ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Αίτηση συμμετοχής

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ανακοινώνει την έναρξη τεσσάρων νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε εξειδικευμένα αντικείμενα της νοσηλευτικής. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των προγραμμάτων και τις αιτήσεις συμμετοχής θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους