Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στελεχώθηκε από μέλη του του Διδακτικού, Ερευνητικού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διευθυντής: Λευτέρης Αμανατίδης (lef@chemeng.upatras.gr | Τηλ: 2610 969523)

Διευθυντής Κατάρτισης: Δημήτρης Βεργίδης (vergidis@upatras.gr)

Υπεύθυνος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων: Δημήτρης Βεργίδης (vergidis@upatras.gr)

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης: Σωτήρης Κωτσιαντής (sotos@math.upatras.gr)

Διοικητική, Οργανωτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογική Υποστήριξη Δράσεων: Στυλιανός Μυστακίδης (kek@upatras.gr | Τηλ: 2610 996639)