Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης

Δεν προσφέρεται

Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Eξ αποστάσεως

Θεματική Ενότητα: Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Διδακτικές Ενότητες: 7

Διάρκεια: 150 ώρες – 12 εβδομάδες

Κόστος συμμετοχής: 450 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες εκπαιδευτικούς και σε άτομα που τους ενδιαφέρει να κάνουν καριέρα εκπαιδευτικού και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στην εξ αποστάσεως διδασκαλία

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, μεικτής και εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και να εργαστούν ως εκπαιδευτές εξ αποστάσεως μάθησης σε δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συνδυάζουν σύνθετες, αλληλεπιδραστικές τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης από απόσταση, καθώς και να αναπτύσσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων των εκπαιδευομένων. Συγκεκριμένα θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τις τεχνολογίες μάθησης και να αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του Ασύγχρονου & Σύγχρονου eLearning, καθώς και της Μικτής Μάθησης (Blended Learning)
 • Διενεργούν πρακτικά την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών στο eLearning, εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές
 • Θέτουν τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς στόχους (Επίπεδα Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Συμπεριφοράς) και να προσαρμόζουν ανάλογα τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (eLearning, Blended Learning)
 • Χρησιμοποιούν με άνεση πλατφόρμες Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Μάθησης
 • Σχεδιάζουν προγράμματα με επιλογή τεχνικών εκπαίδευσης ή και με συνδυασμούς ανάλογα με τη μέθοδο (eLearning, Blended Learning)
 • Σχεδιάζουν και να δημιουργούν βασικό και διαδραστικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Χρησιμοποιούν με άνεση πλατφόρμες Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Μάθησης για τη διενέργεια Webinars ή/και Web conferencing
 • Εφαρμόζουν πρακτικούς τρόπους αυτο-αξιολόγησης, αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, αλλά και αξιολόγησης του αποτελέσματος της εκπαίδευσης

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία Μεικτής Μάθησης (Blended Learning) και Τηλεκπαίδευσης (eLearning)

 • Τι είναι εξ αποστάσεως μάθηση, ηλεκτρονική μάθηση / τηλεκπαίδευση (ασύγχρονη, σύγχρονη και κοινωνική), τι είναι μεικτή μάθηση
 • Παραδείγματα και διεθνείς καλές πρακτικές
 • Μεθοδολογία ADDIE: Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη υλικού, Υλοποίηση, Αξιολόγηση

Ενότητα 2: Σχεδιασμός και Υλοποίηση της Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών

 • Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών και προσαρμογή στις απαιτήσεις
 • Τεχνικές Συλλογής Πληροφοριών μέσω τεχνολογίας

Ενότητα 3: Σχεδιασμός της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

 • Αρχές και δυνατότητες της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη μάθηση (Technology Enhanced Learning)
 • Πώς σχεδιάζουμε για τη Μεικτή Μάθηση (Blended Learning)

Ενότητα 4: Σχεδιασμός και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για Προγράμματα Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης

 • Απλό εκπαιδευτικό υλικό με χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή των μαθησιακών αντικειμένων (SCORM)
 • Το εκπαιδευτικό υλικό στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση (μορφή υλικού, παραδείγματα καλών πρακτικών)

Ενότητα 5: Υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος – Τεχνική εκπαίδευση στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης

 • Πρακτική Εξοικείωση με την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
  • Η λογική και ο τρόπος χρήσης της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Βασικές λειτουργίες όλων των πλατφορμών eLearning
  • Βασικά εργαλεία δημιουργίας πόρων (resources)
  • Βασικά εργαλεία δημιουργίας Δραστηριοτήτων
 • Πρακτική Εξοικείωση με τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
  • Οι δυνατότητες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Το web conference με το ρόλο του εκπαιδευόμενου
  • Το web conference με το ρόλο του εκπαιδευτή

Ενότητα 6: Η αξιολόγηση στην τηλεκπαίδευση

 • Επίπεδα Αξιολόγησης και τεχνικές
 • Αξιολόγηση δραστηριοτήτων κατάρτισης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων
 • Δημιουργία Τεστ Γνώσεων

Ενότητα 7: Νέες τάσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • Κοινωνική Μάθηση
 • Παιχνιδοποίηση (Gamification)
 • Ανεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom)
 • 3D Εικονικοί Κόσμοι

Τον πλήρη κανονισμό σουδών μπορείτε να τον βρείτε εδώ

Μέθοδος Εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 150 ώρες σε 12 εβδομάδες και εφαρμόζει μεθοδολογία μεικτής εξ αποστάσεως μάθησης συνδυάζοντας τόσο σύγχρονη όσο και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ως εξής:

