Θερινή Λειτουργία Γραμματείας ΚΕΚ ΠΠ

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του ΚΕΚ ΠΠ θα λειτουργήσει κανονικά στις 28 Αυγούστου 2017.

 

Spread the word. Share this post!

Απάντηση