Το ΚΕΚ σχεδιάζει και υλοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα προγράμματα κατάρτισης Επαγγελματικών Αγγλικών, Βασικών και Προχωρημένων Δεξιοτήτων Πληροφορικής καθώς και προγράμματα με επιταγές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ενημερωθείτε για

Tις νέες δράσεις

Τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και

Τα παλαιότερα προγράμματα που υλοποίησε το ΚΕΚ