Το πρόγραμμα προσφέρει μία επισκόπηση των δραστηριοτήτων ναύλωσης του πλοίου μίας ναυτιλιακής εταιρείας και των ικανοτήτων που απαιτούνται από τα στελέχη γραφείου ή τους πλοιάρχους στη θάλασσα για να προχωρήσουν σε μία αποτελεσματική οικονομική εκμετάλλευση του πλοίου και να προάγουν το όραμά και τους οικονομικούς στόχους της εταιρείας.

Επίσης αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια του αποφοίτου το οποίο ως απτό αποτέλεσμα τον καθιστά έτοιμο να αναλάβει θέση ευθύνης σε ένα τμήμα Chartering σε μία ναυτιλιακή εταιρεία. Ο απόφοιτος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλέον προστιθέμενη αξία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για κάθε εταιρεία ή οργανισμό που επιθυμεί να τον αξιοποιήσει.

Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγός Σπουδών

 

Σε ποιους απευθύνεται

Χορηγός Επικοινωνίας Δράσης Ναυτιλιακών Σπουδών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυπηγικής, Μηχανολογίας. καθώς και σε φοιτητές και απόφοιτους διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, όπως οικονομολόγοι, Πολιτικοί Επιστήμονες, Κοινωνιολόγοι. Επίσης απευθύνεται σε Αξιωματικούς Ε.Ν., Π.Ν., Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αίτηση για τη θεματική ενότητα μπορούν να κάνουν :

– απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

– απόφοιτοι ΙΕΚ και Λυκείου με σημαντική εργασιακή εμπειρία

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

  • τα συμβαλλόμενα μέρη σε μία ναύλωση πλοίου και την σχέση μεταξύ τους ώστε να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά η μεταφορά του ξηρού ή υγρού φορτίου,
  • τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς επίσης και πρακτικούς κανόνες που εφαρμόζονται στη ναύλωση,
  • τη πολυμορφία των όρων και των εξειδικευμένων σημείων μίας σύμβασης ναύλωσης

Κατανοεί:

  • την ρύθμιση του κόστους μεταφοράς του φορτίουυπολογίζοντας τα κόστη πληρωμάτων, καυσίμων, λιμενικών τελών κλπ.
  • την σημαντικότητα του χρόνου παραμονής (laytime) του πλοίου στα λιμάνια φόρτωσης και εκφόρτωσης και πώς μπορεί να επηρεάσει την κερδοφορία της εταιρείας,
  • την πολιτική ναύλωσης πλοίων και την επιχειρηματική στρατηγική μίας ναυτιλιακής εταιρείας

Ο εκπαιδευόμενος/η θα είναι ικανός/η να:

  • συντάσσει ένα ναυλοσύμφωνο μεταφοράς φορτίων,
  • υπολογίζει τα κόστη λειτουργίας και τα έσοδα μία εταιρείας από την ναύλωση των πλοίων της,
  • συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις ναύλωσης που είναι η καρδιά της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Εκπαιδευτές του προγράμματος

Ισίδωρος Παχουνδάκης

Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών

Στράτος Σπύρου

Εκτελεστικός Διευθυντής Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών

Διάρκεια προγράμματος – κόστος και δήλωση συμμετοχής

Η διάρκεια της θεματικής ενότητας είναι 4 εβδομάδες. Οι ώρες που αντιστοιχούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος είναι σαράντα οκτώ (48). Το κόστος φοίτησης είναι 150 ευρώ. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με εφάπαξ καταβολή.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232) ενώ απαραίτητη είναι η αναγραφή του ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟΥ του συμμετέχοντα και του κωδικού Ε580 στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.  Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής. Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναγράφονται στον πλήρη οδηγό σπουδών.

Όροι Συμμετοχής

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr