Έναρξη Προγραμμάτων Ναυτιλιακών Σπουδών

Ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα τα εξ αποστάσεως πρόγραμματα κατάρτισης

ενώ την προσεχή εβδομάδα ξεκινά το πρόγραμμα

στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα συνεχιζόμενης μάθησης Ναυτιλιακών Σπουδών μπορείτε να βρείτε εδώ.

Spread the word. Share this post!

Απάντηση