Σκοπός του Προγράμματος Εξ αποστάσεως Εξειδίκευσης «Ναυτιλιακά Οικονομικά» είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αφορούν τη Ναυτιλιακή Αγορά και των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Βασικός διαμορφωτής του εμπορίου που διεξάγεται διεθνώς είναι η ποντοπόρος ναυτιλία η οποία κινεί το 90% του όγκου του. Το μεγαλύτερο ποσοστό της χωρητικότητας της παγκόσμιας ναυτιλίας ανήκει σε ελληνικά χέρια και τα στελέχη που την διαχειρίζονται καλούνται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός ανταγωνιστικού αλλά και κερδοφόρου κλάδου. Ο κλάδος της ναυτιλίας και των μεταφορών συνολικά περιλαμβάνει ένα εύρος δραστηριοτήτων που εκτείνεται από τις ναυτιλιακές γνώσεις για το πλοίο και την διοίκηση των πόρων μίας ναυτιλιακής εταιρείας μέχρι τις πιο σύνθετες λειτουργίες της ναύλωσης και της ασφάλισης του πλοίου. Το παρόν πρόγραμμα αναλύει όλες τις λειτουργίες των τμημάτων μίας ναυτιλιακής εταιρείας και ευρύτερα της αγοράς και εισάγει τον καταρτιζόμενο σε μία αγορά που συνιστά ελεύθερο πεδίο για σταδιοδρομία ακόμη και πέρα από τα οικονομικά και γεωγραφικά όρια της Ελλάδας.

Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγός Σπουδών

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα προσφέρει μία ευρεία επισκόπηση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων μίας ναυτιλιακής εταιρείας και των ικανοτήτων που απαιτούνται από τα στελέχη γραφείου ή τους πλοιάρχους στη θάλασσα για να προάγουν το όραμά τους και τους στόχους της εταιρείας. Επίσης αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια του αποφοίτου το οποίο ως απτό αποτέλεσμα τον καθιστά έτοιμο να αναλάβει οποιαδήποτε θέση ευθύνης σε μία εταιρεία στον χώρο της ναυτιλίας ή των μεταφορών. Ο απόφοιτος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος «Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» είναι πλέον προστιθέμενη αξία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για κάθε εταιρεία ή οργανισμό που επιθυμεί να τον αξιοποιήσει. Ειδικότερα θα είναι σε θεση να:

Γνωρίζει

 • την πολυμορφία της αγοράς ναυλώσεων και την αποδοτική ικανοποίηση των αναγκών του ναυλωτή
 • τις μεθόδους διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων στο γραφείο ή στο πλοίο μίας ναυτιλιακής εταιρείας
 • τα ναυπηγικά χαρακτηριστικά πλοίων και τους τρόπους φορτοεκφόρτωσης στα λιμάνια
 • την λειτουργία των υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών

Κατανοεί

 • την ναυτασφαλιστική πρακτική και την λειτουργία της σε ένα πολιτικοοικονομικό πλαίσιο,
 • τον τρόπο παροχής υπηρεσιών logistics σε όλα τα στάδια της μεταφοράς φορτίων
 • τον τρόπο οργάνωσης και δομής των ναυτιλιακών εταιρειών
 • την λειτουργία και τις απαιτήσεις ενός πλοίου σε εφόδια και ανθρώπινο δυναμικό

Είναι ικανός/η να

 • υπολογίζει τα κόστη ναύλωσης ενός πλοίου στη σύγχρονη αγορά
 • συμπληρώνει τις απαραίτητες φόρμες και ναυτιλιακά έγγραφα
 • οργανώνει τα διάφορα στάδια μίας τροφοδοτικής αλυσίδας (supply chain)
 • διοικεί αποτελεσματικά τα στελέχη των τμημάτων μίας ναυτιλιακής ή ένα πολυεθνικό πλήρωμα πλοίου

 

Σε ποιους απευθύνεται – Δικαίωμα συμμετοχής

Χορηγός Επικοινωνίας Δράσης Ναυτιλιακών Σπουδών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες ναυτιλιακές γνώσεις και να απασχοληθούν σε ναυτιλιακές και παραναυτιλακές εταιρείες, ναυλομεσιτικά γραφεία και φορεις που σχετιζονται με την ναυτιλία. Απευθύνεται στους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς επίσης και στους αποφοίτους Λυκείου με εμπειρία σε συναφή, με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, θέση. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν :

απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

απόφοιτοι Λυκείου με εμπειρία σε συναφή, με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, θέση.

Πτυχιούχοι ΑΕΝ-ΑΔΣΕΝ

Αξιωματικοί Ε.Ν., Π.Ν., Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Φοιτητές ΑΕΝ, Σ.Ν.Δ.

Ο κύκλος μαθημάτων «Ναυτιλιακά Οικονομικά» απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, αλλά και σε αποφοίτους Λυκείου με εργασιακή εμπειρία που θέλουν να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις  πάνω σε ναυτιλιακά θέματα.

 

Εκπαιδευτές

Ισίδωρος Παχουνδάκης

Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών

Στράτος Σπύρου

Εκτελεστικός Διευθυντής Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών

Διάρκεια προγράμματος – κόστος και δήλωση συμμετοχής

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 εβδομάδες. Στη διάρκεια αυτών των εβδομάδων διδάσκονται αντικείμενα που άπτονται των ναυτιλιακών οικονομικών. Οι ώρες που αντιστοιχούν στην επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας είναι 48 και το κόστος φοίτησης είναι 150 ευρώ.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232) ενώ απαραίτητη είναι η αναγραφή του ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟΥ του συμμετέχοντα και του κωδικού Ε580 στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.  Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής. Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναγράφονται στον πλήρη οδηγό σπουδών.

Όροι Συμμετοχής

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Επιπλεόν με την ένταξη τους στο πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τα ακόλουθα:

 1. Τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 2. Την βιντεοσκόπηση της μικροδιδασκαλίας τους
 3. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης πριν από τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 25% του συνολικού κόστους συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού του προγράμματος.