Αίτηση συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και σε ενδιαφερόμενους κάθε ειδικότητας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν ποιοτικά τα προσόντα τους, και να αναπτύξουν εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες στη διοίκηση αλλαγών.

Αφορά δηλαδή:

 • ιδιοκτήτες επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους (μεγάλες – μεσαίες – μικρές),
 • διευθυντές, τομεάρχες, προισταμένους, άλλα και κατώτερα διοικητικά στελέχη που λαμβάνουν δύσκολες στρατηγικές αποφάσεις, αλλά και διαχειρίζονται σύνθετα θέματα της καθημερινότητας, σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον.
 • Όλους, όσους ενδιαφέρονται να ανοίξουν μια νέα επιχείρηση (επιχειρηματικότητα-νεοφυείς επιχειρήσεις) και αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να συμμετέχουν από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, αφού το Πρόγραμμα ακολουθεί την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σκοπός

Στις μέρες μας παρατηρούνται κοσμογονικές αλλαγές. Αυτές συνδέονται με την αύξηση της διεθνοποίησης, του ανταγωνισμού, των συγκρούσεων, των κρίσεων, και της αβεβαιότητας. Ειδικότερα, νέα προιόντα και υπηρεσίες εμφανίζονται στην αγορά, ενώ παλαιά γερνούν και αποσύρονται, νέες επιχειρήσεις ιδρύονται ή συνασπίζονται, άλλες εξαγοράζονται ή κλείνουν, άλλες πάλι δημόσιου χαρακτήρα μετατρέπονται σε αμιγώς ιδιωτικές ή μικτές, ενώ πολλές αυτοματοποιούν την παραγωγή τους, υποκαθιστώντας εργατική δύναμη με ηλεκτρονική τεχνολογία, ή τη μεταφέρουν σε πιο ελκυστικούς τόπους εγκατάστασης.

Η επιτάχυνση των αλλαγών ωθεί σε τεχνολογικές και οργανωσιακές καινοτομίες. Έτσι, όλοι οι οικονομικά και πολιτικά εμπλεκόμενοι, και οι κοινωνικοί εταίροι απαιτούν αποτελεσματικότητα, υψηλή ευελιξία και υψηλή ικανότητα αντίδρασης και πρόβλεψης. Η προκαλούμενη αβεβαιότητα μεταφέρεται στο εσωτερικό περιβάλλον των Οργανισμών και επιχειρήσεων, οι ενδοεπιχειρησιακές συγκρούσεις αυξάνονται, και επιτάσσουν την άμεση και αποτελεσματική διαχείρισή τους. Η μόνη σταθερά πλέον είναι οι αλλαγές. Όχι μόνο αυξάνονται, αλλά μεταβάλλεται διαρκώς η φύση και η ένταση τους. Οι αλλαγές επιταχύνονται, τείνουν να γίνουν συνήθεια, και αποτελούν τη μοναδική βεβαιότητα σε ένα ιδιαίτερα ασταθές και απρόβλεπτο περιβάλλον.Έχουμε φθάσει πλέον να μιλάμε για αναταράξεις μέχρι και για χάος. Η αντιμέτωπιση των αλλαγών και η διαχείριση του χάους απαιτεί ένα τελείως διαφορετικό, σύνθετο και ριζοσπαστικό τρόπο σκέψης, και την καλλιέργεια «κουλτούρα αλλαγής», η απόκτηση της οποίας κρίνεται ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα σε συνθήκες ύφεσης και χαοτικής κρίσης.

Παρά τη μεγάλη ανάγκη διαχείρισης σημαντικών αλλαγών που εμφανίστηκαν στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα με την έλευση της κρίσης, διαπιστώνεται ακόμη και σήμερα ένα τεράστιο εκπαιδευτικό κενό στο πλαίσιο της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής ακαδημαικής διαδικασίας, αλλά και της σεμιναριακής εκπαίδευσης, όπου συνήθως εξαντλείται στη διδασκαλία τυποποιημένων μεθόδων μάνατζμεντ. Το κενό αυτό φιλοδοξεί να καλύψει το παρόν πρόγραμμα.

Το παρόν πρόγραμμα:

 • Φιλοδοξεί να προσφέρει κρίσιμα στοιχεία της διαχείρισης αλλαγών και συγκρούσεων, και να αναδείξει βασικές μεθοδολογίες και μηχανισμούς του νέου αυτού τρόπου σκέψης, συμπεριφοράς και διοίκησης.
 • Επιδιώκει, να προσφέρει στα στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα νέες ικανότητες και ειδικές γνώσεις για αναβαθμισμένη ποιότητα διοίκησης, μέσα από την αμφισβήτηση του καθιερωμένου τρόπου αντιμετώπισης των διοικητικών και επιχειρηματικών προβλημάτων (business as usual).
 • Στοχεύει στην απόρριψη των παραδοσιακών προτύπων θεωρητικής προσέγγισης και πρακτικής αντίληψης της διοίκησης και της επιχειρηματικής ηθικής, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε καθημερινό επίπεδο (thinking outside the box).

