Hλεκτρονική αίτηση συμμετοχής

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει δράση επιμόρφωσης & πιστοποίησης προχωρημένων δεξιοτήτων Πληροφορικής. Η πιστοποίηση Προχωρημένων Δεξιοτήτων Πληροφορικής αποδεικνύει ότι ο/η κάτοχός της είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου και να αντιμετωπίζει έργα σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας χρησιμοποιώντας δημοφιλείς εφαρμογές γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις). Η Πιστοποίηση Προχωρημένων Δεξιοτήτων παρέχει στον/ην κάτοχο της:

 • Έγκυρη απόδειξη γνώσης σε βάθος των πιο διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου
 • Επιβεβαίωση ικανότητας αντιμετώπισης εργασιών υψηλής δυσκολίας και σύνθετων καθηκόντων
 • Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
 • Βελτίωση αποδοτικότητας στην εργασία και εξοικονόμηση χρόνου στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών

Μέθοδος Επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση στις παρακάτω εφαρμογές γραφείου σε προχωρημένο επίπεδο:

 1. Επεξεργασία Κειμένου (Word 2010 ή νεώτερο)
 2. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2010 ή νεώτερο)
 3. Παρουσιάσεις (Powerpoint 2010 ή νεώτερο)
 4. Βάσεις Δεδομένων (Access 2010 ή νεώτερο)

Η εξεταστέα ύλη για τις παραπάνω ενότητες βρίσκεται εδώ

Η εκπαίδευση υλοποιείται μέσω μιας πλήρους σειράς διαδραστικών ηλεκτρονικών μαθημάτων διάρκειας έως 120 ώρες εντός δώδεκα (12) εβδομάδων. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει :

 • αναλυτικά βιντεομαθήματα,
 • διαδραστικές ασκήσεις προετοιμασίας με βιντεολύσεις και
 • εκπαιδευτικά τεστ προσομοίωσης που περιλαμβάνουν όλα τα χαρακτηριστικά των εξετάσεων για όλες τις ενότητες.

Η επιμόρφωση λαμβάνει χώρα είτε

 • στους σταθμούς εργασίας του Εργαστηρίου Πληροφορικής του ΚΕΔΙΒΙΜ όπου είναι εγκατεστημένα τοπικά τα ηλεκτρονικά μαθήματα σε μέρες και ώρες της επιλογής των εκπαιδευομένων κατά το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ είτε
 • εξ αποστάσεως (e-learning) από τον προσωπικό υπολογιστή (με κατάλληλες προδιαγραφές) του εκάστοτε συμμετέχοντα με πρόσθετη επιβάρυνση.

Μάθηση Εξ Αποστάσεως (E-learning)

Με μικρή πρόσθετη επιβάρυνση, υπάρχει η δυνατότητα εκμάθησης & προετοιμασίας εξ αποστάσεως (e-learning) από τον προσωπικό υπολογιστή σας. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει τις εξής τεχνικές προϋποθέσεις :

 • MS Windows (7 ή νεώτερο) ελληνικά
 • MS Office (2010 ή νεώτερο) ελληνικό
 • Σύνδεση στο Internet

Πιστοποίηση

Η εκπαίδευση οδηγεί στη λήψη του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικού δεξιοτήτων Η/Υ Vellum Diploma in IT Skills Proficiency. Η εξεταστέα ύλη είναι διαθέσιμη εδώ (αρχείο pdf).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν χώρα στο Εργαστήριο Πληροφορικής του ΚΕΔΙΒΙΜ σε τακτική βάση. Η εξέταση σε κάθε ενότητα διαρκεί 60’ και περιλαμβάνει 20 ασκήσεις. Η βάση επιτυχίας στην εξέταση είναι 70%. Κατά την εξέταση παρίστανται επιτηρητές του φορέα πιστοποίησης και του ΕΟΠΠΕΠ.

Τέλος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στη δράση είναι

 • 80 € για 1 ενότητα
 • 150 € για 2 ενότητες
 • 290 € για 4 ενότητες

Το τέλος συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Επιμόρφωση
 • Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις (Κόστος επανεξέτασης 25 €)

Η έκδοση πιστοποιητικού κοστίζει 10 €

Εκπτωτική Πολιτική – Ειδική Προσφορά

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση επί των τελών συμμετοχής, εφάπαξ ή σε δύο δόσεις, σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων, όπως προπτυχιακούς/ μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους.

Φοιτητές, υπάλληλοι & μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών δικαιούνται ειδική έκπτωση ως 28% ως εξής:

 • 70 € για 1 ενότητα
 • 120 € για 2 ενότητες
 • 230 € για 4 ενότητες

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφές

Εγγραφές στο πρόγραμμα είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και η επιμόρφωση ξεκινά άμεσα με την καταβολή του κόστους συμμετοχής. Για να συμμετάσχετε, προβείτε στις εξής ενέργειες:

 1. Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.
 2. Καταθέστε το κόστος συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως ο κωδικός Ε092, το επίθετο και το όνομά σας.
  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232
 3. Προσκομίστε αντίγραφα
  α) της απόδειξης κατάθεσης και
  β) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  ηλεκτρονικά μέσω email ή σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ.
 4. Δηλώστε συμμετοχή σε προσεχή εξέταση πιστοποίησης.
 5. Τέλος, για την ημέρα της εξέτασης σας προτείνουμε να διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες.

Εικόνα: «Files» του Christiaan Colen, CC BY-SA 2.0