ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Αίτηση Συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε εκείνους/ες που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες σύγχρονες γνώσεις στην Performance, να απασχοληθούν με τη σύσταση παραστατικής πρακτικής performance και να εργαστούν στον χώρο της performance επαγγελματικά, είτε σε θεωρητικό επίπεδο ως κριτικοί, επιστήμονες, είτε σε πρακτικό επίπεδο ως καλλιτέχνες.  

Πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχουν:

 • Εν ενεργεία και αδιόριστοι/ες πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σπουδών στην Εκπαίδευση, Θεατρικών Σπουδών, Φιλοσοφικής, Πολυτεχνείου (Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι κ.λπ.) Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών, Σπουδών στην Ανθρωπολογία, Σπουδών στη Δημιουργική Γραφή, και της Σχολής Καλών Τεχνών, Τμημάτων Πολιτισμικής διαχείρισης και λοιπών συναφών αντικειμένων.
 • Φοιτητές /τριες των προαναφερθέντων τμημάτων ΑΕΙ
 • Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την performance στην εκπαίδευση.
 • Απόφοιτοι/ες Δραματικών Σχολών και ΙΕΚ συναφών αντικειμένων
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία που ασχολούνται (σε επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό επίπεδο) με το θέατρο, το χορό, το χοροθέατρο, τη μουσική, τα εικαστικά, και επιθυμούν να  συνδέσουν την τέχνη τους με την καλλιτεχνική performance.

Σκοπός

Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα:

1. Πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών (για φοιτητές /τριες): Θεατρικών Σπουδών, Εκπαίδευσης, Φιλοσοφικής, Πολυτεχνείου (Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι κ.λπ.), Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών, Ανθρωπολογίας, Δημιουργικής Γραφής, Σχολής Καλών Τεχνών, λοιπών συναφών αντικειμένων, Δραματικών Σχολών καθώς και Σχολών ΑΤΕΙ και ΙΕΚ συναφών αντικειμένων.

2. Απολυτήριο Λυκείου & βεβαίωση συμμετοχής σε παράσταση, έκθεση, συναυλία, χορωδία για όσους/ες  ασχολούνται ερασιτεχνικά με τις τέχνες: θέατρο, χορό, χοροθέατρο, μουσική, εικαστικά (Δελτίο τύπου, πρόγραμμα παράστασης κ.λπ.).

Σκοπός του προγράμματος «PERFΟRMANCE: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αφορούν στην performance ως κατ’ εξοχήν πεδίο καινοτομίας στις τέχνες, πρωτοποριακή σχεδιαστική και εννοιολογική διαπραγμάτευσή της στην εκπαίδευση και την ψυχανάλυση. Οι Σπουδές της performance (Performance Studies) είναι ένας  αναπτυσσόμενος κλάδος που ανοίγει τις πόρτες του σε θεωρητικούς και καλλιτέχνες, επιστήμονες, στοχαστές και συγγραφείς που αποπειρώνται ή επιθυμούν να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση της performance, θεωρητικά και πρακτικά. Το παρόν πρόγραμμα με αναλυτική καλλιτεχνική και θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων στον τομέα της performance, αποτελεί οργανωμένη εκπαιδευτική δράση εξειδικευμένης επιμόρφωσης στο θέμα με κοινωνικές εφαρμογές  στην ψυχανάλυση, ανθρωπολογία, ακτιβισμό, φεμινιστική και queer θεωρία, εκπαιδευτικές εφαρμογές, δημόσιο χώρο). Πραγματεύεται τη σύνδεση Performance με τέχνες με τις οποίες σχετίζεται (χορό, θέατρο, χοροθέατρο, μουσική, εικαστικά, συγγραφή) τη δραματουργία και τη σύσταση παραστασιακής πρακτικής (performance, in situ, site specific) τη δημιουργική γραφή/performance writing, και την εφαρμογή της στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα επαγγελματικό εργαλείο στα χέρια των συμμετεχόντων /ουσών παρέχοντάς τους  τις  γνώσεις εκείνες τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν για  σύνδεση της performance με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές στο πεδίο της καλλιτεχνικής έκφρασης, της ψυχανάλυσης  και της εκπαίδευσης.

Στόχοι του προγράμματος, με την ολοκλήρωσή του είναι οι απόφοιτοι/ες να κατανοήσουν την πολυμορφία της performance, να αποκτήσουν βασικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν σύλληψη, σύνθεση, σύσταση ενός επιτελεστικού γεγονότος/ performance.

Μέσα από διαλέξεις (εξ αποστάσεως) και εργαστηριακές ασκήσεις (δια ζώσης) οι συμμετέχοντες/ουσες θα αποκτήσουν:
1. Βασικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις για την performance.

2. Ικανότητα στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών και στη λήψη αποφάσεων για εφαρμογή των γνώσεων στην πράξη.

3. Ικανότητα στην παράγωγή νέων ερευνητικών και καλλιτεχνικών ιδεών στο σχεδιασμό και διαχείριση των έργων.

4. Δεξιότητα  στην άσκηση γόνιμης κριτικής και αυτοκριτικής.

5. Προαγωγή της δημιουργικής, επαγωγικής σκέψης και φαντασίας.

Στο τέλος του προγράμματος οι μετέχοντες/ουσες αναμένεται να είναι ικανοί:

1. Να περιγράφουν, να διακρίνουν και να συγκρίνουν βασικές έννοιες που αφορούν στην performance.

2. Να μπορούν να μετατρέπουν τις ιδέες τους, τις  λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές  τους οπτικές σε κείμενο δράσεων και σύνθεση performance.

3. Να μπορούν να χρησιμοποιούν ικανοποιητικά τις τεχνικές και τις πρακτικές εφαρμογές της δημιουργικής διαδικασίας για την κατασκευή performance.

4. Να συλλέγουν, οργανώνουν, αναλύουν και συνθέτουν ιδέες για την «κατασκευή» μιας δικής τους πρωτότυπης performance.

5. Ασκώντας την ευαισθησία τους στη σύνθεση, να διεκδικήσουν το δικό τους προσωπικό ύφος στην κατασκευή performance.
6. Να επιδεικνύουν κοινωνική, ηθική και καλλιτεχνική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, φυσικού περιβάλλοντος και πολυπολιτισμικότητας.

Θεματικές Ενότητες

Σύνολο προσφερομένων ωρών διδασκαλίας 140 ώρες. Από αυτές 84 ώρες είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης (42 Εξ Αποστάσεως και 42 Δια Ζώσης) και 56 ώρες Επιλογής (28 Εξ Αποστάσεως και 28 Δια Ζώσης). Για την απονομή πιστοποιητικού απαιτούνται τουλάχιστον 112 ώρες.

Υποχρεωτικές εξ αποστάσεως  42 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΥΕΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ PERFORMANCE — Εκπαιδεύτρια Δρ.  Μαρία (Μάρω) Γαλάνη χορογράφος ΕΕΠ, ΤΕπΕΚΕ, Πανεπιστημίου  Πατρών – Σύνολο 6 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΥΕΑ 2.  ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ PERFORMANCE – Δρ. Μαρία (Μάρω) Γαλάνη Χορογράφος ΕΕΠ ΤΕπΕΚΕ, Πανεπιστημίου  Πατρών – Δρ. Γιάννης Μήτρου visual-performance καλλιτέχνης και θεωρητικός της σύγχρονης τέχνης και ψυχανάλυσης, διδάσκων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ – Σύνολο 6 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΕΑ 3.  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ PERFORMANCE – ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – Δρ. Μαρία (Μάρω) Γαλάνη χορογράφος –ΕΕΠ, ΤΕπΕΚΕ, Πανεπιστημίου  Πατρών (3 ώρες), Δρ. Χαρίκλεια (Χάρη) Μαρίνη ηθοποιός, σκηνοθέτις, διδάσκουσα Queen Mary, University of London (3 ώρες), Σύνολο 6 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΕΑ 4.  PERFORMANCE  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ – Δρ. Γιάννης Μήτρου visual-performance καλλιτέχνης και θεωρητικός της σύγχρονης τέχνης και ψυχανάλυσης, διδάσκων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ, Σύνολο 6 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΕΑ 5. PERFORMANCE ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – Μάνθος Σαντοριναίος καλλιτέχνης νέων μέσων  –  ερευνητής, Καθηγητής ΑΣΚΤ, Σύνολο: 9 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΕΑ 6. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ /PERFORMANCE –  Δρ. Ανθή Καρατράντου  ΕΔΙΠ, ΤΕπΕΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργος Σάρλης Πολιτιστικός Διαχειριστής ΜSc Διεθνολόγος ΜΑ και σύμβουλος Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων, Αντρέας Τσιλήρας Πολιτιστικός Διαχειριστής ΜSc στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Πανεπιστημίου  Πατρών) και στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων . Σύνολο 9 ώρες

Υποχρεωτικές δια ζώσης  42 ώρες. Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται σε ένα διήμερο.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΖ 1.  Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ PERFORMANCE – Δρ. Γιάννης Μήτρου visual-performance καλλιτέχνης και θεωρητικός της σύγχρονης τέχνης και ψυχανάλυσης, διδάσκων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ, Σύνολο 7 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΖ 2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ PERFΟRMANCE- Όλγα Μαρία (Μαριλίτα) Λαμπροπούλου Ηθοποιος – Σκηνοθετις, Σύνολο 7 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΖ 3. PERFORMANCE ΚΑΙ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ – Δρ. Μαρία (Μάρω) Γαλάνη χορογράφος, ΕΕΠ ΤΕπΕΚΕ, Πανεπιστημίου Πατρών, Σύνολο 7 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΖ 4. PERFORMANCE, ΗΧΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ – Θοδωρής Αμπαζής συνθέτης – σκηνοθέτης. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, Σύνολο 7 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΖ 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ PERFORMANCE/ PERFORMANCE WRITING – Δρ. Μαρία (Μάρω) Γαλάνη χορογράφος, ΕΕΠ ΤΕπΕΚΕ, Πανεπιστημίου Πατρών, Σύνολο 7 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΖ 6. PERFRORMANCE ART ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ (IN SITU) – Χάρης Κοντοσφύρης Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο το σχέδιο στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), Σύνολο 7 ώρες

Επιλογής δια ζώσης  28 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΖ 1  ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ PERFORMANCE ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ – Άννα Τζάκου σκηνοθέτις, PhD in Performance Practice, University of Exeter, Σύνολο 7 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΖ 2 ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ SITE SPECIFIC PERFORMANCE – Δρ. Χαρίκλεια (Χάρη) Μαρίνη ηθοποιός, σκηνοθέτις, διδάσκουσα στο Queen Mary, University of London, Σύνολο 7 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΖ 3   Η ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΩΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΉ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Δρ. Γιάννης Μήτρου visual-performance καλλιτέχνης και θεωρητικός της σύγχρονης τέχνης και ψυχανάλυσης, διδάσκων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ, Σύνολο 7 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΖ 4 PERFORMANCE ΚΑΙ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Δρ. Μαρία (Μάρω) Γαλάνη χορογράφος – ΕΕΠ ΤΕπΕΚΕ, Πανεπιστημίου Πατρών, Σύνολο 7 ώρες

