Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στελεχώθηκε μεταξύ 2012-14 από τα εξής μέλη του του Διδακτικού, Ερευνητικού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών:

Διευθυντής: Θρασύβουλος Πανίδης

Διευθυντής Κατάρτισης: Δημήτρης Βεργίδης

Υπεύθυνος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων: Δημήτρης Βεργίδης

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης: Σπύρος Φαναριώτης