Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του συνεργαζόμενου με το Πανεπιστήμιο Πατρών φορέα INTERACCESS. Ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ για πληροφορίες και εγγραφές

Τον εγκεκριμένο από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. κανονισμό σπουδών μπορείτε να τον κατεβάσετε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π.,
e-mail: kedivim@upatras.gr, τηλ. 2610-99.66.39

στο INTERACCESS ΚΔΒΜ,

e-mail: info@interaccess.gr, τηλ. 2610-623340