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις δύσκολες απαιτήσεις της διαχείρισης αλλαγών. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Ερμηνεύουν ικανοποιητικά τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος,
 • Αντιλαμβάνονται τις συνέπειες που έχουν αυτές για τον οργανισμό τους σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο,
 • Κατανοούν και να καλλιεργούν σε βάθος την «κουλτούρα της αλλαγής».
 • Προσαρμόζουν τις αποφάσεις τους και τις διοικητικές πρακτικές στο νέο εξωτερικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας μετασχηματιστική ηγεσία,
 • Χρησιμοποιούν τις ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης και να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις που προκύπτουν στη συνεργασία τους με τα υπόλοιπα στελέχη του Οργανισμού τους,
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά και ευέλικτα οργανωσιακές κρίσεις,
 • Αξιολογούν τα αποτελέσματα των αποφάσεών τους, κάνονας διορθωτικές κινήσεις στη στρατηγική τους
 • Προτείνουν εκπαιδευτικά προγράμματα και στοχευμένες διαδικασίες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ανάλυση αλλαγών στο περιβάλλον των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μάνατζμεντ και διοίκηση αλλαγών – οργανωσιακή αλλαγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Στρατηγικές ανάπτυξης και αλλαγής

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Αλλαγές και διεθνές μάνατζμεντ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Αλλαγές και μάνατζμεντ αναδιοργάνωσης,

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Διαχείριση κρίσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Μετασχηματιστική ηγεσία

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : Οργανωσιακή σύγκρουση

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Συναισθηματική νοημοσύνη και διαχείριση συγκρούσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Διαχείριση οργανωσιακών κρίσεων.

Τον πλήρη κανονισμό σπυδών μπορείτε να τον βρείτε εδώ: Κανονισμός Σπουδών

Μέθοδος Εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 90 ώρες εκπαίδευσης. Bασίζεται σε εκπαίδευση από απόσταση (distance learning), με υποστήριξη από σύστημα τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης). Αναλυτικότερα:

58 διδακτικές ώρες αφορούν:

τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, και

τη συγγραφή δύο (2) εργασιών.

Οι εργασίες αυτές συνεισφέρουν στην αφομοίωση ζωτικών γνώσεων και την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων της διοίκησης αλλαγών. Ειδικότερα, σε κάθε εργασία περιγράφεται μια κατάσταση ή ένα πρόβλημα, στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να δώσουν απαντήσεις ή πιθανές λύσεις, αναπτύσσοντας αντίστοιχα σενάρια.

12 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με σύγχρονη τηλεκπαίδευση (6 συνεδρίες διάρκειας 2 ωρών η καθεμία), στο πλαίσιο τηλεδιασκέψεων. Στόχος είναι η διεξοδική ανάλυση του εκπαιδευτικού υλικού, και η παροχή χρήσιμων οδηγιών και κατευθύνσεων για την αποτελεσματική κατανόηση του επιστημονικού υλικού.

20 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται μέσω καθοδήγησης των εκπαιδευτών για τη συγγραφή μιας μελέτης περίπτωσης (case study), στο πλαίσιο ασύγχρονης ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Αφορά πραγματική επιχείρηση ή οργανισμό, ή ακόμη και ολόκληρο κλάδο, και μπορεί να καλύπτει τμήματα/ λειτουργίες αυτού ή το σύνολό του. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει επιχείρηση της αρεσκείας του ή την επιχείρηση που απασχολείται.

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι του πρόγραμματος είναι:

Αμιγώς εξ’ αποστάσεως συμμετοχή,

Ασύγχρονη επικοινωνία,

Ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση.

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται:

Βασικές γνώσεις υπολογιστών και κατοχή προσωπικού λογαριασμού e-mail,

Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών,

Απολυτήριο λυκείου (με προτεραιότητα την επαγγελματική εμπειρία),

Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επίεπδο lower).

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για συμβουλευτική υποστήριξη, τόσο των εργασιών, όσο και της μελέτης τους. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος απαιτούνται από τους εκπαιδευόμενους τα εξής:

Επιτυχής εκπόνηση των δύο (2) εργασιών (60% της τελικής βαθμολογίας): Οι εργασίες βαθμολογούνται με κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10), ενώ μπορεί να χρησιμοποιούνται και υποδιαιρέσεις της μονάδας από 0,1 μέχρι 0,9 (π.χ. 6,5/ 7,3). Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να λάβει ως μέσο όρο και στις δύο εργασίες του τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5,0).