Επιλογής εξ αποστάσεως 28 ώρες (ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΑΠΌ  ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ )

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΕΑ 1. PERFORMANCE – QUEER ΣΩΜΑΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΠΟΤΑΥΤΙΣΗ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – Γιώργος Σαμπατακάκης Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών, Σύνολο: 7 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΕΑ 2. PERFORMANCE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ – Χρυσή Καραπαναγιώτη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών, Σύνολο: 7ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΕΑ 3.  PERFORMANCE ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Γιώργος Νικολάου Καθηγητή, ΤΕπΕΚΕ, Πανεπιστημίου  Πατρών, Σύνολο: 7 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΕΑ 4. PERFORMANCE, ΗΧΟΣ  ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ – Θοδωρής Αμπαζής Συνθέτης – Σκηνοθέτης Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Αθηνών. Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας. 3 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΕΑ 5. Οδηγίες για την τελική εργασία

Τον πλήρη κανονισμό σπουδών με την ανάλυση των ενοτήτων μπορείτε να τον κατεβάσετε εδω

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι επτά (7) μήνες και η δράση πραγματοποιείται σε κύκλους ως εξής:

Οκτώβριο έως Απρίλιο [τέλη Σεπτέμβρίου πρώτη συνάντηση]

Οργάνωση διδασκαλίας:
Διαλέξεις και εργαστήρια με εξ αποστάσεως- σύγχρονη (live streaming) και δια ζώσης διδασκαλία.
Αναλυτικά ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος είναι υβριδικής (μικτής) μάθησης συνδυάζοντας την εξ αποστάσεως με  σύγχρονη διδασκαλία και την πρόσωπο με πρόσωπο- δια ζώσης- διδασκαλία/εργαστήρια για τις πρακτικές εφαρμογές καθώς και την παρουσίαση της τελικής εργασίας (σύνθεση και παρουσίαση performance). Βασίζεται σε ενότητες με επιμέρους θέματα/ υποενότητες, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική (το σύνολο των δικαιολογημένων απουσιών είναι μικρότερο ή ίσο του 15% του συνόλου των ωρών).
Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις και ηχητικές  παρεμβάσεις  ειδικών συνεργατών καθηγητών από όλο τον κόσμο ενισχύουν τη μελέτη  για την εμβάθυνση στα θέματα των ενοτήτων.

Χρονική διάρκεια ωρών σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης,  φόρτου εργασίας ανά θεματική ενότητα,  πραγματοποίησης  εργασιών

Συνολικά οι ώρες που αντιστοιχούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος είναι:

 • Καθένας /μια εκ των εκπαιδευομένων είναι υποχρεωμένος/η να παρακολουθήσει υποχρεωτικά 112 ώρες minimum και να επιλέξει, εφόσον το επιθυμεί, επιπλέον, ως 126 maximum ώρες, παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηρίων με εξ αποστάσεως- σύγχρονη και δια ζώσης διδασκαλία.
 • Ο απαιτούμενος χρόνος ενασχόλησης εκτιμάται συνολικά στις 180 ώρες (για τις 112 ώρες παρακολούθησης) και 200 ώρες (για τις 126 ώρες παρακολούθησης), συνυπολογίζοντας τις ώρες παρακολούθησης και τις ώρες αυτόνομης μελέτης και προετοιμασίας για τα tests (3 ώρες ανά θεματική ενότητα) συν το φόρτο εργασίας για την εκπόνηση τελικής εργασίας (20 ώρες).

Μέθοδοι αξιολόγησης, εξέτασης και βαθμολόγησης

Η κάθε ενότητα αξιολογείται αυτοτελώς ως προς τις αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες με την ολοκλήρωση της κάθε διδακτικής ενότητας είναι υποχρεωμένοι/ες, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα, να επιλύσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένα τεστ αξιολόγησης που αποτελείται από: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού λάθους, ερώτηση/εις ανοιχτού τύπου, εφόσον το απαιτεί η φύση της διδακτικής ενότητας. 

Η κλίμακα βαθμολογίας της κάθε ενότητας είναι 0 έως 100%.

Με την ολοκλήρωση όλων των διδακτικών ενοτήτων ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να εκπονήσει τελική εργασία την οποία θα καταθέσει στον διδάσκοντα/ουσα της αντίστοιχης (με το θέμα της εργασίας) διδακτικής ενότητας και θα παρουσιάσει έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας διδακτικής ενότητας.  Για την εργασία παρέχεται εκπαιδευτική υποστήριξη στην πλατφόρμα. 
Ο εκπαιδευόμενος/η μπορεί να απευθύνεται, θέτοντας ερωτήματα για την επίλυση των αποριών του/της ηλεκτρονικά  στον εκπαιδευτή/τρια – επόπτη /τρια της εργασίας. 

