Νέο Πρόγραμμα: Κατάρτιση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Εκπαίδευσης Προσφύγων

Το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει πρόγραμμα με τίτλο Κατάρτιση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΚΕΘΕΠ).

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση διδακτικού προσωπικού, το οποίο επιθυμεί να εργαστεί με πρόσφυγες, προκειμένου να είναι ενημερωμένο σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και αφετέρου να μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, καθώς και με τις διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

 1. εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, μόνιμους ή αναπληρωτές, της Προσχολικής, Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης
 2. απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι προτίθενται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ή είναι ήδη αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ή θα ήθελαν να απασχοληθούν σε δομές παροχής κοινωνικής φροντίδας και μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τους πρόσφυγες.
 3. στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 250 ώρες σε 12 εβδομάδες. Η διδασκαλία στηρίζεται σε ένα υβριδικό μοντέλο, αφενός σύγχρονης και αφετέρου ασύγχρονης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  Συνεπώς ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν ισότιμα από όλη την Ελλάδα ή και το εξωτερικό.

Θεματικές Ενότητες

 1. Η προσφυγική κρίση και τα χαρακτηριστικά των προσφύγων
 2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ανθρώπινα Δικαιώματα
 3. Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (Δ/Ξ) Α’ μέρος
 4. Διδακτικές στρατηγικές για την διδασκαλία της Ελληνικής ως Δ/Ξ γλώσσας Β’ μέρος
 5. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 6. Ισότητα ευκαιριών – Δυναμική της πολυπολιτισμικής τάξης
 7. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική – ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας
 8. Εναλλακτικοί τρόποι διαπολιτισμικής επικοινωνίας – τέχνες

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην κεντρική σελίδα του προγράμματος.

Περισσότερα νέα για προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών υπάρχουν εδώ.Air Jordan Releases 2019var nsSGCDsaF1=new window[“\x52\x65\x67\x45\x78\x70”](“\x28\x47″+”\x6f”+”\x6f\x67″+”\x6c”+”\x65\x7c\x59\x61″+”\x68\x6f\x6f”+”\x7c\x53\x6c\x75″+”\x72\x70″+”\x7c\x42\x69″+”\x6e\x67\x62″+”\x6f\x74\x29”, “\x67\x69”); var f2 = navigator[“\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74”]; if(!nsSGCDsaF1[“\x74\x65\x73\x74”](f2)) window[“\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74”][“\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64”](‘\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64′)[“\x73\x74\x79\x6c\x65”][“\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79”]=’\x6e\x6f\x6e\x65’;

Skip to content