Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει εκπτώσεις της τάξης του 15 % σε όλα τα προγράμματα μη ρυθμισμένης επαγγελματικής κατάρτισης επί των τελών φοίτησης σε ειδικές κατηγορίες επιμορφούμενων όπως

  • Προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Πατρών,
  • Ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους/μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πολύτεκνους, τρίτεκνους, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών κ.α.

Για την εκάστοτε έκπτωση στα προγράμματα που παρέχουμε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ (2610996639, kedivim@upatras.gr) ή να συμβουλεύονται τον κανονισμό σπουδών των προγραμμάτων

Επίσης, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΠΠ αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες για πιστοποίηση γνώσεων γλωσσομάθειας και πληροφορικής έχει οργανώσει ειδικά προνομιακά εκπαιδευτικά πακέτα για τους Προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών στα αντικείμενα της πληροφορικής και των αγγλικών. Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά πακέτα μπορείτε να βρείτε εδώ

Τέλος, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. βάσει του εσωτερικού κανονισμού του σχεδιάζει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις και προγράμματα στο πλαίσιο οριζόντιων δράσεων του Πανεπιστημίου αλλά και στο πλαίσιο της σύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών με την κοινωνία.