Οι μεταφορές φορτίων και επιβατών δια θαλάσσης ανήκουν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό – πολιτικό – οικονομικό πλαίσιο και ως εκ τούτου επηρεάζουν και επηρεάζονται από την παγκόσμια οικονομία, τις ανθρώπινες ανάγκες, την προσφορά ανθρωπίνων πόρων και αγαθών, τα επίπεδα τεχνολογίας, τις πολιτικές καταστάσεις κλπ. Επίσης, αλληλεπιδρούν με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς όπως τον σιδηρόδρομο, το αεροπλάνο, τις οδικές μεταφορές, την εσωτερική ναυτιλία μέσω ποταμών, αλλά και με τους αγωγούς που μεταφέρουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, δημιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησης μεταφορικών αναγκών. Το παρόν πρόγραμμα είναι προστιθέμενη αξία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις εταιρείες και τα άτομα που ασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στον τομέα της Διαχείρισης των Logistics.

Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγός Σπουδών

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε Απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ, που επιθυμούν να εργασθούν στην Ναυτιλιακή αγορά, φοιτητές και Πτυχιούχους σχολών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυπηγικής, Μηχανολογίας. καθώς και σε φοιτητές και απόφοιτους διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, όπως οικονομολόγοι, Πολιτικοί Επιστήμονες, Κοινωνιολόγοι κλπ. Επίσης απευθύνεται σε Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος και Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και σε Στελέχη Ναυτιλιακών Εταιρειών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Χορηγός Επικοινωνίας Δράσης Ναυτιλιακών Σπουδών

Το πρόγραμμα στοχεύει, στο να εξειδικεύσει τους εκπαιδευόμενους στην όλο διευρυνόμενη και αναπτυσσόμενη Ναυτιλιακή βιομηχανία, προσανατολίζοντας το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον στις Ναυτιλιακές υπηρεσίες, μια ειδίκευση σταθερή και δυναμική  καθότι η παγκόσμιες Μεταφορές και ειδικά οι Θαλάσσιες δεν θα πάψουν να υφίστανται λόγω του όγκου και της δυναμικής των υπηρεσιών με χαμηλό κόστος.

Επομένως ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζει:

  • την λειτουργία των υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών
  • τον τρόπο παροχής υπηρεσιών Logistics

Ο εκπαιδευόμενος/η θα είναι ικανός/η να:

  • οργανώνει τα διάφορα στάδια μιας τροφοδοτικής αλυσίδας (Supply chain)

Εκπαιδευτές του προγράμματος

Ισίδωρος Παχουνδάκης

Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών

Στράτος Σπύρου

Εκτελεστικός Διευθυντής Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών

Διάρκεια προγράμματος – κόστος και δήλωση συμμετοχής

Η διάρκεια της θεματικής ενότητας είναι 4 εβδομάδες. Οι ώρες που αντιστοιχούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος είναι σαράντα οκτώ (48). Το κόστος φοίτησης είναι 150 ευρώ. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με εφάπαξ καταβολή.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232) ενώ απαραίτητη είναι η αναγραφή του ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟΥ του συμμετέχοντα και του κωδικού Ε580 στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.  Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής. Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναγράφονται στον πλήρη οδηγό σπουδών.

Όροι Συμμετοχής

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr