Νέα προγράμματα

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών καλωσορίζει το έτος 2022 με την ανακοίνωση της έναρξης πέντε (5) νέων Προγραμμάτων Επιμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, ακολουθείστε τον σύνδεσμο κάθε προγράμματος: Εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική για το Προσωπικό Μονάδων Υγείας (Δια ζώσης) Επιμόρφωση στην Αγωγή Υγείας Εκπαίδευση Φροντιστών Χρόνιων Πασχόντων στην Κοινότητα Αυτισμός:

Νέα εξειδικευμένα προγράμματα φυσικοθεραπείας blended learning

Ανακοινώνουμε την έναρξη τεσσάρων νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε εξειδικευμένα αντικείμενα της φυσικοθεραπείας. Τα προγράμματα με επιστημονικούς υπεύθυνους τον Καθ. Κ. Φουσέκη και την Αν. Καθ. Ε. Μπίλλη, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών ξεκινούν το Μάρτιο 2021. Δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τα  προγράμματα στο σύνδεσμο https://kedivim.upatras.gr/learning-field/public-health/physiotherapy-studies/ και κάντε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για να

Το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών στο European Conference on E-Learning

Επιστημονική Εργασία του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ για την Ποιότητα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση εγκρίθηκε και θα παρουσιαστεί στο 17ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο E-Learning Ερευνητική ομάδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ) συνέταξε επιστημονική εργασία με τίτλο «Towards a Blended Strategy for Quality Distance Education Life-Long Learning Courses – The Patras Model»  η