Χορηγός Επικοινωνίας Δράσης Ναυτιλιακών Σπουδών

Σκοπός του προγράμματος «Διαπολιτισμική Επικοινωνία» είναι να τονίσει τη σημασία και το ρόλο της γλώσσας στη διαπολιτισμική επικοινωνία, τους παράγοντες που επηρεάζουν τις γλωσσικές διαφορές με αποτέλεσμα την κακή επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο της Ναυτιλίας.

Για να κατανοήσει κανείς όλους αυτούς τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά και την ομιλία διαφόρων ομάδων χρειάζεται να εξετάσει σε βάθος την κουλτούρα και τη θρησκεία της εκάστοτε εθνοτικής ομάδας, ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία με τον καταλληλότερο τρόπο για την αποφυγή προβλημάτων. Κυρίως, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει τον όρο Διαφορετικότητα, την ταυτότητα κάθε συνεργάτη με στόχο την αξιοποίηση αυτών το διαφορετικών στοιχείων με τα οποία έχει επαφή.

Το εν λόγω πρόγραμμα αναλύει τους πολιτιστικούς και θρησκευτικοί παράγοντες που διαμορφώνουν μια ταυτότητα. Επίσης δίνονται συγκεκριμένες εφαρμογές για τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η ανάπτυξη Διαχείρισης Διαφορετικότητας με σκοπό να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα πολυπολιτισμικό πλήρωμα ή μια πολυπολιτισμική ομάδα στον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο, γνωρίζοντας τη διαφορετικότητα που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην επικοινωνία και ατυχήματα στην εργασία.

 

Σε ποιους απευθύνεται – Δικαίωμα συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, σε εργαζόμενους σε συναφείς κλάδους που έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν τις πολιτισμικές και  γλωσσικές ιδιαιτερότητες των συνεργάτων τους ή και των δυνητικών συνεργατών, χωρίς να αποκλείονται άλλες επιστημονικές ειδικότητες. Επίσης σε ερευνητές διαφόρων κλάδων που λόγω της θέσης τους καλούνται να παρουσιάσουν επιστημονικές μελέτες και ανακοινώσεις, καθώς και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να παρουσιάσουν τα project τους.

Αίτηση για τη θεματική ενότητα μπορούν να κάνουν :

– απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

– απόφοιτοι ΙΕΚ και Λυκείου που θα εξετάζετε κατά περίπτωση

 

Εκπαιδευτές του προγράμματος

Κατερίνα Στάικου

Τίτλος:  Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ισίδωρος Παχουνδάκης

Τίτλος: Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Σχολής Πλοιάρχων, Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού

Στράτος Σπύρου

Τίτλος: Executive Director Department of Greece Institute of International Nautical Studies

 

Διάρκεια προγράμματος – κόστος και δήλωση συμμετοχής

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 εβδομάδες και οι ώρες που αντιστοιχούν στην επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας είναι σαράντα οκτώ (48).Το κόστος φοίτησης είναι 150 ευρώ και η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με εφάπαξ καταβολή πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232) ενώ απαραίτητη είναι η αναγραφή του ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟΥ του συμμετέχοντα και του κωδικού Ε580 στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.  Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής. Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναγράφονται στον πλήρη οδηγό σπουδών.