Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΠΠ αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες για πιστοποίηση γνώσεων γλωσσομάθειας και πληροφορικής οργανώνει ειδικά προνομιακά εκπαιδευτικά πακέτα για τους προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τη γνώση τους στη πληροφορική και τα αγγλικά.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να επιλέξουν ένα ή και παραπάνω από τα παρακάτω εκπαιδευτικά πακέτα

Επαγγελματικά Αγγλικά (Β2, C1 ή C2) + Βασικές δεξιότητες πληροφορικής (3 ενότητες): Κόστος 495 € 450 € (Δε περιλαμβάνεται το παράβολο εξετάσεων στην Εξέταση Πιστοποίησης Αγγλικών – 160 €)

Επαγγελματικά Αγγλικά (Β2, C1 ή C2) + Προχωρημένες δεξιότητες πληροφορικής (4 ενότητες): Κόστος 560 € 520 € (Δε περιλαμβάνεται το παράβολο εξετάσεων στην Εξέταση Πιστοποίησης Αγγλικών – 160 €)

ΙELTS I + Βασικές δεξιότητες πληροφορικής (3 ενότητες): Κόστος 230 € 210 € (Δε περιλαμβάνεται το παράβολο εξετάσεων IELTS)

ΙELTS II + Βασικές δεξιότητες πληροφορικής (3 ενότητες): Κόστος 305 € 290 € (Δε περιλαμβάνεται το παράβολο εξετάσεων IELTS)

ΙELTS I + Προχωρημένες δεξιότητες πληροφορικής (4 ενότητες): Κόστος 305 € 290 € (Δε περιλαμβάνεται το παράβολο εξετάσεων IELTS)

ΙELTS + Προχωρημένες δεξιότητες πληροφορικής (4 ενότητες): Κόστος 380 € 350 € (Δε περιλαμβάνεται το παράβολο εξετάσεων IELTS)

Αποφασίστε την πιστοποίηση που σας ενδιαφέρει και δηλώστε τη συμμετοχή σας συμπληρώνοντας την αίτηση στο εκάστοτε πρόγραμμα

Σημειώνετε ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιούνται σε χώρους του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΠΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών εκτός αν δε συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός ατόμων

Skip to content