Επιτυχής εκπόνηση της μελέτης περίπτωσης –case study- (40% της τελικής βαθμολογίας). Η μελέτη περίπτωσης βαθμολογείται με κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10), ενώ μπορεί να χρησιμοποιούνται και υποδιαιρέσεις της μονάδας από 0,1 μέχρι 0,9 (π.χ. 6,5/ 7,3).

Συνεπώς, για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος απαιτείται οι εκπαιδευόμενοι να έχουν λάβει συνολική αξιολόγηση ίση ή μεγαλύτερη του 50% του συνολικού βαθμού. Στην περίπτωση αυτή τους χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης.

Ως εκ τούτου, για την χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού, απαιτούνται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Παρακολούθηση των έξι (6) συνεδριών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) διδακτικών ωρών.

Επιτυχής εκπόνηση των δύο (2) εργασιών, με βάση τις οποίες πιστοποιείται η εξ’ αποστάσεως μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού.

Επιτυχής υλοποίηση της μελέτης περίπτωσης (case study).

Επιστημονικός Υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αντώνης Γεωργόπουλος

Καθηγητής στις διεθνείς επιχειρήσεις και στην χρηματοοικονομική λογιστική, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διοίκηση αλλαγών και στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.
Το πλούσιο ερευνητικό του έργο αναφερέται σε μεγάλο βαθμό στη μέτρηση της οικονομικής επίδοσης διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων σε συνθήκες ύφεσης και περιβαλλοντολογικής αλλαγής και έχει δημοσιευτεί σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά. Επίσης, πρόσφατα έχει συγγράψει δύο βιβλία που αναφέρονται στην αναδιοργάνωση και στο μάνατζμεντ αλλαγών στις επιχειρήσεις. Έχει εργαστεί σε διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων σε εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με αντικείμενο τη διαχείριση αλλαγών σε επιχειρήσεις της Ανατολικής Γερμανίας κατά την περίοδο της γερμανικής ενοποίησης. Ακόμη, έχει συμμετάσχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο την αναδιάρθρωση φορέων και οργανισμών. Έχει διατελέσει ιδρυματικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (MOKE) του Πανεπιστημίου Πατρών (2013-2014).
Πλήρες βιογραφικό
https://www.bma.upatras.gr/index.php/el/2014-10-03-10-24-02/2014-10-03-10-26-24/6-georgopoulos-antonis

Εκπαιδευτές του προγράμματος

Παναγιώτης Πολυχρονίου

Ο Παναγιώτης Πολυχρονίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Διαχείρισης Συγκρούσεων στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποφοίτησε από το τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακό (MBA) και διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ιδίου πανεπιστημίου. Έχει διδάξει στο Eυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παράλληλα έχει απασχοληθεί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και σε προγράμματα εκπαίδευσης για διοικητικά στελέχη οργανισμών. Επίσης έχει δημοσιεύσει εργασίες και είναι κριτής σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επιπλέον είναι πλήρες μέλος διεθνών επιστημονικών εταιρειών στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διαχείριση συγκρούσεων, στην συναισθηματική νοημοσύνη και στη μετασχηματιστική ηγεσία, στη συμβουλευτική (mentoring) και στη διαχείριση οργανωσιακών κρίσεων.
Πλήρες βιογραφικό
https://www.bma.upatras.gr/index.php/el/2014-10-03-10-24-02/2014-10-03-10-26-24/15-polyxroniou-panagiotis

Μοριοδότηση

Παρακαλούμε απευθυνθείται στον εκάστοτε φορέα

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ και του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ 

Κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 330 €. Η πληρωμή των τελών φοίτησης γίνεται:

με εφάπαξ καταβολή είτε

σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη του προγράμματος (προκαταβολή) και μια μόλις ολοκληρώνεται το ήμισυ (50%) του χρόνου του προγράμματος (στα μέσα του δεύτερου μήνα).

Για όσους προκαταβάλλουν τα συνολικά τέλη φοίτησης, το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 270 €.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση επί των τελών φοίτησης και το κόστος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διαμορφώνεται σε 270,00 €,  για ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στο παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232) και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το επίθετο και το όνομά σας.

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.

Όροι συμμετοχής και διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

 • Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 • Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας
 • Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας
 • Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα
 • Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 • Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Επιπλεόν με την ένταξη τους στο πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τα ακόλουθα:

 1. Τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 2. Τη βιντεοσκόπηση της μικροδιδασκαλίας τους
 3. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης πριν από τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 25% του συνολικού κόστους συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού του προγράμματος.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενέργειες συμμετοχής:

 1. Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής 
 2. Καταβάλετε το ποσό πληρωμής
 3. Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr

α) τα στοιχεία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης

β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενη την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.