Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία και σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς, Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Η έμφαση δίνεται στην διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας και την διαχείριση της εκπαιδευτικής ετερότητας σε τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να συμμετέχουν από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, αφού το Πρόγραμμα ακολουθεί την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

> Αίτηση Συμμετοχής 

> Κανονισμός Σπουδών

Σκοπός 

Σκοπός του Προγράμματος «Κατάρτιση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας» (ΚΕΔΕΔΕ) είναι η εξειδίκευση διδακτικού προσωπικού, το οποίο επιθυμεί να εργαστεί με μαθητικούς πληθυσμούς οι οποίοι έχουν πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, προκειμένου να είναι ενημερωμένο σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και αφετέρου να μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, καθώς και με τις διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Όσο και αν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ενημερωμένοι πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, λόγω της αυξημένης μεταναστευτικής ροής προς την χώρα μας κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, η σημερινή κατάσταση με τους πρόσφυγες παρουσιάζει τις δικές της ιδιαιτερότητες.

Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω σε ειδικά θέματα σχολικής ένταξης και εκπαίδευσης αλλόγλωσσων πληθυσμών. Το σεμινάριο που προτείνουμε στοχεύει να καλύψει το κενό αυτό. Εξάλλου, όπως διαφαίνεται και από τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, επίκειται η αξιοποίηση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικά σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας[1].

[1] https://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/amesi-proslipsi-800-anapliroton-anakoinose-o-nfilis-gia-tin-ekpaideysi-prosfygon

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα ΚΕΔΕΔΕ προσεγγίζει το θέμα της εκπαίδευσης των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ΜΑΠΙ) μέσα από την παιδαγωγική, διδακτική, ψυχολογική και κοινωνιολογική διάστασή της. Ο επιμορφούμενος, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, αναμένεται να είναι σε θέση:

 • να αντιλαμβάνεται την εθνοτική, θρησκευτική, γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία των εθνοπολιτισμικά διαφορετικών πληθυσμών,
 • να ιεραρχεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους
 • να θέτει σε λειτουργία τα κατάλληλα διδακτικά εργαλεία και καινοτομίες για την εκπαίδευσή τους
 • να προσεγγίζει μεθοδολογικά σωστά την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • να παρέχει υπηρεσίες στήριξης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης των ΜΑΠΙ και των οικογενειών τους

Θεματικές Ενότητες

 1. Η προσφυγική κρίση και τα χαρακτηριστικά των προσφύγων
 2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ανθρώπινα Δικαιώματα
 3. Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης (Δ/Ξ) γλώσσας Α’ μέρος
 4. Διδακτικές στρατηγικές για την διδασκαλία της Ελληνικής ως Δ/Ξ γλώσσας Β’ μέρος
 5. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 6. Ισότητα ευκαιριών – Δυναμική της πολυπολιτισμικής τάξης
 7. Διαπολιτισμική Ψυχολογία
 8. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ψηφιακός Γραμματισμός
 9. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική – ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας
 10. Εναλλακτικοί τρόποι διαπολιτισμικής επικοινωνίας – Τέχνες

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 εβδομάδες οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολική διάρκεια επιμόρφωσης 450 ωρών.

Η διδασκαλία στηρίζεται σε ένα υβριδικό μοντέλο αφενός σύγχρονης και αφετέρου ασύγχρονης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχεί σε συνολικά 36 ώρες εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ΘΕ οργανώνονται έξι σεμινάρια με τηλεδιάσκεψη των 4 ωρών το καθένα, σε τρία  Σαββατοκύριακα (24 ώρες συνολικά).  Οι υπόλοιπες 12 ώρες καλύπτονται με ασύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο καταρτιζόμενος μελετά το αναρτημένο στην ιστοσελίδα τηλεκπαίδευσης εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, άρθρα, παρουσιάσεις κλπ.). Ο καταρτιζόμενος οργανώνει και κατανέμει το χρόνο της μελέτης του με τους δικούς του ρυθμούς και διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η επικοινωνία του καταρτιζόμενου με τον διδάσκοντα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ή και μέσω τηλεφώνου.