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών που θα λάβει στις επιμέρους αξιολογήσεις των ενοτήτων με συντελεστή βαρύτητας 60% και της τελικής εργασίας με συντελεστή βαρύτητας 40%. Σε περίπτωση που ο τελικός συνολικός βαθμός που ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα λάβει είναι απορριπτέος (μικρότερος του 50%) έχει δικαίωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος – μετά το πέρας και της εξέτασης της εργασίας  – να εξεταστεί εκ νέου στις ενότητες οι οποίες έχουν αξιολογηθεί <50 , της δυνατότητας αυτής εξαιρείται η τελική εργασία. Σε περίπτωση που ο βαθμός που θα λάβει είναι προακτέος (μεγαλύτερος ή ίσος του 50%) τότε χορηγείται στον εκπαιδευόμενο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο βαθμός που θα λάβει και στις επαναληπτικές εξετάσεις είναι απορριπτέος (μικρότερος του 50%), τότε χορηγείται στον εκπαιδευόμενο πιστοποιητικό απλής παρακολούθησης του προγράμματος.

Επιστημονικά Υπεύθυνη – Εκπαιδευτές Προγράμματος

ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΩ) ΓΑΛΑΝΗ – Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος

H Μάρω Γαλάνη είναι Χορογράφος. Ερευνήτρια της Performance. Εργάζεται ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΤΕπΕΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική χορού ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού». Είναι Διδάκτωρ της NSA  & National Academy for Theatre & Film Arts (NATFIZ) Sofia, Bulgaria στο θέμα «Rhythmic and Theatrical Games: Applying research in therapeutic and educational work for children with special needs – mild mental retardation».  Κατέχει Master στη Δημιουργική Γραφή, κατεύθυνση Συγγραφή στο θέμα «Performance Writing, Image Body and Word: από την παρωθητική αφόρμηση της φωτογραφίας στην περιπλάνηση της επιτέλεσης που εγγράφεται, και στο κείμενο που δρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα «Performance – Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικές Εφαρμογές» του ΕΚΠΑ. Εργάσθηκε ως visiting professor στο Academy for TV, Cinema and Internet Communications και στο New Bulgarian University, Theatre Department, Sofia, Bulgaria (2002 -03 και 2005). Έχει διδάξει στη Μετεκπαίδευση, στο ΜΠΣ του ΠΤΔΕ και στο TEEAPH, Πανεπιστημίου Πατρών. Δίδαξε στη Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας από την ίδρυσή της ως το 2016. Ως εμπειρογνώμων έχει εκπονήσει (κατάρτιση, σύνταξη, συγγραφή) Πρόγραμμα Σπουδών για την Εκπαίδευση – Πολιτισμός / Χορός – Κίνηση για το Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο, Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. Έχει χορογραφήσει και χόρεψε σε περισσότερες από 30 παραστάσεις σε Ελλάδα, Βέλγιο, Βουλγαρία και έχει κάνει  την κινησιολογία σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, συνεργαζόμενη (ενδεικτικά) με Andrea Nieuweyaers, Alexander Iliev, Πάνο Παπαϊωάννου, Γιάννη Βόγλη, Θοδωρή Αμπαζή, Ελένη Mποζά, Κώστα Καζάκο κ.α. Από το 2013 η καλλιτεχνική της δουλειά είναι εστιασμένη στη χοροθεατρική performance και το επιστημονικό ενδιαφέρον της αφορά αποκλειστικά στην Performance και το Performance Writing: Επιστημονικά υπεύθυνη του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Παραστασιακές τέχνες στην εκπαίδευση: συλλογικότητα και παρηγορία (2016), του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου Παραστασιακές τέχνες στην εκπαίδευση: συλλογικότητα, σκέψη και εμπειρία (2018) και του Scopping meeting Performance (2019). Δείγμα της δουλειάς της είναι «ma(i)ds: η ορμή του φόνου ως θέληση για Eίναι» https://www.youtube.com/watch?v=ItS__hw8vbM

Παραπομπή για πλήρες βιογραφικό: http://www.edu-sw.upatras.gr/faculty/galani/

Εκπαιδευτές

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΜΠΑΖΗΣ Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Με υποτροφία από το Ίδρυμα  Α. Ωνάσης, σπούδασε σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας στη Μουσική Ακαδημία της Ουτρέχτης (1989-1993). Παράλληλα συνεργάστηκε με την Ακαδημία Θεάτρου της Ουτρέχτης σε μουσικοθεατρικές παραγωγές και σεμινάρια (1989-1993). Την περίοδο 1993-95 διεύρυνε τις γνώσεις  του στη σύνθεση δίπλα στον καθηγητή Δημήτρη Τερζάκη, στην Μουσική Ακαδημία της Βέρνης. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου (2016-2019), Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (2013-2016), Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας. (2010-2013). Aπό το 2016 έως το 2018 υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης και από το 2004 έως το 2010 Ταμίας, Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου της Unesco. Το 2006, του απονεμήθηκε από το Μουσείο Θεάτρου το βραβείο «Δημήτρης Μητρόπουλος» για τη μουσική του στο θέατρο. Διδάσκει Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμό στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Έργα του έχουν παιχτεί σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και στις Η.Π.Α. από διάφορα μουσικά σύνολα, ενώ έχει συνεργαστεί με χορογράφους, σκηνοθέτες, ποιητές και εικαστικούς καλλιτέχνες. Έχει σκηνοθετήσει Θέατρο, Μουσικό Θέατρο και Όπερα στην Ελλάδα και Ευρώπη. Το 2011 παρουσίασε με την ομάδα ΟΠΕRΑ την παράσταση «Οι Έμποροι των Εθνών» στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και στη συνέχεια σε περιοδεία σε όλη τη χώρα. Το 2016 η παράσταση φιλοξενήθηκε στο Φεστιβάλ θεάτρου του Belo Orizonte στην Βραζιλία.

