ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

3d Παιχνίδι Εξερευνητικής Μάθησης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Προγράμματα με Επιταγές Επαγγελματικής Κατάρτισης

  • Επιδοτούμενα Προγράμματα Voucher Ανέργων Αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ ως 29 ετών
  • Επιδοτούμενα Προγράμματα Voucher Ανέργων 18-24
  • Επιδοτούμενα Προγράμματα Voucher Ανέργων 25-29
  • Επιδοτούμενα Προγράμματα Voucher Ανέργων 29-64
  • Προγράμματα Εκπαίδευσης στον Κλάδο του Τουρισμού

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους ἐως 29 ετών

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)