 • 10 εβδομαδιαία τρίωρα εργαστήρια σύγχρονης τηλεκπαίδευσης web conferencing (σύνολο: 30 ώρες)
  Τα εργαστήρια σύγχρονης τηλεκπαίδευσης λαμβάνουν χώρα μία φορά κάθε εβδομάδα κατόπιν συνεννόησης με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και βιντεοσκοπούνται (το βίντεο είναι διαθέσιμο αμέσως μετά την λήξη κάθε συνάντησης).
 • Παράλληλη μελέτη, εκπόνηση ασκήσεων, εργασιών και εξάσκηση των εκπαιδευόμενων σε πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (σύνολο: 120 ώρες)

Επιστημονικός Υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ελευθέριος Αμανατίδης, Αν. Καθηγητής

Διευθυντής Διά Βίου Μάθησης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Μέλη της Ομάδας Εκπαιδευτών του προγράμματος (κατ’ αλφαβητική σειρά)

 Νίκη Λαμπροπούλου

PhD στη Δημιουργικότητα, Καινοτομία και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής στην Εκπαίδευση. Σχεδιάστρια διαδικτυακών προγραμμάτων και εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αναλυτικό βιογραφικό: https://www.linkedin.com/in/nikilambropoulos

Στυλιανός Μυστακίδης

MSc, MA, PMP, Διαχειριστής eLearning στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών και ειδικός σε θέματα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Έχει σχεδιάσει καινοτόμα προγράμματα μεικτής μάθησης στην Ελλάδα και έχει διδάξει εξ αποστάσεως σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία). Διετέλεσε υπεύθυνος περιεχομένου του portal Open Education Europa της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικό βιογραφικό: https://www.linkedin.com/in/stylianosm/

Μαρία Περηφάνου

PhD στο eLearning, Ειδική σε θέματα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει συνεργαστεί και διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://mariaperif.wixsite.com/telresearcher

Δημήτρης Τόλης

MSc, MBA, PMP (Project Management Professional), εκπαιδευτής εκπαιδευτών eLearning και σύμβουλος σχεδιασμού τμημάτων εκπαίδευσης και εταιρικών ακαδημιών με διδακτική εμπειρία άνω των 9000 ωρών σε Ελλάδα, Κύπρο και Μ. Ανατολή και μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων eLearning.

Αναλυτικό βιογραφικό: https://www.linkedin.com/in/dimitristolis/

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ. Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ και του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους/ες ολοκληρώσουν επιτυχώς την επιμόρφωση και το επιθυμούν, να πιστοποιηθούν, μέσω εξετάσεων από τον NCFE (www.ncfe.org.uk), επίσημου φορέα πιστοποίησης της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένο ανά τον κόσμο δίκτυο, και να αποκτήσουν την επαγγελματική πιστοποίηση (OCF Level 7) “Postgraduate Diploma in e-Learning and Blended Learning”. Η εξέταση γίνεται με την υποβολή ατομικών εργασιών και τη συμμετοχή σε ένα online test.

Το κόστος της πιστοποίησης δεν περιλαμβάνεται στο τέλος συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά σε συνεργασία με τον NCFE υπάρχει προνομιακή τιμολόγηση στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες/ουσες καθίστανται πιστοποιημένοι/ες eLearning Trainer και μπορούν να διδάξουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα σε όλο τον κόσμο.

Κόστος Συμμετοχής

Το τέλος συμμετοχής των εκπαιδευόμενων είναι 450 €. Η καταβολή του γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν από την έναρξη και μια κατά το μέσο του προγράμματος. Υπάρχει και η δυνατότητα καταβολής σε περισσότερες δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το τέλος διαμορφώνεται σε 400 €.

Εκπτωτική Πολιτική – Ειδική Προσφορά

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση 20% επί των τελών συμμετοχής (360 €), εφάπαξ ή σε δύο δόσεις, σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων, όπως προπτυχιακούς/ μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Τρόποι Καταβολής Τέλους Συμμετοχής

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός Ε527, το επίθετο και το όνομά σας.

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Επιπλεόν με την ένταξη τους στο πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τα ακόλουθα:

 1. Τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 2. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 3. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης πριν από τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50% της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενέργειες συμμετοχής:

 1. Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 2. Καταβάλετε το ποσό πληρωμής
 3. Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr

α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης

β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενη την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.