ΧΡΥΣΗ Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Η Χρυσή Καραπαναγιώτη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χημείας Περιβάλλοντος με έμφαση στην Υγρή Ρύπανση στο Τμήμα Χημείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Απόφοιτη του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το 1995 έλαβε Master of Environmental Science και το 2000 Doctor of Philosophy (PhD) από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Περιβαλλοντικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Οκλαχόμα. Σύμφωνα με το Scopus έχει δημοσιεύσει 75 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και βιβλία με κριτές. Ο H-index της είναι 23 και οι δημοσιεύσεις της έχουν πάρει πάνω από 2000 αναφορές. Είναι στο editorial board των περιοδικών Journal of Contaminant Hydrology και Global NEST Journal. Έχει οργανώσει και προεδρεύσει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και συνεδρίες οργανισμών όπως IWA, EGU, ΝΟΟΑ, κλπ. Το 2013 με μία ομάδα άλλων 9 διεθνών ερευνητών δημοσίευσε άρθρο στο περιοδικό Nature σε σχέση με τις επιπτώσεις των πλαστικών σκουπιδιών στο περιβάλλον. Είναι δια βίου εκπαιδευόμενη, εκπαιδεύτρια, ερευνήτρια της περιβαλλοντικής χημείας, των παραστατικών τεχνών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συλλέκτρια μικροπλαστικών. 

Παραπομπή για πλήρες βιογραφικό: http://www.chem.upatras.gr/el/contact-el/53 και http://hrissi-k.simplesite.com/443961166

ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΥ Η Ανθή Καρατράντου είναι Φυσικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική, Διδακτορικού Διπλώματος στην Πληροφορική, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην ‘Πληροφορική στην Εκπαίδευση’ και Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Είναι Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο ΕΑΠ στο Πρόγραμμα Σπουδών ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων’ έχοντας ολοκληρώσει 2 ΘΕ, τις Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων και Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι Ε.ΔΙ.Π. στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών – Εργαστήριο Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (από 10/2017–σήμερα). Η διδακτική/εκπαιδευτική της εμπειρία είναι εκτενής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (στο Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Π.Μ.Σ. STEM του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Π.Μ.Σ. STEM της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως Επιστημονική Συνεργάτης στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Επιστημονική συνεργάτης στο ΑΤΕΙ Πάτρας, κ.ά.).Έχει συμμετάσχει σε 23 Ερευνητικά Προγράμματα (Ευρωπαϊκά και Εθνικά) ως Ερευνήτρια – Επιστημονική Συνεργάτης (προγράμματα που υλοποίησαν ΑΤΕΙ Πάτρας, ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πάτρας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πάτρας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων).Έχει συμμετάσχει στην Συγγραφική ομάδα 1 βιβλίου, στις συγγραφικές ομάδες 5 κεφαλαίων σε βιβλία, στην Επιμέλεια για την συμβατότητα με την ΑεξΑΕ 2 βιβλίων. Έχει 20 δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Περιοδικά και 85 δημοσιεύσεις σε πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων.

ΧΑΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣΦΥΡΗΣ  Ο Χάρης Κοντοσφύρης γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1965. Ξεκίνησε με ενασχόληση σπουδών  σκηνοθεσίας στη Σχολή Χατζίκου, στην Αθήνα (1984-1987) και μετά σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1987-1993).

 Παρουσίασε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αίθουσα Τέχνης Δεσμός (Αθήνα, 1992).Από τα πρώτα του έργα χρησιμοποιεί υλικά κατασκευής, όπως τσιμέντο και βιομηχανοποιημένα σίδερα  προτείνοντας την θέαση ως διαμεσολαβημένη ενέργεια. Χειρίζεται με ευελιξία τη φόρμα, τις χρωματικές διαβαθμίσεις και την υφή των υλικών του. Πολλές φορές τα έργα σχεδιάζονται in situ, ως εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν τον περιβάλλοντα χώρο. Σύντομα εντάσσει στη δουλειά του μορφές και υλικά που δείχνουν το ενδιαφέρον του για τις διαδικασίες της οπτικής αντίληψης και τη διαδραστική λειτουργία των έργων. Δημιουργεί κατοπτρισμούς και προοπτικές πολλαπλών ειδώλων( Έσοπτρα), που ενεργοποιούν τη συμμετοχή του θεατή στη λειτουργία του έργου. Συχνά αναπλάθει εικόνες και αφηγήσεις που παραπέμπουν σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, κυρίως κοινωνικού και ανθρωπολογικού  περιεχομένου. Το έργο του περιλαμβάνει επιτοίχιες κατασκευές, εγκαταστάσεις στο χώρο με ενεργοποίηση των αισθήσεων, ζωγραφικά έργα και γλυπτά Παράλληλα με το εικαστικό του έργο δίδαξε ως Λέκτορας στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007) ενώ από το 2010 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο το σχέδιο στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).Το ερευνητικό του πλαίσιο προσδιορίζει την αλληλεπιδραστική λειτουργία της τέχνης και συντονίζει εκθέσεις συνεργατικές και αλληλεπιδραστικές. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε 19 ατομικές εκθέσεις  στην  Ελλάδα και το εξωτερικό και πήρε μέρος σε ομαδικές και διεθνείς εκθέσεις. Από το 2010 οι ατομικές ενεργοποιούν συνέργιες με άλλους καλλιτέχνες. Συμμετείχε μεταξύ άλλων στην 3η Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών Μεσογειακών Χωρών (Μπολόνια, Ιταλία 1988), στην 2η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης (2009), ενώ το 2004 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 26η Μπιενάλε του Sao Paulo και στη 2η Διεθνή Μπιενάλε του Πεκίνου.

Παραπομπή για πλήρες βιογραφικό: https://floroieikastikoi.blogspot.com

ΜΑΡΙΛΙΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι ηθοποιός, θεατρολόγος και σκηνοθέτης. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Από το 1996 εργάζεται στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως: Μιχ. Μαρμαρινός, Γ. Χουβαρδάς, Θ. Παπαγεωργίου,  Σλ. Ουνκόφσκι, Στ. Τσακίρης, Στ. Στάγκος, Γ. Νταλιάνης κ.α., σε κλασικά και σύγχρονα κείμενα, σε θέατρα όπως Αμόρε, Εθνικό, Θησείον, κ.α. Έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους (με σκηνοθέτες όπως: Γραμματικός, Πανουσόπουλος, Ετεμαντι), καθώς και σε γνωστές σειρές της τηλεόρασης. Έχει σκηνοθετήσει: Ψυχολογία Συριανού Συζύγου  του Ροΐδη (Ιλίσια Στούντιο 1999), Ο Επιστάτης  του Πίντερ  (Θέατρο Αμόρε 2000), Ρωμαίος & Ιουλιέτα Περιμένοντας  του Θ. Τσαπακίδη (Πειραματική Εθνικού, 2003),  Σκακιστική Νουβέλα του Στ. Τσβάιχ (Φεστιβάλ Αθηνών 2013,  Θέατρο Πορεία 2014- 2015), Ένα Φεγγάρι Για Τους Καταραμένους του Ευγ. Ο’ Νηλ (Θέατρο Πορεία, 2018-19), Το Σπίτι, του Χ. Κορτάσαρ, Το Βρακί του Κ. Στέρνχαϊμ (Θέατρο Skrow, 2020) κ.α. Έχει μεταφράσει και διασκευάσει έργα για το θεάτρο (Μπέκετ, Πίντερ, Όιντα, Κόνραντ, Ο’Νηλ κ.α.). Διδάσκει υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου.

Δείγμα δουλειάς της: https://www.youtube.com/watch?v=NaE_MDftakE

ΧΑΡΗ ΜΑΡΙΝΗ Η Χάρη Μαρίνη είναι ερευνήτρια, performance artist, σκηνοθέτις, και ιδρυτικό μέλος της ομάδας PartSuspended (www.partsuspended.com). H πρακτική και ερευνητική της δουλειά εστιάζει στις σύγχρονες μορφές performance, στην ποιητική του χώρου, στην επιτελεστική αρχιτεκτονική, και στη γυναικεία γραφή. Aπό το 2006 διδάσκει θέατρο και performance στο Queen Mary, University of London και παραδίδει σεμινάρια σε επαγγελματίες ηθοποιούς/performers και σκηνοθέτες. Έχει διδάξει στο Θέατρο των Αλλαγών και στη Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, καθώς και στο University of Essex ως Visiting Lecturer. Το 2019 έγινε μέλος της Μέλος της Ανώτατης Ακαδημίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Fellow of The Higher Education Academy, ως μια διεθνή αναγνώριση της συμβολής της στη διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση. ΄Εκανε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο Re-defining Urban Space Through Performance στο Queen Mary University of London, με υποτροφία από το Ιδρύμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), έχοντας ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Central School of Speech and Drama με τίτλο ΜΑ in Advanced Theatre Practice. Σπούδασε θέατρο στη Δραματική σχολή Αρχή Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Αρχή». Επίσης έχει πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει παρουσιάσει την έρευνά της σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά όπως Contemporary Theatre Review, Performance Research, Journal of Greek Media and Culture και Interim: Journal of Poetry & Poetics. Η δίγλωσση (Ελληνικά-Αγγλικά) συλλογή κειμένων της με τίτλο 28 Διαδρομες της/28 Paths of her έχει εκδοθεί από το τον εκδοτικό οίκο ΑΚΑΚΙΑ (Λονδίνο, Αύγουστος 2019). Είναι ενεργό μέλος της διεθνούς επιστημονικής ομάδας εργασίας Theatre & Architecture Working Group (International Federation for Theatre Research) από το 2011.  Έχει λάβει μέρος ως ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια και έχει παρουσιάσει δουλειές σε διεθνή φεστιβάλ σε πόλεις όπως Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Γλασκώβη, Μάντσεστερ, Μπρίστολ, Αθήνα, Πάτρα, Βελιγράδι, Πράγα. Το 2006 ίδρυσε την ομάδα PartSuspended, ως μια δυναμική πλατφόρμα για παραστάσεις, εικαστικές εγκαταστάσεις, συγγραφή και συνεργασίες με καλλιτέχνες από διάφορα πεδία, όπως performers, εικαστικούς, videographers και συγγραφείς. Η ομάδα PartSuspended είναι πολυτομεακή και η δουλειά της αναζητά την αποσπασματικότητα, την τυχαιότητα και την ποίηση σε θέματα της σύγχρονης ζωής.

Παραπομπή για πλήρες βιογραφικό: www.partsuspended.com

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥ Ο Ιωάννης Μήτρου  είναι visual-performance καλλιτέχνης και θεωρητικός της Σύγχρονης τέχνης και Ψυχανάλυσης με ειδίκευση στην τέχνη της Performance. Διδάσκει στη Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Σπουδές: Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Μεταπτυχιακά μαθήματα θεωρητικής φυσικής με θέμα το Χάος, τμήμα Φυσικής ΑΠΘ / 1997- 99, υποτροφία για πρωτότυπη επιστημονική έρευνα, Ινστιτούτο Πυρηνικής Σύντηξης στο Orsay, Paris-Sud / 2005, Μεταπτυχιακό Συστηματικής Φιλοσοφίας, τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ / 2010-2013, Διδακτική Ψυχανάλυση, Σχολή του Φροϋδικού Αιτίου, Φροϋδική Εταιρία Βορείου Ελλάδος / 2014-2017, Εκπαίδευση υπό εποπτεία ως ψυχαναλυτής / 2017, Διδακτορικό δίπλωμα: «Φαινομενολογία του ασυνειδήτου : Το παράδειγμα του λακανικού πεδίου»,  τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ με το τμήμα Ψυχανάλυσης, Paris VIII. Ερευνητική εμπειρία: 1997- 99, πάνω στη σχέση Τέχνης και Επιστήμης στα πλαίσια της υποτροφίας από το Ινστιτούτο Πυρηνικής Σύντηξης του Paris-Sud / 2000-02 : επιστημονικός σύμβουλος και υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας / 2003 : Ιδρύει το Διεθνές Εργαστήριο Έρευνας Παραστατικών Τεχνών Alma Κalma. Καλλιτεχνικές και επιστημονικές συνεργασίες: 2013, Εργαστήριο Φιλοσοφικής Ερευνάς πάνω στο Φαντασιακό του ΑΠΘ, σε συνεργασία με  Centre de Recherche sur l’Imaginaire, πανεπιστήμιο Stendhal-Grenoble III / 2003, Ινστιτούτο ερευνάς των Παραστατικών Τεχνών-J. Grotowski, Πολώωνία / 2005, Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Pondedera, Ιταλία / 2012 -14, Τμήμα παραστατικών πειραματικών Τεχνών της Ακαδημίας Τέχνης της Μόσχας / 2018, Οργανισμός Club Art Νέα Ορλεάνη, Αμερική / 2019, Υπεύθυνος του πειραματικού προγράμματος για τη Τέχνη και Διαφορετικότητα με τίτλο «Άλλο Βλέμμα», Υπουργεία Πολιτισμού / 2019, Καλλιτεχνικός διευθυντής στην 1η Διεθνή Συνάντηση Performance art στη Δράμα, με τίτλο “Επιστροφή στο σώμα” .

Παραπομπή για πλήρες βιογραφικό: www.almakalma.net

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο Γιώργος Νικολάου σπούδασε Επιστήμες της Αγωγής σε Ελλάδα και Γαλλία. Υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή το 1999, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίδαξε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Γαλλία και διετέλεσε Πάρεδρος επί θητεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Από τον Σεπτέμβριο του 2001 έως το Μάιο του 2015 υπηρέτησε ως Μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο τη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το Μάιο του 2015 υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγική στο Τμήμα Επιστήμης της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συνεργαστεί με το Ανοικτό και με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Έχει εκδώσει τρεις μονογραφίες, έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Παραπομπή: http://www.edu-sw.upatras.gr/faculty/gnikolaou/

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Επίκουρος καθηγητής Θεατρολογίας  στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πάτρας. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Αθηνών, ειδικεύτηκε στην αρχαιοελληνική τραγωδία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (M.Phil.) με υποτροφία του ιδίου Πανεπιστημίου, και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στις Θεατρικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Ασχολείται με την Ιστορία και τη Θεωρία του Θεάτρου, τη Θεωρία της Σκηνοθεσίας και της Κριτικής, και προσφάτως έστρεψε το ενδιαφέρον του στην Queer Θεωρία. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει διατελέσει μέλος των κρατικών επιτροπών επιχορηγήσεων Θεάτρου

Παραπομπή για πλήρες βιογραφικό: http://www.theaterst.upatras.gr/?page_id=1063

ΜΑΝΘΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ Καλλιτέχνης νέων μέσων  –  ερευνητής.

Καθηγητής  στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ελληνογαλλικού μεταπτυχιακού «Τέχνη, Εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης».Δραστηριοποιείται σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν στον Ψηφιακό Πολιτισμό.  Σπούδασε στο Παρίσι στην Beaux Arts και στο Πανεπιστήμιο Paris 8.  Έχει σκηνοθετήσει ταινίες και εκπομπές για την τηλεόραση. ( 1985 – 95) Τα έργα της πρώτης καλλιτεχνικής του περιόδου ανήκουν στο χώρο της βίντεο τέχνης, και του πολυθεάματος, ενώ τα έργα της δεύτερης καλλιτεχνικής του περιόδου ανήκουν στο χώρο των διαδραστικών εγκαταστάσεων, της εικονικής πραγματικότητας  και των δικτύων. Τα έργα αυτά έχουν παρουσιαστεί σε  Φεστιβάλ και Μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με τον Ψηφιακό Πολιτισμό και έχει πρωτοστατήσει στην εξάπλωση του στην Ελλάδα με τη δημιουργία ειδικών χώρων ( Τμήμα Τέχνης και Τεχνολογίας στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα (1987), Κέντρο για τον Ψηφιακό Πολιτισμό Φούρνος (1992), Εργαστήριο πολυμέσων ΑΣΚΤ 2000,  καθώς και με τη δημιουργία συνεδρίων, σεμιναρίων και φεστιβάλ (Mediaterra).   Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια με το παραπάνω αντικείμενο, επίσης έχει  επιμεληθεί το κατάλογο «Games Realities» ( Mediaterra 06 )  και έχει γράψει το βιβλίο «De la civilisation du papier à la civilisation du numérique» (Από τον πολιτισμό του χαρτιού στο ψηφιακό πολιτισμό/Harmattan, Παρίσι  2008). Τιμήθηκε από τη Γαλλική Δημοκρατία με το παράσημο της Τάξης του Ακαδημαϊκού Φοίνικα. 

Παραπομπή για πλήρες βιογραφικό: www.santorineosmanthos.com

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ Ο Γιώργος Σάρλης, είναι Πολιτιστικός Διαχειριστής ΜSc, Διεθνολόγος ΜΑ και σύμβουλος Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων. Αποφοίτησε από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από το 2013 έως το 2017 ζούσε και εργαζόταν στην Μεγάλη Βρετανία και ίδρυσε την Synergy European Consulting Ltd που οποία ειδικεύεται στον σχεδιασμό ευρωπαϊκών έργων ενώ από το 2018 είναι συνιδρυτής του MOSAIC // CULTURE & CREATIVITY.

Παραπομπή για πλήρες βιογραφικό: http://www.georgesarlis.eu/about/

ΑΝΝΑ ΤΖΑΚΟΥ Η Άννα Τζάκου είναι περφόρμερ και σκηνοθέτης. Σπούδασε υποκριτική στη Θεσσαλονίκη και τεχνικές της σύγχρονης performance στην Αμερική (Naropa University, Boulder, CO). Απέκτησε διδακτορικό στις παραστατικές πρακτικές (PhD in performance practice) με τίτλο: Γεωποιητική, μια θεατρική μεθoδολογία εσυναίσθησης για τον εξωτερικό χώρο στο πανεπιστήμιο του Exeter (UK) όπου συνδυάζει αρχές Βουδισμού και Γεωγραφίας με αμερικανικές και ευρωπαϊκές μεθόδους του μεταμοντέρνου θεάτρου για τη σύσταση μιας παραστατικής πρακτικής σώματος και τοπίου. Έχει εξειδικευτεί σε μεθόδους somatic κινησιολογίας, psychophysical actor training και κινητικού και διαλογιστικού αυτοσχεδιασμού. Ως performer, movement trainer και σκηνοθέτης έχει εργασθεί σε θεατρικές παραγωγές/ performances του Φεστιβάλ Αθηνών, της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, της Athens Biennale, του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Αθήνας και του Αρχείου Καβάφη στο Ίδρυμα Ωνάση. Το 2012 συστήνει την ομάδα Geopoetics με την οποία επινοεί/ σκηνοθετεί παραστάσεις τόσο σε αστικούς χώρους όσο και σε φυσικά τοπία (βλέπε παρακάτω). Έχει διακριθεί με τις υποτροφίες Fullbright και Ωνάση και έχει χρηματοδοτηθεί από τα ιδρύματα Κουκουφλή και Γεροντέλη. Τμήματα της έρευνά της έχουν εκδοθεί στην Αμερική (Dancing with Dharma ed. Jarrison Blume, NC: McFarland, 2016) και παρουσιασθεί σε συνεδρια παραστατικών πρακτικών (Huddersfield, Αθήνα), walking και site-specific performance (Falmouth, Αθήνα, Leeds), γεωγραφίας και αρχιτεκτονικής (Cardiff, Αθήνα). Παράλληλα έχει διδάξει σεμινάρια actor training, κίνησης και διαλογισμού σε θεατρικές ομάδες, πολιτιστικούς χώρους και στο Drama Department στο Πανεπιστήμιο του Exeter (UK) και του Fontys (NL).Το έτος 2019-2020 διδάσκει Σκηνοθεσία, Υποκριτική και Επιτέλεση στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Παραπομπή για πλήρες βιογραφικό: https://annatzakou-geopoetics.com/ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΛΙΡΑΣ Ο Ανδρέας Τσιλίρας, είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Πανεπιστήμιο Πατρών) και στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Έχει επαγγελματική εμπειρία πλέον των 20 ετών, ως Πολιτιστικός Διαχειριστής ενώ από  το 1998 είναι υπεύθυνος των εκδόσεων Το Δόντι και από το 2018 συνιδρυτής του MOSAIC // CULTURE & CREATIVITY.

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ και του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 480 ευρώ. Αυτά καταβάλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη της δράσης (240 €) και μια κατά το μέσο του προγράμματος (240 €). Στην περίπτωση εφ απαξ καταβολής το τέλος συμμετοχής διαμορφώνεται σε 430 €.

Η κατάθεση των τελών συμμετοχής γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Απαραίτητη είναι η αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του/της συμμετέχοντα/ουσας και του κωδικού του προγράμματος 81336, στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.  Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών εκπαιδευομένων. Στους δικαιούχους της έκπτωσης, τα τέλη συμμετοχής διαμορφώνονται σε 430 € εφάπαξ ή σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη της δράσης (215 €) και μια κατά το μέσο του προγράμματος (215 €).

Ο αριθμός των καταρτιζόμενων ανά κύκλο ορίζεται σε έως είκοσι πέντε (25).

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50 % της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr
 • α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης
 • β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.