξυπηρέτηση Πελατών, Δημόσιες Σχέσεις, Συνεντεύξεις)

 • Τι είναι η επαγγελματική προφορική επικοινωνία και πως αυτή επιτυγχάνεται.
 • Παραδείγματα προφορικής επαγγελματικής επικοινωνίας στο χώρο εργασίας.
 • Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης στην προφορική εξάσκηση των καταρτιζομένων.
 • Εξάσκηση και σενάρια προσομοίωσης στον προφορικό λόγο.

Θεματική Ενότητα 3. Γραμματική – Λεξιλόγιο για Επαγγελματική Επικοινωνία

Εκμάθηση λεξιλογίου και γραμματικής για την αποδοτική απασχόληση σε επιχειρήσεις και γενικά στην αγορά εργασίας με αποτελεσματικό τρόπο αποφεύγοντας συχνά λάθη.

 • Διαδασκαλία γραμματικών φαινομένων.
 • Διαδασκαλία εξειδικευμένου λεξιλογίου.
 • Παραδείγματα εφαρμογής γραμματικής και λεξιλογίου στο χώρο εργασίας.
 • Εξάσκηση με χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για το λεξιλόγιο.

Θεματική Ενότητα 4. Αποτελεσματική Επικοινωνία Ομάδας

Καλές στρατηγικές και πρακτικές επικοινωνίας με στόχο την προαγωγή της παραγωγικότητας σε μικρές ή μεγάλες ομάδες.

 • Αρχές και τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας στις επιχειρήσεις
 • Διατήρηση γραμμών επικοινωνίας με τα μέλη της ομάδας
 • Τεχνικές αποστολής ξεκάθαρων μηνύματων σε υπάρχοντες και εν δυνάμει πελάτες
 • Παραδείγματα δημιουργίας θετικών συνεργασιών

Ο κανονισμός σπουδών του προγράμματος βρίσκεται εδώ

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα διεξάγεται πλήρως εξ αποστάσεως, έχει διάρκεια 16 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 270 ώρες εκπαίδευσης. Είναι μεικτού ή υβριδικού τύπου (blended learning) και βασίζεται σε συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αναλυτικότερα:

 • 225 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορούν αφενός την ατομική μελέτη βιβλίου (το οποίο περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής), πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, άρθρα) και αφετέρου την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων, ασκήσεων και εργασιών. Οι μαθησιακές δραστηριότητες και ασκήσεις πραγματοποιούνται σε εξωτερική, εξειδικευμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα.
 • 45 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με σύγχρονη τηλεκπαίδευση (30 συνεδρίες διάρκειας 1,5 ωρών).

Στο μέσο του προγράμματος (8-9η εβδομάδα) διοργανώνεται εξ αποστάσεως εξέταση προσομείωσης (Mock Exam) με εξωτερικό επιτηρητή για την εξοικείωση με τη διαδικασία και για την εκτίμηση του γνωσιακού επιπέδου.

Η διδασκαλία γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους διδάσκοντες. Τα μαθήματα ξεκινούν άμεσα μετά τη δημιουργία ομοιογενούς τμήματος. Τα τμήματα συμπληρώνονται με σειρά προτεραιότητας μετά την κατάταξη των συμμετεχόντων σε αρχικό επίπεδο γνώσεων.

Εξετάσεις πιστοποίησης

Οι υποψήφιοι/ες για τις εξετάσεις καταρτίζουν ατομικό φάκελο εξέτασης ο οποίος περιλαμβάνει τρία μέρη της επιλογής τους:

 • Θέμα έρευνας γύρω από τα ενδιαφέροντά τους (Investigation mini-project)
 • Πρόσφατο άρθρο από το Internet ή περιοδικό (News Story)
 • Βιβλίο (Book)

Οι εξετάσεις πιστοποίησης έχουν δύο σκέλη: Προφορικά και Γραπτά.

Στο προφορικό μέρος της εξέτασης οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε δύο από τα μέρη του φακέλου τους, ενώ στο γραπτό θα εξεταστούν στο τρίτο θέμα και θα κληθούν να συντάξουν ένα άγνωστο κείμενο.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού ατόμων, οι εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν χώρα στο Πανεπιστήμιο, στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΠΠ. Παράλληλα υπάρχει πάντα η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα της Πιστοποίησης Test of Interactive English (TIE)

 • Επιβλέπεται από το Ιρλανδικό Δημόσιο
 • Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Η ισχύς του πιστοποιητικού δεν έχει ημερομηνία λήξης
 • Διεθνής αναγνώριση από ξένα πανεπιστήμια
 • Σε αντίθεση με τα άλλα πιστοποιητικά, κανείς υποψήφιος δεν αποτυγχάνει αλλά κατατάσσεται σύμφωνα με τις ικανότητές του στην Αγγλική γλώσσα, στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται και παίρνει το πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιπέδου.
 • Σύγχρονος, ευχάριστος και φιλικός τρόπος εξέτασης
 • Ιδανικός τρόπος εξέτασης για ενήλικες διότι αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους και τους προετοιμάζει για την εξέταση με βάση κυρίως θέματα που γνωρίζουν και με τα οποία ασχολούνται στην καθημερινή τους ζωή αλλά και για θέματα της καθημερινότητάς τους και της επικαιρότητας.
 • Ευέλικτος προγραμματισμός εξετάσεων (κάθε μήνα)
 • Εξατομικευμένη παρακολούθηση μαθησιακής προόδου
 • Ειδική διαδικασία εξέτασης για τους δυσλεκτικούς. Η γραπτή εξέταση πραγματοποιείται με τη βοήθεια γραφέα.

Κόστος Συμμετοχής

Το τέλος συμμετοχής των εκπαιδευόμενων είναι 420 €. Η καταβολή του γίνεται σε δύο δόσεις, μια πριν από την έναρξη (280 €) και μια κατά το μέσο του προγράμματος (140 €). Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το τέλος διαμορφώνεται σε 400 €.

Παράβολο συμμετοχής στην Εξέταση Πιστοποίησης ΤΙΕ: 160 € (καταβάλλεται μαζί με τη 2η δόση)

Στο τέλος συμμετοχής περιλαμβάνονται:

 • Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια / Σημειώσεις
 • Πρόσβαση σε πλατφόρμες E-learning
 • 1 δωρεάν επανεξέταση – (σε περίπτωση μη-επιτυχίας στο επιθυμητό από εσάς επίπεδο σ’ ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης).

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών εκπαιδευομένων. Στους δικαιούχους της έκπτωσης, τα τέλη συμμετοχής διαμορφώνονται σε 380 €, εφάπαξ ή σε δόσεις.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφές

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νέα τμήματα δημιουργούνται ανά διαστήματα περίπου δύο μηνών και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Για να συμμετάσχετε στη δράση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
 2. Εκπαιδευτές του προγράμματος θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να συζητήσετε το επίπεδο που επιθυμείτε να πιστοποιηθείτε
 3. Προβείτε στην κατάθεση της 1ης δόσης ή του συνολικού ποσού στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232. Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός 81338, το επίθετο και το όνομά σας.

  Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

 4. Ολοκλήρωση Εγγραφής – Αποστολή Στοιχείων
  Ακολούθως στείλτε μας ηλεκτρονικά αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης κατάθεσης

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Επιπλέον, οι υποχρεώσεις των καταρτιζομένων είναι οι ακόλουθες

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 3. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50% της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων παρακρατείται όλο το ποσό που έχει κατατεθεί.