ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Αίτηση συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι είτε θέλουν να εντρυφήσουν στο νέο-απαπτυσσόμενο αυτό πεδίο της Φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα, είτε να επικαιροποιήσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την πρόληψη και την φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση στις δυσλειτουργίες των μυών του πυελικού εδάφους. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να είναι

 • Απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικοθεραπείας Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Απόφοιτοι ομοταγών Τμημάτων Φυσικοθεραπείας Αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ)

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση επαρκών γνώσεων για την αξιολόγηση πυελικών δυσλειτουργιών στη γυναίκα και η πρόληψη και η θεραπευτική προσέγγιση τέτοιων δυσλειτουργιών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό την εμβάθυνση και επικαιροποίηση των γνώσεων των φυσικοθεραπευτών σχετικά με τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για την πρόληψη, φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών του πυελικού εδάφους.

Απώτερος στόχος είναι η απόκτηση νέων τεκμηριωμένων γνώσεων σχετικά με τις δυσλειτουργίες του πυελικού εδάφους και την φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και θεραπεία για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων επανεκπαίδευσης των μυών του πυελικού εδάφους στις γυναίκες. Στην ανάπτυξη του προγράμματος θα παρέχονται οι βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος, παθολογίας και κλινικής διάγνωσης των δυσλειτουργιών του πυελικού εδάφους, ενώ έμφαση θα δοθεί στην αναγνώριση και στην εφαρμογή πρωτοκόλλων φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης για τους μύες του πυελικού εδάφους. Θα απαντηθούν ερωτήματα για συγκεκριμένες δυσλειτουργίες του πυελικού εδάφους, για τις παραμέτρους αξιολόγησής τους, για την αναγκαιότητα και το χρονικό πλαίσιο που απαιτείται η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση. Επίσης θα παρουσιαστούν τεκμηριωμένα πρόγραμματα αποκατάστασης που ενδείκνυται για την κάθε περίπτωση και θα δοθούν προτάσεις για τη διαχείριση πιθανών συννοσηροτήτων. Επιπλέον θα δοθεί έμφαση στην πρόληψη (ειδικοί πληθυσμοί) και στους προδιαθεσικούς παράγοντες.

Θεματικές Ενότητες

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος «Δυσλειτουργίες πυελικού εδάφους και Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση (Επίπεδο Ι)» έχει δομηθεί με τρόπο που να καλύπτονται οι γνώσεις και οι ικανότητες που θεωρείται αναγκαίο να διαθέτει ο φυσικοθεραπευτής για την τεκμηριωμένη διαχείριση πυελικών δυσλειτουργιών. Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Ενότητα 1. Στοιχεία λειτουργικής ανατομικής και φυσιολογίας του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. (16 ώρες)

Ενότητα 2: Δυσλειτουργίες πυελικού εδάφους (16 ώρες)

Ενότητα 3: Αξιολόγηση πυελικού εδάφους (16 ώρες)

Ενότητα 4: Αποκατάσταση του πυελικού εδάφους & πρακτική εφαρμογή (16 ώρες)

Ενότητα 5: Πρακτική  αξιολόγηση /εξέταση-συζήτηση κλινικών περιστατικών (case studies) (6 ώρες)

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ανάλυση των θεματικών ενοτήτων αναγράφονται στο πλήρη οδηγό σπουδών.

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε τμήματα εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 70 ώρες εκπαίδευσης.  Είναι μεικτού ή υβριδικού τύπου (blended learning) και βασίζεται σε συνδυασμό σύγχρονης τηλεκπαίδευσης,  ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης διδασκαλίας. To κομμάτι της σύγχρονης και της δια ζώσης διδασκαλίας, ιδιαίτερα όσον αφορά το καθαρά κλινικό σκέλος (π.χ. ενότητες 3, 4 & 5), θα περιλαμβάνει διαδραστικές εργαστηριακές συνεδρίες με κλινική και εργαστηριακή-πρακτική άσκηση, επίδειξη, προσομοιώσεις και κλινικές αναπαραστάσεις στο Εργαστήριο Κλινικής Φυσικοθεραπείας και Έρευνας (με έγκριση από την 20η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, στις 29/9/2020) ή σε άλλους εργαστηριακούς χώρους του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών ή σε συνεργαζόμενους χώρους της Πανεπιστημιούπολης Πατρών (κατόπιν έγκρισης).  Αναλυτικότερα:

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη των εργασιών και της μελέτης τους. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται: (α) η κατοχή προσωπικού λογαριασμού e-mail και, (β) η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης, εξέτασης και βαθμολόγησης που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τα εξής

 1. Συμμετοχή σε τεστ αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της κάθε Θεματικής Ενότητας (10% κάθε θεματική ενότητα, 40% συνολικά).
 2. Επίδειξη/παρουσίαση συγκεκριμένων κλινικών δεξιοτήτων από τη σύγχρονη /πρακτική εξάσκηση (60%).
 3. Οι κλινικές δεξιότητες ολοκληρώνονται όταν έχουν λάβει βαθμό «ικανοποιητικά» ή «εξαιρετικά», ενώ η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ομάδα αξιολογητών-εκπαιδευτών.

Επιπλέον, προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης και χορήγησης πιστοποιητικού είναι και η ενεργός συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης) καθώς και στην δια ζώσης εκπαίδευση.

Επιστημονικός Υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ευδοκία Μπίλλη PT PhD MSc (Manip Ther) MCSP MMACP

Η Ευδοκία Μπίλλη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Pinderfields College του Πανεπιστημίου του Leeds (1995) της Αγγλίας, εργάστηκε ως φυσικοθεραπεύτρια για 2 χρόνια στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Nottingham (Queen’s Medical Centre) και εν συνεχεία ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Manipulative Therapy στο Πανεπιστήμιο του Coventry (1998), από όπου και πήρε την κλινική εξειδίκευση του χειροθεραπευτή (manual therapist). Το 2009 ολοκλήρωσε και το Διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο του Manchester, πάνω στην οσφυαλγία μηχανικής αιτιολογίας.  Η κλινική της εμπειρία σε Αγγλία (1995-2000) και Ελλάδα (2000-μέχρι σήμερα), επικεντρώνεται σε μυοσκελετικές παθήσεις, ιδιαίτερα της σπονδυλικής στήλης & πυέλου. Επιπλέον, από το 2000 και μετά, αφού ολοκλήρωσε την κλινική εκπαίδευσή της στην Αγγλία πάνω στην φυσικοθεραπευτική προσέγγιση γυναικολογικών προβλημάτων (ακράτειας ούρων & άλλων γυναικολογικών διαταραχών), ασχολείται κλινικά και με περιστατικά που αφορούν την υγεία των γυναικών. 

Από το 2003 εργάζεται στον ακαδημαϊκό χώρο. Το ερευνητικό ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στους τομείς της μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας (κυρίως χειροθεραπευτική φυσικοθεραπεία και θεραπευτική άσκηση), στην φυσικοθεραπεία σε προβλήματα υγείας γυναικών (γυναικολογικά-μαιευτικά, οστεοπόρωση κ.α.) καθώς και στην ανάπτυξη έγκυρων μέσων αξιολόγησης και φυσικοθεραπείας στον Ελλαδικό χώρο. Οι δημοσιεύσεις της είναι κυρίως μυοσκελετικού περιεχομένου και το δημοσιευμένο έργο της έχει αναγνωρισθεί ευρέως από την επιστημονική κοινότητα. Επίσης έχει δώσει σειρά επιστημονικών διαλέξεων, ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε μεγάλα συνέδρια (Ελλάδας και εξωτερικού), συμμετέχει στην διδασκαλία και στον συντονισμό μεταπτυχιακών και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ είναι εκλεγμένο μέλος της Συνονιστικής Επιτροπής του Επιστημονικού Τμήματος «Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών» του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος

Λαμπροπούλου Σοφία, PT, MSc (Neuro Rehab), BAPP, PhD

Η Σοφία Λαμπροπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι πτυχιούχος κλινικός και ερευνήτρια Φυσικοθεραπεύτρια, έχοντας λάβει το βασικό της πτυχίο από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) της Λαμίας (νυν Πνεπιστήμιο Θεσσαλίας) το 2000. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου, την οδήγησαν στην απόκτηση Mεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Νευροαποκατάσταση [MSc (Neuro Rehab)] (2005), Mεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διδασκαλία στην Ανώτερη Εκπαίδευση [BAPP} (2007) και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (PhD in Health Sciences) μελετώντας τις νευροφυσιολογικές διεργασίες της κεντρικής κόπωσης (2010). Η 10-ετών κλινική της εμπειρία στηρίζεται κυρίως στην αποκατάσταση παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και Νευρομυικών παθήσεων ενώ παράλληλα έχει 10 χρόνια ακαδημαϊκής εμπειρίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην Κύπρο επιτέλεσε Συντονίστρια του Προπτυχιακού, του Μεταπτυχιακού και του Διδακτορικού Προγράμματος στη «Φυσικοθεραπεία» (2017-2018), ενώ ήταν κι η υπεύθυνη οργανωσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης από τους φορείς Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαιδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε) της Νευρολογικής Κατεύθυνσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη «Φυσικοθεραπεία κι Αποκατάσταση».

Από το 2018 κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ στο Πανεπιστημιο Πατρών. Σημαντικό ακαδημαικό κι εκπαιδευτικό ερευνητικό έργο της αποτελούν οι δημοσιευσεις σε επιστημονικά περιοδικά κριτών στη νευροαποκατάσταση, η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η συγγραφή προγραμμάτων σπουδών, η συμμετοχή σε σε πληθώρα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και συνεδρίων είτε ως προεδρεύων σε συνεδρίες, είτε ως προσκεκλημένη ομιλήτρια είτε ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής. Τέλος, είναι μέλος του Πανελληνιου Συλλογου Φυσικοθεραπευτών, κι  μέλος του Διεθνή Συνδέσμου Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας (International Neurological Phsical Therapy Association-INPA), ενώ παραλληλα συμμετέχει ως εθελοντικός εκπρόσωπος της Ελλάδας σε ομάδες εργασίας του συγκεκριμένου Διεθνούς Συνδέσμου INPA.

Εκπαιδευτές του προγράμματος (κατ’ αλφαβητική σειρά)

Αθανασόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Τάσος Αθανασόπουλος  είναι Καθηγητής Ουρολογίας – Λειτουργικής Ουρολογίας στο Ιατρικό Τμήμα του  Πανεπιστημίου  Πατρών και Διευθυντής της Μονάδας Ουροδυναμικής Ουρολογίας του Π. Γ. Ν. Πατρών. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20 είναι Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα του Ιατρικού Τμήματος . Εξειδικεύτηκε στην Λειτουργική Ουρολογία στην Μεγάλη Βρετανία . Εργάστηκε επίσης στις ΗΠΑ και στην Ιταλία. Έχει δημοσιεύσει πολλά  άρθρα (πάνω από 160) στη πλειονότητα τους σε διεθνή ιατρικά περιοδικά με κριτές και έχει πάνω από 2100 αναφορές. Ως προσκεκλημένος ομιλητής έχει δώσει πάνω από 200 διαλέξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι στο πεδίο της Λειτουργικής Ουρολογίας. Είναι επίσης κριτής σε πολλά διεθνή ιατρικά περιοδικά. Υπήρξε Αναπληρωτής Πρόεδρου του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών για 3 ακαδημαϊκά έτη  (2014-2017).

Γιαννίτσας Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Κωνσταντίνος Γιαννίτσας αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1995, ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Ουρολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το 2002 και την διδακτορική μου διατριβή το 2005. Μετεκπαιδεύτηκε για 11 μήνες (2002-2003) στην πόλη Swansea στην Ουαλία στον τομέα της ακράτειας ούρων- νευροπαθούς κύστης και για 6 μήνες (2007 ) στην πόλη Tawnton της Βρετανίας στην Ανδρολογία και την υπερηχογραφία του προστάτη. Εργάστηκε για 2 έτη σε φαρμακευτικές εταιρίες ως ιατρός κλινικής έρευνας κυρίως στο πεδίο της Ουρολογίας και από το 2008 είναι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δελτσίδου Άννα, Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η Άννα Δελτσίδου, RN, RM, MSc, MPH, PhD εργάζεται στο Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως Καθηγήτρια, στο γνωστικό αντικείμενο της γενικής υγείας των γυναικών. Σπούδασε Μαιευτική στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα των Αθηνών και επίσης, Νοσηλευτική στο ΕΚΠΑ. Απέκτησε τον Διδακτορικό της τίτλο από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Νοσηλευτική, στη Δημόσια Υγεία και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στην προγεννητική φροντίδα, στην φροντίδα στην περίοδο της λοχείας, στην προαγωγή της υγείας της γυναίκας, και στη γυναικολογική φροντίδα. Οι δημοσιεύσεις της αφορούν την υγεία της γυναίκας σε συνδυασμό με την εκπαίδευση στη φροντίδα υγείας και το δημοσιευμένο έργο της έχει αναγνωρισθεί ευρέως από την επιστημονική κοινότητα.

Κωνσταντινίδου Ελένη, ΡΤ, MSc, PhD, Φυσικοθεραπεύτρια και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Ελένη Κωνσταντινίδου αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Θεσ/νίκης (1985) και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στη «Φυσική Δραστηριότητα για Ειδικούς Πληθυσμούς», στο ΑΠΘ (2005). Το 1998 άρχισε η ενασχόλησή με τις  Δυσλειτουργίες του Πυελικού Εδάφους και το 2002 ολοκλήρωσε μετεκπαίδευση στη Μ. Βρετανία (University of East London) σε προβλήματα Εγκράτειας και Πυελικού Πόνου.  Το 2015 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα διατριβής:«Διερεύνηση του ρόλου των μυών του Πυελικού Εδάφους και της Οσφυοπυελικής ζώνης στην Παθοφυσιολογία των διαφορετικών τύπων της Γυναικείας Ακράτειας ούρων και στη Λειτουργική Αποκατάσταση της Εγκράτειας». Επίσης, έχει ολοκληρώσει μετεκπαιδευτικές σπουδές σε διάφορες τεχνικές αποκατάστασης (όπως  Χειροπρακτική θεραπεία, Muscles Energy Techniques, Μέθοδος P.N.F/ Νευρομυϊκή Διευκόλυνση,  Trigger points, Σπλαχνική Κινητοποίηση κ.α.). Συμμετέχει συστηματικά σε διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με αντικείμενο τις Δυσλειτουργίες του Πυελικού Εδάφους. Επίσης έχει συμμετάσχει σε αρκετά μετεκπαιδευτικά κλινικά φροντιστήρια που απευθύνονται σε ιατρούς και αφορούν την εκπαίδευσή τους στη διαχείριση του ασθενή με προβλήματα Εγκράτειας. Το ερευνητικό ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στον τομέα των Δυσλειτουργιών του Πυελικού Εδάφους και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και έγκριτα διεθνή περιοδικά. Έχει δώσει σειρά επιστημονικών διαλέξεων, ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε μεγάλα συνέδρια (Ελλάδας και εξωτερικού) για την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών του Πυελικού Εδάφους. Το κλινικό της έργο εστιάζεται στην αποκατάσταση των Δυσλειτουργιών του Πυελικού Εδάφους, των Μυοσκελετικών Προβλημάτων, στην εκπαίδευση της Αναπνοής και στην οργάνωση προγραμμάτων Θεραπευτικής Άσκησης.  Από το 2002 είναι επιστημονική συνεργάτης του ΚΕΣΑΥ (Κέντρο Σεξουαλικής Υγείας και Αναπαραγωγής) και από το 2005 και του Κέντρου Έρευνας Εγκράτειας και Παθήσεων του Πυελικού Εδάφους (ΚΕΠΠΕ) του ΙΜΟΠ (Ινστιτούτου Μελετών Ουρολογικών Παθήσεων) του ΑΠΘ. Από το 2002 είναι  μέλος του συλλόγου Αγγλίας  POGP (Pelvic Obstetric & Gynaecological Physiotherapy) και του Διεθνή Οργανισμού Εγκράτειας (ICS). Επίσης είναι εκλεγμένο μέλος της Συνονιστικής Επιτροπής του Επιστημονικού Τμήματος «Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών» του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Μπίλλη Ευδοκία, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Φυσικοθεραπείας Παν/μίου Πατρών, (βλ. παραπάνω)

Τσεκούρα Μαρία, PT,MSc,PhD Φυσικοθεραπεύτρια και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εξωτερικός συνεργάτης Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 25 peer reviewed επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά, έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε περισσότερα από 50 συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επιστήμη των μεταβολικών νοσημάτων των οστών, της γηριατρικής φυσικοθεραπείας και της θεραπευτικής άσκησης κυρίως στους τομείς της πρόληψης, λειτουργικής αξιολόγησης/ αποκατάστασης, ενώ είναι εκλεγμένο μέλος της Συνονιστικής Επιτροπής του Επιστημονικού Τμήματος «Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών» του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ, του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νέα τμήματα ξεκινούν αμέσως μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις εκπαιδευομένων ή κατά την προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 480 € ενώ στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών* παρέχεται  έκπτωση και το κόστος διαμορφώνεται σε 400 €. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη και μία κατά το μέσο του προγράμματος. Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός 81379, το επίθετο και το όνομά σας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση επί των τελών συμμετοχής σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων όπως προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους. Το κόστος σε αυτήν την περίπτωση διαμορφώνεται στα 400 €.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50 % της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.grα) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξηςβ) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.