Οι αιτήσεις για το μητρώο εκπαιδευτών του Κέντρου είναι κλειστές

Εκπαιδευτές στα προγράμματα του Κέντρου μπορούν να είναι μόνο οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ . Τον κανονισμό, τα κριτήρια και τη διαδικασία ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ μπορείτε να τον βρείτε εδώ

Αν είστε μέλος ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής και ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε στο μητρώο παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

<< Αίτηση μελών ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π >>

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση

<< Αίτηση ένταξης σε Μητρώο Εκπαιδευτών ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ>>