DSC_9000

 

> Αίτηση Συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους/ες κάθε ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και ειδικότητας οι οποίοι/ες επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στα επαγγελματικά Αγγλικά, να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο, να εργαστούν ως επαγγελματίες, καθώς και να πιστοποιήσουν τη γλωσσομάθειά τους στην Αγγλική γλώσσα.

Σκοπός

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των επαγγελματικών Αγγλικών των καταρτιζομένων τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση επαγγελματικών Αγγλικών. Συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις δεξιότητες στην επαγγελματική επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα σε επαγγελματικό επίπεδο και έχει σκοπό την ένταξη ή τη διασφάλιση των ατόμων στην αγορά εργασίας, την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Οι συμμετέχοντες στη δράση μπορούν, αν το επιθυμούν, να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους αποκτώντας την πιστοποίηση Test of Interactive English, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, στα παρακάτω επίπεδα:

 • Β1 (Pre-Lower)
 • Β2 (Lower)
 • C1 (Advanced)
 • C2 (Proficiency)

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα διεξάγεται πλήρως εξ αποστάσεως, έχει διάρκεια 16 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 270 ώρες εκπαίδευσης. Είναι μεικτού ή υβριδικού τύπου (blended learning) και βασίζεται σε συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αναλυτικότερα:

 • 225 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορούν αφενός την ατομική μελέτη βιβλίου (το οποίο περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής), πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, άρθρα) και αφετέρου την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων, ασκήσεων και εργασιών. Οι μαθησιακές δραστηριότητες και ασκήσεις πραγματοποιούνται σε εξωτερική, εξειδικευμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα.
 • 45 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με σύγχρονη τηλεκπαίδευση (30 συνεδρίες διάρκειας 1,5 ωρών).

Στο μέσο του προγράμματος (8-9η εβδομάδα) διοργανώνεται εξ αποστάσεως εξέταση προσομείωσης (Mock Exam) με εξωτερικό επιτηρητή για την εξοικείωση με τη διαδικασία και για την εκτίμηση του γνωσιακού επιπέδου.

Η διδασκαλία γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους διδάσκοντες. Τα μαθήματα ξεκινούν άμεσα μετά τη δημιουργία ομοιογενούς τμήματος. Τα τμήματα συμπληρώνονται με σειρά προτεραιότητας μετά την κατάταξη των συμμετεχόντων σε αρχικό επίπεδο γνώσεων.

Περιεχόμενα Προγράμματος

ΘΕ 1. Αποτελεσματική Επαγγελματική Γραπτή Επικοινωνία (Αλληλλογραφία –Αναφορές – Υπομνήματα)

 • Σχεδιασμός διαφόρων μορφών επαγγελματικών κειμένων.
 • Παραδείγματα γραπτού επαγγελματικού λόγου στο επαγγελματικό περιβάλλον.
 • Τεχνικές και Αρχές ανάλυσης επαγγελματικού γραπτού λόγου.
 • Εξάσκηση με χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τον γραπτό λόγο.

ΘΕ 2. Αποτελεσματική Επαγγελματική Προφορική Επικοινωνία (Εξυπηρέτηση Πελατών, Δημόσιες Σχέσεις, Συνεντεύξεις)

 • Τι είναι η επαγγελματική προφορική επικοινωνία και πως αυτή επιτυγχάνεται.
 • Παραδείγματα προφορικής επαγγελματικής επικοινωνίας στο χώρο εργασίας.
 • Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης στην προφορική εξάσκηση των καταρτιζομένων.
 • Εξάσκηση και σενάρια προσομοίωσης στον προφορικό λόγο.

ΘΕ 3. Γραμματική – Λεξιλόγιο για Επαγγελματική Επικοινωνία

Εκμάθηση λεξιλογίου και γραμματικής για την αποδοτική απασχόληση σε επιχειρήσεις και γενικά στην αγορά εργασίας με αποτελεσματικό τρόπο αποφεύγοντας συχνά λάθη.

 • Διαδασκαλία γραμματικών φαινομένων.
 • Διαδασκαλία εξειδικευμένου λεξιλογίου.
 • Παραδείγματα εφαρμογής γραμματικής και λεξιλογίου στο χώρο εργασίας.
 • Εξάσκηση με χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για το λεξιλόγιο.

ΘΕ 4. Αποτελεσματική Επικοινωνία Ομάδας

Καλές στρατηγικές και πρακτικές επικοινωνίας με στόχο την προαγωγή της παραγωγικότητας σε μικρές ή μεγάλες ομάδες.

 • Αρχές και τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας στις επιχειρήσεις
 • Διατήρηση γραμμών επικοινωνίας με τα μέλη της ομάδας
 • Τεχνικές αποστολής ξεκάθαρων μηνύματων σε υπάρχοντες και εν δυνάμει πελάτες
 • Παραδείγματα δημιουργίας θετικών συνεργασιών

Πιστοποίηση

Οι υποψήφιοι/ες για τις εξετάσεις καταρτίζουν ατομικό φάκελο εξέτασης ο οποίος περιλαμβάνει τρία μέρη της επιλογής τους:

  1. θέμα έρευνας γύρω από τα ενδιαφέροντά τους (Investigation mini-project)

  1. πρόσφατο άρθρο από το Internet ή περιοδικό (News Story)

 1. βιβλίο (Book)

Οι εξετάσεις πιστοποίησης έχουν δύο σκέλη: Προφορικά και Γραπτά.

Στο προφορικό μέρος της εξέτασης οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε δύο από τα μέρη του φακέλου τους, ενώ στο γραπτό θα εξεταστούν στο τρίτο θέμα και θα κληθούν να συντάξουν ένα άγνωστο κείμενο.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβουν χώρα στο Πανεπιστήμιο, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ. Παράλληλα έχετε την ευχέρεια συμμετοχής σε εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα της Πιστοποίησης Test of Interactive English (TIE)

  • Επιβλέπεται από το Ιρλανδικό Δημόσιο

  • Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

  • Η ισχύς του πιστοποιητικού δεν έχει ημερομηνία λήξης

  • Διεθνής αναγνώριση από ξένα πανεπιστήμια

  • Σε αντίθεση με τα άλλα πιστοποιητικά, κανείς υποψήφιος δεν αποτυγχάνει αλλά κατατάσσεται σύμφωνα με τις ικανότητές του στην Αγγλική γλώσσα, στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται και παίρνει το πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιπέδου.

  • Επάρκεια διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας για όσους υποψηφίους καταφέρουν να επιτύχουν  στο επίπεδο C2 και κατ’ επέκταση δυνατότητα εργασίας τους σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

  • Σύγχρονος, ευχάριστος και φιλικός τρόπος εξέτασης

  • Ιδανική για ενήλικες διότι αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους και τους προετοιμάζει για την εξέταση με βάση κυρίως θέματα που γνωρίζουν και με τα οποία ασχολούνται στην καθημερινή τους ζωή αλλά και για θέματα της καθημερινότητάς τους και της επικαιρότητας.

  • Ευέλικτος προγραμματισμός εξετάσεων (κάθε μήνα)

  • Εξατομικευμένη παρακολούθηση μαθησιακής προόδου

 • Ειδική διαδικασία εξέτασης για τους δυσλεκτικούς. Η γραπτή εξέταση πραγματοποιείται με τη βοήθεια γραφέα.

Τέλος Συμμετοχής 

Το τέλος συμμετοχής των εκπαιδευόμενων είναι 420 €. Η καταβολή του γίνεται σε δύο δόσεις, μια πριν από την έναρξη (280 €) και μια κατά το μέσο του προγράμματος (140 €). Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το τέλος διαμορφώνεται σε 400 €. Υπάρχει και η δυνατότητα καταβολής σε δόσεις.

Παράβολο συμμετοχής στην Εξέταση Πιστοποίησης ΤΙΕ: 160 € (καταβάλλεται μαζί με τη 2η δόση)

Στο τέλος συμμετοχής περιλαμβάνονται:

  • Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια / Σημειώσεις

  • Πρόσβαση σε πλατφόρμες E-learning

 • 1 δωρεάν επανεξέταση – (σε περίπτωση μη-επιτυχίας στο επιθυμητό από εσάς επίπεδο σ’ ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης).

Εκπτωτική Πολιτική – Ειδική Προσφορά

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση 10% επί των τελών συμμετοχής (380 €), εφάπαξ ή σε  δόσεις, σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων, όπως προπτυχιακούς/ μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους.

Τρόποι πληρωμής

Καταθέστε το τέλος συμμετοχής στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός Ε093, το επίθετο και το όνομά σας.

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.


Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 3. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις τρεις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50% της προκαταβολής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των τριών εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού του προγράμματος.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφές

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νέα τμήματα ανακοινώνονται με την προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Για να συμμετάσχετε στη δράση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
 2. Προβείτε στην κατάθεση της 1ης δόσης 280 €
 3. Ολοκλήρωση Εγγραφής – Αποστολή Στοιχείων
  Ακολούθως στείλτε μας ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης