Επιταγή Εισόδου (Voucher) Ανέργων από 29 ως 64 ετών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει την 30/10/2014

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΚ) του Πανεπιστημίου Πατρών δραστηριοποιείται στα προγράμματα ανέργων που ξεκινά άμεσα το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο «Επιταγή εισόδου ηλικίας από 29 έως 64 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», παρέχοντας σε άνεργους νέους, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Για να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

http://bit.ly/upatras-voucher-29