Σε συνέχεια του επιδοτούμενου προγράμματος Voucher για ανέργους 25-29 ετών τρέχουν και τα εξής προγράμματα:

Α.  Voucher ανέργων 18 – 24 ετών | «Εγγύηση για τη Νεολαία – Youth Guarantee»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει την 20/9/2014

Κάνε ΤΩΡΑ Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσω του ΚΕΚ Πανεπιστημίου Πατρών:

http://bit.ly/upatras-kek-form

Ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γεννηθέντες από 1/1/1990 έως 31/12/1996.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•    Επιδοτούμενο Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης
•    Επιδοτούμενη Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας

Β.  Voucher ανέργων (νέων και ενηλίκων) 29-64 | «Εισιτήριο Απασχόλησης»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει την 30/10/2014

Κάνε ΤΩΡΑ Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσω του ΚΕΚ Πανεπιστημίου Πατρών:

http://bit.ly/upatras-voucher-29

Ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι ηλικίας 29-64 ετών.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει :
•    Επιδοτούμενο Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης
•    Επιδοτούμενη Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας στους εξής κλάδους «αιχμής» :
– Κατασκευές
– Περιβάλλον
– Νέες Τεχνολογίες (Τ.Π.Ε)

Είσαι άνεργος/-η και θες να «συνδεθείς» με την Αγορά Εργασίας;
Κάνε ΤΩΡΑ Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών:

Για να δηλώστε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας στο πρόγραμμα και να ενημερωθείτε για την έναρξη αιτήσεων, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

http://bit.ly/upatras-kek-form

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο email kek@upatras.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 2610996639 και 997259