Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει τα προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης (e-learning) Professional English Ι & ΙΙ σε συνεργασία με το British Council με προνομιακές παροχές για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σε ποιους απευθύνεται

To πρόγραμμα σχεδιάστηκε μετά από σχετικό αίτημα αρμόδιων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση πιστοποίησης γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκές σπουδές καθώς και για εργασία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να επικοινωνούν με άνεση σε κάθε ακαδημαϊκό περιβάλλον που απαιτεί την πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας IELTS (Academic) καθώς επίσης και να απασχοληθούν στο εξωτερικό ή να σε συμμετάσχουν σε Αγγλόφωνα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα ξεκινάει με ένα δωρεάν διαγνωστικό τεστ γνώσεων σε συνεργασία με το British Council για τη διαπίστωση των γνώσεων κάθε συμμετέχοντα το οποίο και βοηθάει στην αξιόπιστη κατάταξη των συμμετεχόντων στο αντίστοιχο επίπεδο γνώσεων. Ακολούθως υπάρχουν δύο διαθέσιμα προγράμματα ταχύρρυθμης επιμόρφωσης και εντατικής προετοιμασίας προς επιλογή.

Professional English Ι 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 84 ώρες εκπαίδευσης σε διάστημα 4 εβδομάδων, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

 • 72 ώρες ευέλικτης εξ αποστάσεως μελέτης μέσω υπολογιστή (e-learning) πραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορούν αφενός την ατομική μελέτη βιβλίων, πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, άρθρα) και αφετέρου την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων, ασκήσεων, εργασιών και προσομοίωσης εξετάσεων (mock tests). Οι μαθησιακές δραστηριότητες και ασκήσεις πραγματοποιούνται στην επίσημη, εξειδικευμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του British Council, Road to IELTS Full Version.
 • 12 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με καθηγητή/τρια πραγματοποιούνται μέσω επαγγελματικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (8 συνεδρίες διάρκειας 1,5 ωρών)

Η διδασκαλία γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους διδάσκοντες. Τα μαθήματα ξεκινούν άμεσα μετά τη δημιουργία ομοιογενούς τμήματος. Τα τμήματα συμπληρώνονται με σειρά προτεραιότητας μετά την κατάταξη των συμμετεχόντων σε αρχικό επίπεδο γνώσεων.

Professional English ΙΙ

Έχει ίδια δομή με το πρόγραμμα Ι με τη διαφορά ότι η διάρκειά του είναι διπλάσια: 144 ώρες σε 8 εβδομάδες. Απευθύνεται σε όσους έχουν ανάγκη πρόσθετης επιμόρφωσης για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου πιστοποίησης.

Επιπροσθέτως, στο μέσο του προγράμματος (8η εβδομάδα) διοργανώνεται επιπρόσθετα εξ αποστάσεως εξέταση προσομείωσης (Mock Exam) με εξωτερικό επιτηρητή για την εξοικείωση με τη διαδικασία και για την εκτίμηση του γνωσιακού επιπέδου.

Καινοτομία Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα από τα λίγα προγράμματα διεθνώς που συνδυάζει την ευελιξία της πλήρους εξ αποστάσεως μάθησης (e-learning) με συνδυασμό

 • συναντήσεων σε εικονική αίθουσα με καθηγητή και
 • ατομική μελέτη, εκπόνηση εργασιών και επίλυση ασκήσεων ανά πάσα στιγμή μέσω υπολογιστή

Πιστοποίηση

Οι συμμετέχοντες στη δράση μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με βάση το IELTS – International English Language Testing System αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ αλλά και από τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς σε όλο τον κόσμο.

Πάνω από 10.000 οργανισμοί σε περισσότερες από 140 χώρες σε όλο τον κόσμο αποδέχονται το IELTS για σκοπούς εκπαίδευσης και εργασίας. Επίσης, οι εξετάσεις του IELTS είναι οι μοναδικές που γίνονται αποδεκτές για σκοπούς μετανάστευσης από όλες τις χώρες που απαιτούν σχετικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις του IELTS είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα Αγγλικά και, μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες, θα αξιολογηθούν όλες οι δεξιότητες σας στην αγγλικά γλώσσα: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Αποκλειστικά όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Professional English του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις IELTS μέσω του British Council που θα πραγματοποιηθούν στο γνώριμο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ειδικά για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Professional English εάν συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εξετάσεις IELTS μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τέλος Συμμετοχής

Το τέλος συμμετοχής των εκπαιδευόμενων για καθένα από τα προγράμματα Professional English Ι & ΙΙ είναι 140 € και 220 € αντίστοιχα. Η καταβολή γίνεται σε μία ή δύο δόσεις, μια πριν από την έναρξη (140 €) και μια κατά το μέσο του προγράμματος (80 €). Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του προγράμματος ΙΙ, το τέλος διαμορφώνεται σε 200 €.

Στο τέλος συμμετοχής περιλαμβάνονται:

 • Εκπαιδευτικές Σημειώσεις
 • Πρόσβαση στο πρόγραμμα E-learning προετοιμασίας και εξάσκησης του British Council, Road to IELTS Full Version.

Εκπτωτική Πολιτική – Ειδική Προσφορά

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση 10% επί των τελών συμμετοχής

 • Professional English I: 125 €
 • Professional English II: 200 €

εφάπαξ ή σε δύο δόσεις, σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων, όπως προπτυχιακούς/ μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους. Επίσης την ίδια έκπτωση δικαιούνται και όσοι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε επάλληλους κύκλους του προγράμματος.

Τρόποι πληρωμής

Καταθέστε το κόστος συμμετοχής στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός Ε093, το επίθετο και το όνομά σας.

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.

 


Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 3. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 25% του συνολικού κόστους συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά της πρώτης εβδομάδας, το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού του προγράμματος.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφές

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νέα τμήματα ανακοινώνονται με την προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Για να συμμετάσχετε στη δράση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας για την συμμετοχή σας στην εξατομικευμένη διαδικασία εκτίμησης επιπέδου γνώσεων
 3. Επιλέγετε πρόγραμμα και προβαίνετε στην κατάθεση της 1ης δόσης
 4. Ακολούθως στείλτε μας ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης.

Εικόνα: «Design A Better Business Workshop» του Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0