Χορηγός Επικοινωνίας Δράσης Ναυτιλιακών Σπουδών

Στόχος και επιδιωκόμενος σκοπός κάθε ναυτιλιακής εταιρείας που διαχειρίζεται επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία είναι η σωστή επιχειρησιακή εκμετάλλευση του πλοίου και η ασφάλεια των επιβαινόντων.

Καθώς από την ασφάλεια και την εκμετάλλευση του στόλου μιας εταιρείας εξαρτάται τόσο η βιωσιμότητα όσο και η κερδοφορία της εταιρείας.

Η ελλιπής ασφάλεια ή μη τήρηση των κανονισμών και κακή επιχειρησιακή εκμετάλλευση ενός πλοίου, μπορεί να επιφέρει τεράστιο οικονομικό κόστος στην ναυτιλιακή εταιρεία ακόμη και να την οδηγήσει σε χρεοκοπία.

Ως εκ τούτου, κύριο μέλημα των ναυτιλιακών εταιρειών αποτελεί η επάνδρωση των πλοίων με άτομα κατηρτισμένα, με εμπειρία στο χώρο, και τα οποία όχι μόνο ενημερώνονται συνεχώς, σχετικά με τις εξελίξεις αλλά τους παρέχεται και συνεχής επιμόρφωση στον τομέα τους.

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η παροχή, μέσω του διαδικτύου, γνώσεων σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο ζήτησης στην αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, αποκτούν εφόδια και καθίστανται παραγωγικότεροι και ανταγωνιστικότεροι.

Το εν λόγω, καινοτόμο, πρόγραμμα παρέχει όχι μόνο θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις πάνω στην ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς ο συνδυασμός πρακτικής και θεωρητικής γνώσης και προσέγγισης του διδάσκοντος, με την παράλληλη διδακτική κατάρτισή του, παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει δημιουργηθεί με βάση τις σημερινές πραγματικές ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας και αγοράς. Για τον λόγοαυτό έχουν επιλεγεί οι κάτωθι διδακτικές ενότητες και παρουσιάζεται ιδιαίτερη ελαστικότητα ως προς το πρόγραμμα και τις ώρες διδασκαλίας.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα καινοτόμο ως προς το θέμα και το αντικείμενό του, σύστημα καθώς πρώτη φορά καταρτίζεται στην Ελλάδα ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών που να εμβαθύνει σε πρακτικά και ουσιαστικά θέματα ναυτιλιακής βιομηχανίας, χωρίς όμως να στερείται θεωρητικής κατάρτισης και προσέγγισης.

 

Σε ποιους απευθύνεται – Δικαίωμα συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να λάβουν επιστημονική κατάρτιση και πιστοποίηση από ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο στην θεματική ενότητα με τίτλο «Κανονισμοί και απαιτήσεις ασφάλειας επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών:

– Οικονομικών Επιστημών

– Ναυτιλιακών Σπουδών

– Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχους και Μηχανικούς)

– Σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ και ΑΔΣΕΝ)

– Παραγωγικών Σχολών και Σωμάτων Ασφαλείας

– Ναυπηγούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ-ΤΕΙ

– ΑΕΙ-ΤΕΙ σχετιζομένων σχολών με Διοίκηση και Οικονομία

– Άτομα με επαγγελματική εμπειρία στα ναυτιλιακά

Αίτηση για τη θεματική ενότητα μπορούν να κάνουν :

– απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΑΕΝ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

– απόφοιτοι ΙΕΚ και Λυκείου με σημαντική εργασιακή εμπειρία

 

Εκπαιδευτές του προγράμματος

Γεώργιος Βασιλείου

Τίτλος: Πλοίαρχος Α’ Τάξης Ε.Ν.

Καθηγητής Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού

Ισίδωρος Παχουνδάκης

Τίτλος: Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Σχολής Πλοιάρχων, Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού

Στράτος Σπύρου

Τίτλος: Executive Director Department of Greece Institute of International Nautical Studies

 

Διάρκεια προγράμματος – κόστος και δήλωση συμμετοχής

Η διάρκεια της θεματικής ενότητας είναι 7 εβδομάδες. Στη διάρκεια αυτών επτά εβδομάδων διδάσκονται αντικείμενα που άπτονται στα κανονισμών και ασφάλειας επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων. Οι ώρες που αντιστοιχούν στην επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας είναι σαράντα εννέα (49) και το κόστος φοίτησης είναι 200 ευρώ. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με εφάπαξ καταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232) ενώ απαραίτητη είναι η αναγραφή του ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟΥ του συμμετέχοντα και του κωδικού Ε580 στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.  Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής. Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναγράφονται στον πλήρη οδηγό σπουδών.