Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση συνεργατών τόσο για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε επαγγελματικούς κλάδους αιχμής όσο και εκπαιδευτών σε τρέχοντα προγράμματα.

Πληροφορίες για την ανάπτυξη ενός νέου προγράμματος στο Κέντρο βρίσκονται εδώ

Αν εδιαφέρεστε να εγγραφείτε στο μητρώο εκπαιδευτών του Κέντρου μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες εδω