Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του συνεργαζόμενου με το Πανεπιστήμιο Πατρών φορέα ΕΚΕΚ-ΑΘΗΝΑ. Ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ για πληροφορίες και εγγραφές

Τον εγκεκριμένο από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. Κανονισμό Σπουδών μπορείτε να τον κατεβάσετε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της συνεργασίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. με το ΕΚΕΚ-ATHENA Ε.Π.Ε. για την διεξαγωγή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πατρών θα μπορούν να συμμετέχουν στα προσφερόμενα Επιμορφωτικά Προγράμματα με την συμβολική τιμή των 100,00 (εκατό) ευρώ για κάθε πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π.,
e-mail: kedivim@upatras.gr, τηλ. 2610-99.66.39/2610-99.66.88
στο ΕΚΕΚ-ATHENA,
e-mail: info@ekek.gr, τηλ. 210-220.68.30