Hλεκτρονική αίτηση συμμετοχής

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει δράση επιμόρφωσης & πιστοποίησης προχωρημένων δεξιοτήτων Πληροφορικής. Η πιστοποίηση Προχωρημένων Δεξιοτήτων Πληροφορικής αποδεικνύει ότι ο/η κάτοχός της είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου και να αντιμετωπίζει έργα σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας χρησιμοποιώντας δημοφιλείς εφαρμογές γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις). Η Πιστοποίηση Προχωρημένων Δεξιοτήτων παρέχει στον/ην κάτοχο της:

 • Έγκυρη απόδειξη γνώσης σε βάθος των πιο διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου
 • Επιβεβαίωση ικανότητας αντιμετώπισης εργασιών υψηλής δυσκολίας και σύνθετων καθηκόντων
 • Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
 • Βελτίωση αποδοτικότητας στην εργασία και εξοικονόμηση χρόνου στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών

Μέθοδος Επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση στις παρακάτω εφαρμογές γραφείου σε προχωρημένο επίπεδο:

 1. Επεξεργασία Κειμένου (Word 2010 ή νεώτερο)
 2. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2010 ή νεώτερο)
 3. Παρουσιάσεις (Powerpoint 2010 ή νεώτερο)
 4. Βάσεις Δεδομένων (Access 2010 ή νεώτερο)

Η εξεταστέα ύλη για τις παραπάνω ενότητες βρίσκεται εδώ

Η εκπαίδευση υλοποιείται μέσω μιας πλήρους σειράς διαδραστικών ηλεκτρονικών μαθημάτων διάρκειας έως 120 ώρες εντός δώδεκα (12) εβδομάδων. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει :

 • αναλυτικά βιντεομαθήματα,
 • διαδραστικές ασκήσεις προετοιμασίας με βιντεολύσεις και
 • εκπαιδευτικά τεστ προσομοίωσης που περιλαμβάνουν όλα τα χαρακτηριστικά των εξετάσεων για όλες τις ενότητες.

Η επιμόρφωση λαμβάνει χώρα είτε

 • στους σταθμούς εργασίας του Εργαστηρίου Πληροφορικής του ΚΕΔΙΒΙΜ όπου είναι εγκατεστημένα τοπικά τα ηλεκτρονικά μαθήματα σε μέρες και ώρες της επιλογής των εκπαιδευομένων κατά το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ και κατόπιν συννενοήσεως με τη γραμματεία του Κέντρου είτε
 • εξ αποστάσεως (e-learning) από τον προσωπικό υπολογιστή (με κατάλληλες προδιαγραφές) του εκάστοτε συμμετέχοντα. Τις λεπτομερείς προδιαγραφές μπορείτε να τις δείτε εδώ . Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα εκπαίδευσης μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε περιβάλλον Windows (7 ή νεώτερο ελληνικά) και ο υπολογιστής θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο MS Office (2010 ή νεώτερο) ελληνικό και κατά τη λειτουργία της πλατφόρμας να βρίσκεται συνεχώς συνδεδεμένος στο Internet

Πιστοποίηση

Η εκπαίδευση οδηγεί στη λήψη του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικού δεξιοτήτων Η/Υ Vellum Diploma in IT Skills Proficiency. Η εξεταστέα ύλη είναι διαθέσιμη εδώ (αρχείο pdf).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν χώρα στο Εργαστήριο Πληροφορικής του ΚΕΔΙΒΙΜ σε τακτική βάση. Η εξέταση σε κάθε ενότητα διαρκεί 60’ και περιλαμβάνει 20 ασκήσεις. Η βάση επιτυχίας στην εξέταση είναι 70%. Κατά την εξέταση παρίστανται επιτηρητές του φορέα πιστοποίησης και του ΕΟΠΠΕΠ.

Τέλος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στη δράση είναι

 • 80 € για 1 ενότητα
 • 150 € για 2 ενότητες
 • 215 € για 3 ενότητες
 • 275 € για 4 ενότητες

Το τέλος συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Επιμόρφωση
 • Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις και έκδοση πιστοποιητικού

Εκπτωτική Πολιτική – Ειδική Προσφορά

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση επί των τελών συμμετοχής, εφάπαξ ή σε δύο δόσεις, σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων, όπως προπτυχιακούς/ μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους.

Φοιτητές, υπάλληλοι & μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών δικαιούνται ειδική έκπτωση ως εξής:

 • 70 € για 1 ενότητα
 • 120 € για 2 ενότητες
 • 185 € για 3 ενότητες
 • 230 € για 4 ενότητες

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφές

Εγγραφές στο πρόγραμμα είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και η επιμόρφωση ξεκινά άμεσα με την καταβολή του κόστους συμμετοχής. Για να συμμετάσχετε, προβείτε στις εξής ενέργειες:

 1. Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.
 2. Κατόπιν επικοινωνίας με το Κέντρο καθορίζεται ο αριθμός ενοτήτων και το αντίστοιχο κόστος συμμετοχής σας
 3. Καταθέστε το κόστος συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως ο κωδικός Ε092, το επίθετο και το όνομά σας.
  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232
 4. Προσκομίστε αντίγραφα
  α) της απόδειξης κατάθεσης και
  β) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  ηλεκτρονικά μέσω email ή σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ.
 5. Σε συννενόηση με το Κέντρο δηλώστε συμμετοχή σε προσεχή εξέταση πιστοποίησης. Η θέση σας θα επιβεβαιωθεί μετά από απάντηση με email από το ΚΕΔΙΒΙΜ. Μπορείτε πάντα να προβείτε σε αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης έως και 4 ημέρες πριν από την εξέταση.
 6. Τέλος, για την ημέρα της εξέτασης σας προτείνουμε να διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Εικόνα: «Files» του Christiaan Colen, CC BY-SA 2.0