Επίσης, ο καταρτιζόμενος εκπονεί μία τελική εργασία, σε θέμα που θα επιλέξει από κατάλογο θεμάτων, τα οποία προτείνουν οι συντονιστές των θεματικών.  Η εργασία αντιστοιχεί σε 50 ώρες επιμόρφωσης. Την εργασία εποπτεύει συνεργάτης – εκπαιδευτής του Προγράμματος και ο καταρτιζόμενος την παρουσιάζει δημόσια σε ειδικό σεμινάριο στο τέλος του Προγράμματος.

Τέλος, ο καταρτιζόμενος εκτελεί Πρακτική Άσκηση η οποία αντιστοιχεί σε 40 ώρες εργασίας και μελέτης. Ο καταρτιζόμενος εκπονεί σχέδια διδασκαλίας, σενάρια και projects,  υπό την εποπεία των υπεύθυνων καθηγητών του και πραγματοποιεί μία μικροδιδασκαλία διάρκειας 15’, σε μάθημα και ύλη που έχει επιλέξει με τη συνεργασία των υπεύθυνων Πρακτικής Άσκησης.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το πρόγραμμα αναγράφονται στον Κανονισμό Σπουδών.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Ο τελικός βαθμός του καταρτιζόμενου υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών που θα λάβει στα επιμέρους τεστ αξιολόγησης κάθε Θεματικής Ενότητας με συντελεστή βαρύτητας 50%, του βαθμού που θα λάβει στην τελική εργασία με συντελεστή 30% και του βαθμού στην Πρακτική Άσκηση με συντελεστή βαρύτητας 20%. Σε περίπτωση που ο βαθμός που θα λάβει είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50% τότε χορηγείται στον καταρτιζόμενο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του Προγράμματος.

Τέλος Συμμετοχής

700 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση ανέρχεται στο ποσό των 350 € και καταβάλλεται με την εγγραφή στο πρόγραμμα. Η δεύτερη δόση των 350 € καταβάλλεται στο μέσο του προγράμματος. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του τέλους συμμετοχής και σε δόσεις.

Η κατάθεση των συμμετοχής γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Απαραίτητη είναι η αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του/της συμμετέχοντα/ουσας και του κωδικού E716 στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.  Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.

Εκπτωτική Πολιτική – Ειδική Προσφορά

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση 15% επί των τελών συμμετοχής (595 €) σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων όπως προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους.

Καταρτιζόμενοι Προηγούμενων Προγραμμάτων

Όσοι καταρτιζόμενοι παρακολούθησαν ήδη το Πρόγραμμα του ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών «Κατάρτιση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Εκπαίδευσης Προσφύγων» (ΚΕΘΕΠ), διάρκειας 280 ωρών έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν συγκεκριμένες ενότητες του ΚΕΔΕΔΕ και να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση, προκειμένου να συμπληρώσουν 450 ώρες εκπαίδευσης. Τα τέλη παρακολούθησης στην προκειμένη περίπτωση ορίζονται στα 250 € και καταβάλλονται εφάπαξ, με την εγγραφή στο Πρόγραμμα. Οι καταρτιζόμενοι της περίπτωσης αυτής, μετά την επιτυχή εξέτασή τους στις ορισθείσες Θεματικές Ενότητες και την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης λαμβάνουν Βεβαίωση Επιτυχούς Περάτωσης του Προγράμματος των 450 ωρών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Γιώργος Νικολάου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

Μετά την ένταξη τους στο πρόγραμμα και για την επιτυχή ολοκλήρωσή του οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται σε

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του τέλους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 3. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις τρεις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 25% του συνολικού κόστους συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού του προγράμματος.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφές

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Ενέργειες συμμετοχής:

 1. Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 2. Καταβάλετε την πρώτη δόση 350 €
 3. Ακολούθως στείλτε μας ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης