Στη δράση αυτή ομαδοσυνεργατικής εξερευνητικής παιγνιώδους μάθησης (collaborative inquiry game-basedlearning) οι μαθητές/τριες επισκέπτονται και μαθαίνουν εξερευνώντας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών έναν εικονικό, τρισδιάστατο κόσμο που έχει αναπτυχθεί για την διδασκαλία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

001

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εισέρχονται σε μια τρισδιάστατη πολυμεσική πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας (3d virtual world) μέσω σταθμών εργασίας στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

solar_energy_island_06

Εκεί αφού αρχικά εξοικειωθούν με τον βασικό χειρισμό του εικονικού τους χαρακτήρα  (avatar) χωρίζονται σε ομάδες και εξερευνούν συνεργατικά τα διάφορα εικονικά περιβάλλοντα στα οποία υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό για τις ΑΠΕ: Ηλιακή Ενέργεια, Υδροηλεκτρική Ενέργεια, Αιολική Ενέργεια, Γεωθερμική Ενέργεια και Ενέργεια Βιομάζας.

011

Σε συνεννόηση με τον/την συνοδό καθηγητή, σε κάθε ομάδα θα δοθεί μια σειρά από ασκήσεις (αντιστοίχησης, πολλαπλών επιλογών και συμπλήρωσης) και τα μέλη των ομάδων θα κληθούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και να συλλέξουν στοιχεία κι απαντήσεις στα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα.

water_island_06

Το παιχνίδι αξιοποιεί το κύριο προϊόν του Ευρωπαϊκού Έργου AVARES, του προγράμματος Leonardo da Vinci (δράση Transfer of Innovation), στο οποίο Συντονιστής ήταν το Πανεπιστήμιο Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Χατζηλυγερούδη, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα και το έργο AVARES μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: http://www.avares.org/

Στόχοι δράσης

  • Εμπλουτισμός γνώσεων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Ενίσχυση Ομαδοσυνεργατικών Δεξιοτήτων
  • Εξοικείωση με την Τεχνολογία 3d Εικονικών Κόσμων

Σε ποιους απευθύνεται

Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διάρκεια

75’

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

Δρ. Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Στυλιανός Μυστακίδης, ΚΕΚ ΠΠ

Τηλέφωνα: 2610996937, 2610996639

E-mail: ihatz@ceid.upatras.gr | kek@upatras.gr

Ημέρες Υποδοχής (Μάρτιος 2015)

Δευτέρα, Τετάρτη