ΔΙΠΛΩΜΑ

“ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”

DIPLOMA

“ACCOUNTING AND BUSINESS”

Χορηγείται απο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πιστοποιημένων Επαγγελματιών Λογιστών-Ελεγκτών ACCA

Αίτηση συμμετοχής

Το Πρόγραμμα:

 • προετοιμάζει για τις εξετάσεις του ACCA Diploma in Accounting and Business, (diploma in Accounting and Business ACCA official site)                                                
 • προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης του ACCA Διπλώματος που είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος επαγγελματικός τίτλος,
 • περιλαμβάνει τρείς θεματικές ενότητες (Θ.Ε.):
 • Είναι ιδιαίτερα ελκυστικό ειδικότερα σε όσους έχουν ήδη απαλλαγές (exemptions ACCA), γιατί τότε χρειάζεται να εξεταστούν σε μόνο μία από τις παραπάνω 3 Θ.Ε.
 •  Υπερέχει συναφών προγραμμάτων επαγγελματικού/μεταπτυχιακού περιεχομένου γιατί:
  • υλοποιείται σε σύντομο χρόνο
  • πραγματοποιείται με μικρό κόστος
  • προσφέρει έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο