Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση συνεργατών για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και θεματικών ενοτήτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η διαδικασία που ακολουθείται για την ένταξη νέων προγραμμάτων στις δράσεις του ΚΕΔΙΒΙΜ περιγράφεται αναλυτικά εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις προτάσεις τους στο e-mail kedivim@upatras.gr